Kurser LTH | Kurser 2017/18 - MD-programmet

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - MD-programmet

Maskinteknik - Teknisk design  17/18     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
MMKA25 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 36
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 85
AFOA25 7,5 G1 - S Estetik I KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 6
Övningar: 32
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 54
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 83
2 Föreläsningar: 36
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 77
3 Föreläsningar: 36
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 77
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 2 Föreläsningar: 40
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 106
MIOA12 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 50
Övningar: 12
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 95
IDEA95 6 G1 - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T 3 Föreläsningar: 5
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 45
4 Föreläsningar: 6
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 45
MMTF25 7,5 G2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 48
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 120
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 4 Föreläsningar: 44
Övningar: 16
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
IDEA35 6 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 28
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 0
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 28
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 0
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 54
Övningar: 28
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 146
2 Föreläsningar: 42
Övningar: 24
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 82
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 38
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 88
2 Föreläsningar: 26
Övningar: 46
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
FKMA01 7,5 G1 - E1 Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 56
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 120
FHLF15 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42
Övningar: 35
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 137
4 Föreläsningar: 42
Övningar: 35
Laborationer: 1
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 124
MMTF20 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 4 Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
EIEF35 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 18
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 32
Övningar: 20
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 2
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 66
2 Föreläsningar: 8
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 66
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 30
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 128
IDEA75 5 G1 - S Designmetodik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 9
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 90
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 56
MMKF01 5 G2 - E Utvecklingsmetodik X Tentamenstid meddelas av kursansvarig. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 25
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
IDEF20 10 G2 - S Designprojekt KS KE U W T 4 Föreläsningar: 12
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 180
MAMF30 6 G2 - S Ergonomi KS KE U W T 4 Föreläsningar: 22
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 112

MMKF01 Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursansvarig.

Årskurs 4 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
AFON35 9 A - S Estetik II KS KE U  T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 80
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 140
MMKN55 7,5 A - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 49
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 100
AFOA30 6 G1 - S Produktsemiotik KS KE U  T 2 Föreläsningar: 14
Övningar: 56
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
MMKF10 5 G2 X E Digital prototypframtagning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
IDEN55 15 A - S Projekt i teknisk design KS KE U W T 3 Föreläsningar: 8
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 130
4 Föreläsningar: 8
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 13
Självstudietid: 150
IDEA10 5 G1 - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T 4 Föreläsningar: 4
Övningar: 56
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60

Årskurs 5 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
MAMN25 7,5 A - S Interaktionsdesign KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 142
IDEN50 7,5 A X E Entreprenörskap och projektledning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 62
Övningar: 39
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 40

Valfria kurser - MD

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EDAA65 6 G1 1 1 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 4
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 15
3 Föreläsningar: 18
Övningar: 7
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 24
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
MAMF50 7,5 G2 4 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 30
Självstudietid: 142
BMEN05 7,5 A 4 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 110
MMKN46 7,5 A 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 50
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 130
MTTN40 7,5 A 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40
Övningar: 28
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 112
EIEN40 7,5 A 4 3 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 24
Självstudietid: 142
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
MMKN11 7,5 A 4 3 X E Konstruktion för X KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 21
Självstudietid: 100
MMTN20 7,5 A 4 4 - S Material- och metodval KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12
Övningar: 18
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 24
Självstudietid: 80
MMTN25 7,5 A 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 14
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 34
Självstudietid: 120
MMTN35 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 24
Självstudietid: 140
MMKF15 7,5 G2 4 3 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 22
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 100
MAMN40 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
TNSF05 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16
Övningar: 0
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 96
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 64
MTTN55 7,5 A 4 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 64
2 Föreläsningar: 7
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 12
EIEF01 10 G2 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 90
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 4
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 90
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 2 Föreläsningar: 36
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 147
FKMN20 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 2 Föreläsningar: 42
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 70
BMEN10 7,5 A 4 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
MMKN51 7,5 A 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 50
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 130
MTTN35 7,5 A 4 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 50
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 50
IDEN35 5 A 4 4 X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 18
Självstudietid: 80
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24
Övningar: 8
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 86
MIOF15 7,5 G2 4 2 - S Marknadsföring KS KE U W T 2 Föreläsningar: 34
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 154
MMKN30 7,5 A 4 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 12
Övningar: 6
Laborationer: 15
Handledd projekttid: 15
Självstudietid: 150
MAMF15 6 G2 4 3 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 120
MIOF25 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 36
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 101
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
MMKN21 7,5 A 4 3 X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 24
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 130
FHLN01 7,5 A 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 26
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
MAMN40 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
FMIN20 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 92
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 48
BMEA01 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 36
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
4 Föreläsningar: 36
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
EIEN01 10 A 4 3 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 120
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 120
TNSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 8
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 128
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 30
FHLF20 7,5 G2 4 4 X E Finita elementmetoden KS KE U W T 4 Föreläsningar: 32
Övningar: 28
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 140
MIOF25 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 Föreläsningar: 36
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 101
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
MMKN41 7,5 A 4 4 X E Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T 4 Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 16
Självstudietid: 90
MTTN60 7,5 A 4 3 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 4 Föreläsningar: 34
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 146
MMKN35 7,5 A 5 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 21
Övningar: 32
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 40
Självstudietid: 160
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 40
Självstudietid: 160
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 40
Självstudietid: 160
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 40
Självstudietid: 160
FKMN15 7,5 A 4 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAA65 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
BMEA01 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

Externt valfria kurser - MD

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
2 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
4 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Examensarbeten - MD

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MD-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMKM10 30 Examensarbete i teknisk design KS KE U W