Kurser LTH | Kurser 2017/18 - IDA-programmet

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - IDA-programmet

Datateknik (Hbg)  17/18     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
EITA20 6 G1 - S Datateknik, introduktionskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 14
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 10
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
EDAA10 7,5 G1 - S Programmering i Java KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 50
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 30
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
FMAA50 13,5 G1 - S Matematisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 44
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 92
3 Föreläsningar: 28
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66
EITA15 15 G1 - S Digitala system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 54
2 Föreläsningar: 16
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 58
3 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 84
EITA60 6 G1 - S Datorkommunikation KS KE U W T 3 Föreläsningar: 12
Övningar: 4
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 12
Övningar: 4
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
EITA40 7,5 G1 - S Krets- och mätteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 54
4 Föreläsningar: 24
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 54
FMAA55 4,5 G1 - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
EITG01 7,5 G2 - S Dator- och telekommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 12
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 152
FMSF40 7,5 G2 - S Sannolikhetsteori och diskret matematik X Ersätter FMA661 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36
Övningar: 38
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 126
EDAA30 7,5 G1 - S Programmering i Java - fortsättningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16
Övningar: 4
Laborationer: 9
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 71
2 Föreläsningar: 8
Övningar: 2
Laborationer: 5
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 78
EITF60 7,5 G2 - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W T 2 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 162
EDAF20 7,5 G2 - S Databasteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 22
Övningar: 12
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 72
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 74
EDAF25 7,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 4
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 4
Övningar: 2
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 82
ETSF20 7,5 G2 - S Programvaruutveckling för stora projekt KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 18
Självstudietid: 65
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 18
Självstudietid: 77
EIEF30 7,5 G2 - S Styr- och reglerteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 56
4 Föreläsningar: 22
Övningar: 14
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 48

FMSF40 Sannolikhetsteori och diskret matematik: Ersätter FMA661

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
EDAF85 7,5 G2 - S Realtidssystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16
Övningar: 8
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 164
ETSF30 7,5 G2 - S Kravhantering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 72
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 72
MAMF40 7,5 G2 - S Projekt årskurs 3 KS KE U  T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 36
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 96
EITF55 7,5 G2 - S Säkerhet KS KE U W T 3 Föreläsningar: 18
Övningar: 2
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 178

Valfria kurser - IDA

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMAB30 6 G1 3 3 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 44
Övningar: 16
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
ETEF15 7,5 G2 3 3 - S Krets- och mätteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 132
EDAN01 7,5 A 3 3 X E Constraint-programmering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
MIOA12 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 2 Föreläsningar: 50
Övningar: 12
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 95
EDAF30 7,5 G2 3 3 - S Programmering i C++ KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160

Examensarbeten - IDA

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i IDA-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAL05 22,5 Examensarbete i datavetenskap KS KE U  
EITL05 22,5 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
EIEL05 22,5 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U  
MAML05 22,5 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U