Kurser LTH | Kurser 2017/18 - Inst f reglerteknik

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - Inst f reglerteknik

 17/18     

Reglerteknik

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FRTN107,5AXE1Flervariabel regleringKS KE U W T   1
FRTN357,5AXE1SystemidentifieringKS KE U W T   12
FRTF057,5G2-SReglerteknik, allmän kursKS KE U W T   1
FRTF05  2
FRTF05  3
FRTF015G2XEFysiologiska modeller och beräkningarKS KE U W T   2
FRTN057,5AXE1Olinjär reglering och servosystemKS KE U W T   2
FRTN407,5AXE1Projekt i reglerteknikKS KE U W T   2
FRTN454,5A-SMatematisk modellering, fortsättningskursKS KE U W T   3
FRTF153G2-SReglerteoriKS KE U W T   3
FRTN207,5AXE1Marknadsstyrda systemKS KE U W T   34
FRTN157,5AXE1Prediktiv regleringKS KE U W T   34
FRTN0110AXERealtidssystemKS KE U W T   34
FRTN307,5AXENätverksdynamikKS KE U   T   4
FRTN257,5A-EProcessregleringKS KE U W T   4
FRTF106G2-ESystemteknikKS KE U W T   4

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten (ej kandidatarbeten förutom på KID- och YL-programmen) som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurskod Poäng Program Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
FRTM0130B,BME,C,D,E,F,I,K,M,PiExamensarbete i reglerteknikKS KE W