Välkommen till LTH:s kursanmälan
Welcome to course application at LTH


Logga in för att anmäla dig
Log in for course applicationLäsperiod
Study period
Kursanmälan öppnar
Course application open
Kursanmälan stänger (23:59)
Course application close (23:59)
Läsperioden startar
Study period begin
Läsperioden slutar
Study period end
2019/20 - 12019-05-062019-05-212019-09-022019-10-23
2019/20 - 22019-09-162019-10-012019-11-042019-12-20
2019/20 - 32019-11-182019-12-032020-01-202020-03-11
2019/20 - 42020-02-032020-02-182020-03-232020-05-29

Information om kursanmälan
Information about course application

Nyhet 2019-03-18: Nu visas även kurser man anmält sig till när det är stängt för anmälan. Man ser även om det finns spärrar (som hindrar från registrering) för behörighet och/eller platsbegränsning.
News 2019-03-18: Now you can see courses you have signed up for when it is closed for application. You can also see if there are blockers (which prevent from registration) for pre-requisitis or limitation of number of students.


Systemkontakt System contact: kursval@lth.lu.se