Kurser LTH | Kurser 2017/18 - D-programmet

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - D-programmet

Datateknik  17/18     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
EDAA60 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 56
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 133
2 Föreläsningar: 50
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 107
EDAA45 7,5 G1 - S Programmering, grundkurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 24
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
EXTA65 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 84
FAFA60 5 G1 - S Fotonik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 12
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
EDAA35 7 G1 - S Utvärdering av programvarusystem KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 2
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 14
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 135
EDAA40 5 G1 X E Diskreta strukturer i datavetenskap KS KE U W T 4 Föreläsningar: 32
Övningar: 4
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 78
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 4 Föreläsningar: 40
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 106

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 44
Övningar: 16
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
EDAF60 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 98
EITF65 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 55
EITF45 7,5 G2 - S Datorkommunikation KS KE U W T 2 Föreläsningar: 18
Övningar: 16
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 156
EDAF45 7,5 G2 - S Programvaruutveckling i grupp - projekt KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 50
3 Föreläsningar: 2
Övningar: 16
Laborationer: 48
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 54
EITF70 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 8
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 122
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 10
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 93
EDAF05 5 G2 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 4 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
EITA10 5 G1 - S Elektronik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 97
EDAF40 5 G2 X E Funktionsprogrammering X Alternativobligatorisk, får bytas ut mot EDAN40. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 20
Övningar: 6
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 105

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
EDAF40 Funktionsprogrammering: Alternativobligatorisk, får bytas ut mot EDAN40.

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FMAF01 7 G2 - E1 Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 128
EDAN40 7,5 A X E Funktionsprogrammering X Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
FMAF05 7 G2 - E1 Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 40
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 130

FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
EDAN40 Funktionsprogrammering: Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 30
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 128
FMSF45 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 85
2 Föreläsningar: 18
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 85
EDAF55 6 G2 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 4
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 70
ETSF25 7,5 G2 - S Affärsdriven programvaruutveckling KS KE U  T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 165
EITA25 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 160
FMNF05 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 3 Föreläsningar: 48
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 100
FMIF45 4 G2 - S Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 12
Övningar: 2
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 26
4 Föreläsningar: 12
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 46
EITF95 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 4 Föreläsningar: 14
Övningar: 22
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 76
EITA50 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 32
Övningar: 24
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 136

EITA50 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMAN20 7,5 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 166
EDAF80 7,5 G2 V 4 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
MAMN25 7,5 A V 4 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 142
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 16
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 145
FMAN70 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 56
2 Föreläsningar: 12
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 58
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
FMAN45 7,5 A V 4 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 170
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24
Övningar: 4
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
FMAN40 3 A V 4 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 70
FMAN85 6 A V 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 132
MAMF45 7,5 G2 V 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 15
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 5
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 96
MAMN01 7,5 A V 4 4 - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 4 Föreläsningar: 7
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 179
FMAN40 3 A V 4 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 70
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 4 Föreläsningar: 22
Övningar: 22
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 148
FMNN35 6 A V 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135 Geometri. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 130
FMSN20 7,5 A V 5 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 21
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 120

FMNN35 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135 Geometri.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
ETIN20 7,5 A V 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 12
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
EITF35 7,5 G2 V 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 28
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 144
ETIN70 7,5 A V 4 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
EITF80 9 G2 V 4 4 X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 56
2 Föreläsningar: 26
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 104
EITF20 7,5 G2 V 4 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 164
EITF40 7,5 G2 V 4 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 3 Föreläsningar: 6
Övningar: 0
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 180
ETIN45 7,5 A V 4 4 X E DSP-design KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 12
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 140
ESSF10 5 G2 V 4 4 - S Mätteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 6
Övningar: 20
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 70
ETIN35 7,5 A V 4 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T 3 Föreläsningar: 5
Övningar: 0
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 95
EDAN15 7,5 A V 4 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 4 Föreläsningar: 24
Övningar: 4
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
EDAN85 7,5 A V 5 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 164
ETIN40 7,5 A V 5 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 95
2 Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 96
ETIN55 7,5 A V 5 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24
Övningar: 2
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 162

EDAN85 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.

Specialisering is - Inbyggda system

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EDAA25 3 G1 V 4 4 X S C-programmering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
EITF35 7,5 G2 V 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 28
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 144
EDAN65 7,5 A V 4 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
EIEF01 10 G2 V 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 90
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 4
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 90
EITF20 7,5 G2 V 4 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 164
FRTN40 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 50
Självstudietid: 150
ETIN80 7,5 A V 4 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 8
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 182
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 0
Laborationer: 28
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 160
FRTN01 10 A V 4 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 18
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 6
Övningar: 4
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 70
EDAN15 7,5 A V 4 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 4 Föreläsningar: 24
Övningar: 4
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
EDAF35 7,5 G2 V 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 8
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 165
EDAN85 7,5 A V 5 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 164
EDAN26 7,5 A V 5 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
EDAN75 7,5 A V 5 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W  Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAN85 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EITN50 7,5 A V 4 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 170
EITG05 7,5 G2 V 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 28
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 144
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26
Övningar: 16
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 140
EITF05 4 G2 V 4 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 84
EITN41 7,5 A V 4 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 2 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 180
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 24
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 147
ETSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Internetprotokoll KS KE U W T 2 Föreläsningar: 13
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 177
EDIN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 36
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 148
FMAN10 7,5 A V 4 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 162
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 0
Laborationer: 28
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 160
ETSN10 7,5 A V 4 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 13
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 13
Självstudietid: 146
EITN45 7,5 A V 4 4 X E Informationsteori KS KE U W T 4 Föreläsningar: 26
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
EITN95 7,5 A V 4 4 X E1 Simulering KS KE U W T 4 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 172
EITN21 7,5 A V 5 4 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8
Övningar: 0
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 80
2 Föreläsningar: 4
Övningar: 0
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 72
EITN70 7,5 A V 5 4 X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 156

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet.

Specialisering pv - Programvara

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EDAN55 7,5 A V 4 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 170
EDAA25 3 G1 V 4 4 X S C-programmering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
EDAN65 7,5 A V 4 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
EDAN20 7,5 A V 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
EDAN01 7,5 A V 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
FMAA25 7,5 G1 V 4 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 54
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 144
FMAN45 7,5 A V 4 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 170
EDAN70 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 Föreläsningar: 2
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 182
FMAF35 6 G2 V 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 130
EDAF70 7,5 G2 V 4 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 170
EDAF50 7,5 G2 V 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
EDAF75 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 2
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 112
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 50
EDAF15 5 G2 V 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 4 Föreläsningar: 24
Övningar: 12
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 85
FMAA25 7,5 G1 V 4 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 54
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 144
EDAN40 7,5 A V 4 2 X E Funktionsprogrammering X Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
EDAN70 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 4 Föreläsningar: 2
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 182
EDAN26 7,5 A V 5 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
EDAN75 7,5 A V 5 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W  Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAN40 Funktionsprogrammering: Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Specialisering se - Software engineering

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EITN50 7,5 A V 4 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 170
MIOA12 6 G1 V 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50
Övningar: 12
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 95
MAMN25 7,5 A V 4 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 142
ETSN05 7,5 A V 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 8
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 168
EDAN01 7,5 A V 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
MIOA12 6 G1 V 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 50
Övningar: 12
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 95
EDAN10 7,5 A V 4 4 X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 144
ETSN15 7,5 A V 4 4 X S Kravhantering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 16
Övningar: 10
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 150
EDAN80 9 A V 4 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 2 Föreläsningar: 10
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
3 Föreläsningar: 14
Övningar: 16
Laborationer: 48
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 118
ETSN20 7,5 A V 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 16
Övningar: 3
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 170
EDAF50 7,5 G2 V 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
EDAF75 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 2
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 112
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 50
FRTN01 10 A V 4 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 18
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 6
Övningar: 4
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 70
MIOF20 6 G2 V 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 4 Föreläsningar: 42
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 104
MAMF50 7,5 G2 V 5 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 30
Självstudietid: 142

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EITG05 7,5 G2 V 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 28
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 144
FRTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 30
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 128
EITN55 7,5 A V 4 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 16
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 145
FMAN70 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 56
2 Föreläsningar: 12
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 58
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 24
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 147
FMSN45 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 2 Föreläsningar: 26
Övningar: 12
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
EITN60 7,5 A V 4 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 2 Föreläsningar: 16
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 148
FRTN40 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 50
Självstudietid: 150
ETIN80 7,5 A V 4 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 8
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 182
FRTN15 7,5 A V 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 18
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 16
Självstudietid: 70
FRTN01 10 A V 4 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 18
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 6
Övningar: 4
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 70
BMEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 4 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 165
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 4 Föreläsningar: 22
Övningar: 22
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 148
FRTN35 7,5 A V 5 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70

Valfria kurser - D

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMNN25 7,5 A 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 169
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
EITF50 7,5 G2 4 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 18
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 152
MMKF15 7,5 G2 4 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 22
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 100
MAMN40 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
FMIN25 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 76
2 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 76
FMAN15 7,5 A 4 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 78
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 78
EIEN30 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 21
Självstudietid: 88
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 21
Självstudietid: 88
TNSF05 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16
Övningar: 0
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 96
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 64
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
EXTQ40 7,5 A 4 4 X E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W  2 Föreläsningar: 34
Övningar: 10
Laborationer: 30
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 126
FMAN30 7,5 A 4 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 2 Föreläsningar: 32
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 165
FRTN05 7,5 A 4 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 112
FMAN60 6 A 4 4 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 32
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 109
FMAN35 3 A 4 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 70
MMKN30 7,5 A 4 4 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 12
Övningar: 6
Laborationer: 15
Handledd projekttid: 15
Självstudietid: 150
EIEF45 7,5 G2 4 4 X E1 Automation KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42
Övningar: 10
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 135
MIOA01 9 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 60
Övningar: 12
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 164
MIOF25 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 36
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 101
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
FMAN65 6 A 4 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 118
FMSN50 7,5 A 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
EDAF65 7,5 G2 4 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 166
ETIA10 7,5 G1 4 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
FRTF15 3 G2 4 4 - S Reglerteori KS KE U W T 3 Föreläsningar: 12
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 76
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 169
FMSN35 7,5 A 4 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 18
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 170
EXTG45 7,5 G2 4 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20
Övningar: 50
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
EITN85 7,5 A 4 4 X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 158
MAMN40 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
FMIN20 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 92
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 48
FMAN55 7,5 A 4 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 12
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 62
4 Föreläsningar: 22
Övningar: 14
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 62
EIEN01 10 A 4 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 120
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 120
EIEN30 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 21
Självstudietid: 88
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 21
Självstudietid: 88
EITA05 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 7
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
TNSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 8
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 128
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 30
FMAN25 7,5 A 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 3 Föreläsningar: 18
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 82
4 Föreläsningar: 16
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 84
EIEN35 7,5 A 4 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 4 Föreläsningar: 42
Övningar: 0
Laborationer: 60
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 70
EITN75 7,5 A 4 4 X E Design av trådlösa system KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 154
FMSF65 7,5 G2 4 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 4 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 150
MIOF25 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 Föreläsningar: 36
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 101
KIIF01 7,5 G2 4 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 32
Självstudietid: 80
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
ESSF20 4,5 G2 4 4 - S Komponentfysik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 30
Övningar: 12
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
MAMN30 7,5 A 4 4 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 4 Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 142
FMSN30 7,5 A 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 4 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 26
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 120
FAFN35 7,5 A 4 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 24
Övningar: 15
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 40
Självstudietid: 110
EEMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 4 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 28
Handledd projekttid: 60
Självstudietid: 108
FRTN30 7,5 A 4 4 X E Nätverksdynamik KS KE U  T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
FMAN35 3 A 4 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 70
FMSN55 7,5 A 4 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 9
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 120
ETTN15 7,5 A 5 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 150
EITN10 7,5 A 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
BMEF10 7,5 G2 5 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 146
MION25 7,5 A 5 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 153
EEMN10 7,5 A 5 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 28
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 60
Självstudietid: 85
EEMN05 7,5 A 5 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 60
Självstudietid: 85
MIOF15 7,5 G2 5 4 - S Marknadsföring KS KE U W T 2 Föreläsningar: 34
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 154
EEMF05 7,5 G2 5 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 42
Övningar: 0
Laborationer: 28
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 130
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
EEMN15 7,5 A 5 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 28
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
MAMN10 7,5 A 5 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN15 7,5 A 5 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTQ40 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FMAN60 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FAFN35 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Externt valfria kurser - D

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EXTA10 3 G1 2 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 24
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 24
EXTA35 15 G1 2 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 170
EXTF60 15 G2 3 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
2 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
4 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i D-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W 
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W 
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W 
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W