lu.se

Kurskontroll LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Ej inloggad (Logga in)

Kurskontrollen

Här i Kurskontrollen kan man utöra en del studieadministrativt arbete. Systemet arbetar direkt mot/med Ladok, men innefattar funktioner som inte går att göra direkt i Ladok.

Välj vilken del av systemet du vill arbeta med:

Information om systemet kan du hitta under informationslänken.

Nyheter i systemet

 • 2024-05-28: Kurskontroll för kopplade förkunskapskrav körs nu automatiskt ögonblicket före en sen anmälan läggs in. Om studenten uppfyller kravet läggs den sena anmälan in utan spärr. Om studenten inte uppfyller kravet kontrolleras han/hon löpande som tidigare.
 • 2024-05-14: Kurskontroll anpassad att hämta data från Proplan istället för LubasPP.
 • 2021-09-08: Funktionen "Ändra kursinfo" lanseras. Där kan man ändra kurshemsida samt kurslärare under innevarande läsår, som då uppdaterar kursplanen + LoT-sidorna med den uppdaterade informationen. Dessutom kan man hantera tentamensgrupperingar som förbättrar underlaget för överföring av tentor från TimeEdit till Ladok.
 • 2021-02-15: Förändring i vilka poäng-kolumner som syns. Nu visas total på LU, TG (tillgodoräknade) poäng inom aktuellt program samt summa poäng inom programmet inkl TG. I ingången för att hantera platsbegränsning har kolumnen med totalt antal poäng inom programmet (inkl TG) ändrats, så att studenter på masterprogrammen och TARIH har fått justerade poäng genom att 180 hp till på poängen inom programmet. Detta medför att dessa studenter blir direkt jämförbara med studenter på A/BI/CI-programmen, när man ska göra urval; kolumnen heter nu "Justerade hp" för att visa detta.
 • 2021-02-15: Nu kan man själv sortera kolumnerna direkt i studentlistan. Klicka på kolumnera. Om du vill sortera på flera kolumner, klicka först på en, och håll sedan inne SHIFT och klicka på en/två/tre/osv till. Defaultinställningar är gjorda för att stödja i varje vald funktion (förkunskapskrav: de som har spärr dvs är kvar att hantera, platsbegränsning: justerade hp), men du som användare kan själv ändra precis hur du vill.
 • 2019-12-19: Vid hantering av sen kursanmälan kan man nu välja att se kursöversikten förenklat (enbart uppgifter om sena anmälningar). Den sidan laddas snabbare än den fullständiga (som var den enda som fanns förut). Inne på kursen ser man alltid hur många som anmält sig i tid, hur många som har spärrar i Ladok och hur många som redan är registrerade. Båda varianter av sidor laddas snabbare än förut.
 • 2019-12-03: Nu kan man hantera sena kursanmälningar i systemet. Detta lanseras samtidigt som LTH:s studenter kan börja använda kursanmälningssystemet för sen kursanmälan.
 • 2019-12-03: Hanteringen av spärrar när man har blivit utloggad är förbättrad. Om man blivit utloggad kommer värdet i rutan "Aktuellt värde" inte att ändras. På så sätt märker man att man blivit utloggad (eller åtminstone att något är fel).
 • 2019-12-03: Från nu öppnas några menyer före ordinarie kursanmälningsperiod är över. Man kan se utdata, och hantera stängning av sen anmälan redan före ordinarie kursanmälningsperiod är över. Hanteringen av villkor/sprärrar samt antagning av sent anmälda studenter kan göras from dagen efter det har stängt (omställning sker per kalenderdygn, dvs vid midnatt).
 • 2019-01-20: Numera finns även epostadress till studenterna. Adressen visas av utrymmesplats inte fullständigt, men det går att klicka på adressen för att skicka mail till en enskild student.
  Ett annat tips är att markera hela tabellen och kopiera den till Excel. Sedan filtrerar man på t.ex. de som har kvar spärrar, och kopierar deras adresser till sitt mailprogram.
 • 2019-01-16: Kurskontrollen har gått över till att räkna avklarade modul(prov)-resultat vad gäller studenternas tagna poäng. Tidigare var det tagna poäng på hela kurser.
 • 2018-11-06: Nu inkluderas även poäng tillgodoräknade inom underliggande kurspaketeringar till programmet (dvs inom utbyten) i summeringen av poäng inkl TG.
 • 2018-10-09: Nu finns även en ny kolumn med som beräknar tagna poäng inom programmet inklusive tillgodoräknade kurser.
 • 2018-08-27: Den maskinella kontrollen av AV-villkoren körs för första gången.
 • 2018-08-25: Arv av behörigheter implementerat (om man enbart har behörighet i Lucat/Ladok på inst-nivå, får man nu automatiskt behörighet på alla avdelningar under institutionen, precis som det är i Ladok)
 • 2018-08-23: Tillägg av Utdata-sidan (alla med minst läsbehörighet i Ladok kan se villkor)
 • 2018-08-21: Kurskontrollen lanseras