lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Tillgänglighet för kurser.lth.se

LTH:s kansli vid Lunds tekniska högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kurser.lth.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

kurser.lth.se innehåller två olika system:

  • Läro- och timplanswebben (inklusive kursplaner)

  • Kursanmälan

  • Anmälan till examensarbete

För närvarande pågår ett kartläggningsarbete kring systemens utvecklingsbehov avseende tillgänglighet. Följande brister bedöms för närvarande finnas i systemen.

Läro- och timplanswebb

  • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.

  • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte framgår vart länken leder.

Kursanmälan

  • Vissa tabeller är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.

  • Skärmläsaranvändare kan uppleva problem med sidor som innehåller fler än ett språk. En del av innehållet blir då uppläst på fel språk.

Anmälan till examensarbete

  • Vissa formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.

Förändringen kräver nyutveckling av gränssnittet för de olika verktygen inom kurser.lth.se. Vi har som ambition att kravställning och tidsplanering av denna utveckling ska vara genomförd senast 31 december 2020. Utveckling sker sedan i enlighet med Lunds universitets förvaltningsmodell i särskild ordning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kurser.lth.se. Ytterligare kartläggning återstår.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 8 maj 2012.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 mars 2021.