Välkommen till Kursanmälan LTH
Welcome to Course application LTH


Logga in för att anmäla dig
Log in for course applicationLäsperiod
Study period
Kursanmälan öppnar
Course application open
Kursanmälan stänger (23:59)
Course application close (23:59)
Sen kurssanmälan stänger (23:59)
Late course application close (23:59)
Läsperioden startar
Study period begin
Läsperioden slutar
Study period end
2022/23 - 12022-05-022022-05-172022-09-05*2022-08-292022-10-29
2022/23 - 22022-09-122022-09-272022-11-07*2022-10-312023-01-14
2022/23 - 32022-11-142022-11-292023-01-23*2023-01-162023-03-18
2022/23 - 42023-01-302023-02-142023-03-27*2023-03-202023-06-03
* Enstaka kurser kan stängas tidigare / Individual courses may be closed earlier

Information om kursanmälan
Information about course application

Min studieplan
My Curriculum


Nyhet 2022-02-07: Det finns en ny tjänst Min studieplan som kombinerar visning av planen för ditt program med uppgifter från Ladok. Den summerar även poängen (=hjälp för kontroll om man uppfyller examenskraven).
News 2022-02-07: A new service/app My Curriculum that combines the curriculum of your programme with data from Ladok (which courses you have taken, completted etc).

Nyhet 2020-11-27: Nu visas även kurser som är stängda för sen anmälan, men det går inte att anmäla sig till dem (tidigare visades de inte alls).
News 2020-11-27: Courses that are closed for late application are shown in the list, but not enrollable (before they were not shown at all).

Nyhet 2019-12-04: Nu kan man även göra sen kursanmälan i systemet. Det finns ingen garanti att man får en plats, och vissa kurser kan vara stängda för sen anmälan.
News 2019-12-04: The system is now also open for late course application. There is no guarantee that you will get a place, and some courses may be closed for late application.

Nyhet 2019-03-18: Nu visas även kurser man anmält sig till när det är stängt för anmälan. Man ser även om det finns spärrar (som hindrar från registrering) för behörighet och/eller platsbegränsning.
News 2019-03-18: Now you can see courses you have signed up for when it is closed for application. You can also see if there are blockers (which prevent from registration) for pre-requisitis or limitation of number of students.


Systemkontakt System contact: kursval@lth.lu.se