lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kursplaner TFHS:s kurser 2020/21

FLYB06 html pdf Allmän flygplanslära
FLYB10 html pdf Prestanda och färdplanering
FLYB15 html pdf Människans förutsättningar och begränsningar
FLYB21 html pdf Meteorologi
FLYB26 html pdf Navigation
FLYB30 html pdf Flygoperativa procedurer
FLYB35 html pdf Flygningens grundprinciper
FLYB40 html pdf Flygkommunikation
FLYB46 html pdf Grundläggande praktisk flyg- och simulatorträning
FLYB51 html pdf Flygoperationer i flerpilotsmiljö
FLYB55 html pdf Linjeträning
FLYB60 html pdf Luftfartslagarna
FLYF01 html pdf Projektarbete
FLYF05 html pdf Mänskliga faktorer
FLYF10 html pdf Management inom flygbranschen
FLYF15 html pdf Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet
FLYL01 html pdf Examensarbete för kandidatexamen i trafikflyg