Kurser LTH | Examensarbeten för programmen läsåret 2017/18

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Examensarbeten för programmen läsåret 2017/18

 17/18     

Examensarbeten, men inte kandidatarbeten (förutom på KID-programmet), visas på sidan.

A-programmet, Arkitektur

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i A-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS KE U W 

B-programmet, Bioteknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i B-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKM05 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W 
KBTM05 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W 
MTTM10 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W 
KIMM05 30 Examensarbete i immunteknologi KS KE U W 
KNLM05 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W 
KETM05 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W 
KLGM15 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W 
KLTM05 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W 
KLGM10 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W 
KASM10 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U  
KASM05 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W 
KASM15 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U  
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
KASM01 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U  
KMBM05 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U  
KBKM05 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W 
VVAM05 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W 

BI-programmet, Brandingenjör

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i BI-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 Examensarbete i brandteknik KS KE U  

BME-programmet, Medicin och teknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i BME-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W 
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W 
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W 
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W 
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W 

C-programmet, Infocom

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i C-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W 
EXTM15 30 Examensarbete i kognitionsforskning KS KE U  T
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W 

D-programmet, Datateknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i D-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W 
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W 
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W 
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W 

E-programmet, Elektroteknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i E-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W 
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W 
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
AEBM05 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U  
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W 
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W 
VTAM01 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W 

F-programmet, Teknisk fysik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i F-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAMM05 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W 
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W 
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W 
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
MVKM01 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W 
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
FMEM01 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W 
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W 
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
VSMM05 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U W 

I-programmet, Industriell ekonomi

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i I-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
MVKM01 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W 
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W 
EXTM10 30 Examensarbete i finansiell ekonomi KS KE U W T
MTTM10 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W 
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W 
INNM01 30 Examensarbete i innovation KS KE U  
INTM01 30 Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W 
FKMM01 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W 
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
FMEM01 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W 
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W 
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W 
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W 
MMKM05 30 Examensarbete i produktutveckling KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
MTTM05 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W 

IBYA-programmet, Byggteknik med arkitektur

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i IBYA-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBVL01 22,5 Examensarbete KS KE U W 
VMTL01 22,5 Examensarbete KS KE U W 
ABAL01 22,5 Examensarbete KS KE U W 
VTVL01 22,5 Examensarbete infrastruktur KS KE U W 

IBYI-programmet, Byggteknik, inriktning järnvägsteknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i IBYI-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VTVL01 22,5 Examensarbete infrastruktur KS KE U W 

IBYV-programmet, Byggteknik, inriktning väg- och trafikteknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i IBYV-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VTVL01 22,5 Examensarbete infrastruktur KS KE U W 

IDA-programmet, Datateknik (Hbg)

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i IDA-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAL05 22,5 Examensarbete i datavetenskap KS KE U  
EITL05 22,5 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
EIEL05 22,5 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U  
MAML05 22,5 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U  

IEA-programmet, Elektroteknik med automation (Hbg)

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i IEA-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL05 22,5 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
EIEL05 22,5 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U  

K-programmet, Kemiteknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i K-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKM05 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W 
KBTM05 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W 
MTTM10 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W 
KETM05 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W 
KLGM15 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W 
KLTM05 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W 
KASM10 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U  
KASM05 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W 
KASM15 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U  
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
KASM01 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U  
KMBM05 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U  
VVAM05 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W 

KID-programmet, Industridesign (kandidatutbildningen)

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i KID-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEL01 15 Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS KE U W T

L-programmet, Lantmäteri

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i L-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS KE U W 
VFTM01 30 Examensarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W 
VGMM01 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W 
EXTM05 30 Examensarbete i geografisk informationsteknik KS KE U W 
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W 

M-programmet, Maskinteknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i M-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAMM05 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W 
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
MVKM01 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W 
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W 
MTTM10 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W 
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W 
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W 
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W 
FKMM01 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W 
MMEM01 30 Examensarbete i maskinelement KS KE U  
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMEM01 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W 
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W 
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W 
MMKM05 30 Examensarbete i produktutveckling KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W 
VSMM05 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U W 
MTTM05 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W 

MARK-programmet, Masterutbildning i arkitektur

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MARK-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM10 30 Masterexamensarbete i arkitektur KS KE U  

MBIO-programmet, Masterutbildning i bioteknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MBIO-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KBTM01 30 Masterexamensarbete i bioteknik KS KE U  
KIMM01 30 Masterexamensarbete i immunteknologi KS KE U  
KNLM01 30 Masterexamensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U  
KETM01 30 Masterexamensarbete i kemiteknik KS KE U W 
KLGM05 30 Masterexamensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U  
KLTM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsteknik KS KE U  
KLGM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U  
KAKM01 30 Masterexamensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U  
KMBM01 30 Masterexamensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U  
KBKM01 30 Masterexamensarbete i tillämpad biokemi KS KE U  
VVAM01 30 Masterexamensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U  

MD-programmet, Maskinteknik - Teknisk design

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MD-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMKM10 30 Examensarbete i teknisk design KS KE U W 

MEMB-programmet, Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MEMB-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AEBM01 30 Masterexamensarbete i energi- och miljöeffektiva byggnader KS KE U  T

MFIPDES-programmet, Masterutbildning i livsmedelsinnovation och produktdesign

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MFIPDES-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MTTM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W 

MFST-programmet, Masterutbildning i brandteknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MFST-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM05 30 Masterexamensarbete i brandteknik KS KE U  

MID-programmet, Masterutbildning i design

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MID-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEM05 30 Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design KS KE U  T

MKAT-programmet, Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MKAT-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM15 30 Masterexamensarbete i katastrofriskhantering och klimatanpassning KS KE U  

MLIV-programmet, Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MLIV-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KBTM01 30 Masterexamensarbete i bioteknik KS KE U  
KNLM01 30 Masterexamensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U  
MTTM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W 
KLTM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsteknik KS KE U  
KLGM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U  
KMBM01 30 Masterexamensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U  
KBKM01 30 Masterexamensarbete i tillämpad biokemi KS KE U  

MLOG-programmet, Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MLOG-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MTTM03 30 Masterexamensarbete i förpackningslogistik KS KE U W 
MIOM01 30 Masterexamensarbete i produktionsekonomi KS KE U  
MTTM02 30 Masterexamensarbete i teknisk logistik KS KE U W 

MSOC-programmet, Masterutbildning i system på chips

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MSOC-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM02 30 Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 

MSUD-programmet, Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MSUD-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
ASBM01 30 Masterexamensarbete i hållbar stadsgestaltning KS KE U  

MWIR-programmet, Masterutbildning i trådlös kommunikation

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MWIR-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM02 30 Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 

MWLU-programmet, Masterutbildning i vattenresurshantering

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MWLU-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VTGM01 30 Masterexamensarbete i teknisk geologi KS KE U  
VVRM01 30 Masterexamensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U  
VVAM01 30 Masterexamensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U  

N-programmet, Teknisk nanovetenskap

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i N-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAMM05 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W 
KFKM05 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W 
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W 
KBTM05 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W 
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W 
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
MVKM01 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W 
KIMM05 30 Examensarbete i immunteknologi KS KE U W 
KNLM05 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W 
KETM05 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W 
FKMM01 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W 
KLGM15 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W 
KLTM05 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W 
KLGM10 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W 
KASM10 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U  
KASM05 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W 
KASM15 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U  
KASM01 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U  
KMBM05 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U  
KBKM05 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W 

Pi-programmet, Teknisk matematik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i Pi-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W 
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
EXTM20 30 Examensarbete i ekologi KS KE U  
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W 
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
VSMM05 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U W 

RH-programmet, Riskhantering

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i RH-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM10 30 Examensarbete i brandteknik KS KE U  
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W 
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W 
VRSM01 30 Examensarbete i riskhantering KS KE U  
MTTM05 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W 

V-programmet, Väg- och vattenbyggnad

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i V-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBFM01 30 Examensarbete i byggnadsfysik KS KE U W 
VBMM01 30 Examensarbete i byggnadsmaterial KS KE U W 
VSMM01 30 Examensarbete i byggnadsmekanik KS KE U W 
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS KE U W 
AEBM05 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U  
VGMM01 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W 
VGTM01 30 Examensarbete i geoteknik KS KE U W 
ABKM01 30 Examensarbete i installationsteknik KS KE U  
VBKM01 30 Examensarbete i konstruktionsteknik KS KE U W 
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W 
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W 
VTAM01 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W 
VTGM05 30 Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W 
MTTM05 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W 
VVRM05 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W 
VTVM01 30 Examensarbete i trafikteknik KS KE U W 
VTVM05 30 Examensarbete i vägbyggnad KS KE U W 
VVAM05 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W 

W-programmet, Ekosystemteknik

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i W-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAMM05 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W 
KBTM05 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W 
EXTM20 30 Examensarbete i ekologi KS KE U  
AEBM05 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U  
MVKM01 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W 
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
KETM05 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W 
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W 
VTGM05 30 Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W 
VVRM05 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W 
VVAM05 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W 

YL-programmet, Livsmedelsteknisk högskoleutbildning

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i YL-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W 

YTHL01 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.