lu.se

Mina kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Ej inloggad. Logga in

Mina kurser

På grund av bytet till ny version av Ladok, samt de förändringar det medför, kan uppgifter som för tillfället visas i denna tjänst tills vidare vara ofullständiga eller felaktiga. Vi beklagar detta. Arbete pågår med att anpassa denna tjänst till data från nya Ladok. För mer information, se www.student.lth.se.

Because of the change of version of Ladok, and the changes this brings, any data currently shown in this service may be incomplete or incorrect. We apologize for the inconvenience. Work is under way in adopting this service to the data from the new Ladok. For more information, please see www.student.lth.se.

Logga in för att se dina kurser.

Sida med länkar till dina aktuella kurser

På denna sida hittar du länkar till kurswebbsidorna för dina aktuella kurser.

Systemet har inte länkar till samtliga kurser, och ibland går länkarna inte direkt till kurssidan.

Även kurser som inte ges av eller för LTH visas, men systemet innehåller inte webbadresser för dessa kurser.

Tecken­förklaring

Kurs­webbsida Kurs­webbsida — Länk till kursens webbsida.
Ungefärlig kurs­webbsida Ungefärlig kurs­webbsida — Länk till startsidan på institutionens webbplats. Du får klicka vidare till din kurs.
Kurs­information Kurs­information — Länk till sida med samlad information om kursen och när den ges.
Kurs­utvärderingar Kurs­utvärderingar — Länk till sida med rapporter utifrån kursutvärderingar för kursen.
Kurs­plan Kurs­plan — Länk till kursplanen för kursen.