Välkommen till LTH:s kursanmälan
Welcome to course application at LTH


Logga in för att anmäla dig
Log in for course applicationInformation om kursanmälan
Information about course application

Nyhet 2019-03-18: Nu visas även kurser man anmält sig till när det är stängt för anmälan. Man ser även om det finns spärrar (som hindrar från registrering) för behörighet och/eller platsbegränsning.
News 2019-03-18: Now you can see courses you have signed up for when it is closed for application. You can also see if there are blockers (which prevent from registration) for pre-requisitis or limitation of number of students.


Systemkontakt System contact: kursval@lth.lu.se