Välkommen till Kursanmälan LTH
Welcome to Course application LTH


Logga in för att anmäla dig
Log in for course applicationLäsperiod
Study period
Kursanmälan öppnar
Course application open
Kursanmälan stänger (23:59)
Course application close (23:59)
Sen kurssanmälan stänger (23:59)
Late course application close (23:59)
Läsperioden startar
Study period begin
Läsperioden slutar
Study period end
2020/21 - 42021-02-012021-02-162021-03-29*2021-03-222021-05-28
2021/22 - 12021-05-032021-05-182021-09-06*2021-08-302021-10-22
2021/22 - 22021-09-13**2021-09-28**2021-11-08* **2021-11-012022-01-15
2021/22 - 32021-11-15**2021-11-30**2022-01-24* **2022-01-172022-03-19
2021/22 - 42022-01-31**2022-02-15**2022-03-28* **2022-03-212022-06-04
* Enstaka kurser kan stängas tidigare / Individual courses may be closed earlier
** Tiderna för kursanmälan är preliminära / Preliminary dates

Information om kursanmälan
Information about course application

Nyhet 2020-11-27: Nu visas även kurser som är stängda för sen anmälan, men det går inte att anmäla sig till dem (tidigare visades de inte alls).
News 2020-11-27: Courses that are closed for late application are shown in the list, but not enrollable (before they were not shown at all).

Nyhet 2019-12-04: Nu kan man även göra sen kursanmälan i systemet. Det finns ingen garanti att man får en plats, och vissa kurser kan vara stängda för sen anmälan.
News 2019-12-04: The system is now also open for late course application. There is no guarantee that you will get a place, and some courses may be closed for late application.

Nyhet 2019-03-18: Nu visas även kurser man anmält sig till när det är stängt för anmälan. Man ser även om det finns spärrar (som hindrar från registrering) för behörighet och/eller platsbegränsning.
News 2019-03-18: Now you can see courses you have signed up for when it is closed for application. You can also see if there are blockers (which prevent from registration) for pre-requisitis or limitation of number of students.


Systemkontakt System contact: kursval@lth.lu.se