Kurser LTH | Kurser 2017/18 - IBYI-programmet

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - IBYI-programmet

Byggteknik, inriktning järnvägsteknik  17/18     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FAFA40 8 G1 - S Fysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 32
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 120
2 Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 12
VTVA50 9 G1 - S Transport och samhälle KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 81
2 Föreläsningar: 20
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 81
EDAA15 8 G1 - S Kommunikation och datorverktyg X I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 0
2 Föreläsningar: 8
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 94
3 Föreläsningar: 12
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 80
FMAA50 13,5 G1 - S Matematisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 44
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 92
3 Föreläsningar: 28
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66
FMIA01 4 G1 - S Miljövetenskap KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 73
VTVA45 7 G1 - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 22
Övningar: 12
Laborationer: 5
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 54
4 Föreläsningar: 22
Övningar: 12
Laborationer: 5
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 55
VGMA05 6 G1 - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 22
Övningar: 22
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 106
FMAA55 4,5 G1 - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66

EDAA15 Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FMSF30 5 G2 - S Matematisk statistik X Ersätter FMAF30 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 32
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 71
VTTF05 7,5 G2 - S Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40
Övningar: 23
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 135
VTVA35 9 G1 - S Banteknik för ingenjörer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40
Övningar: 13
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 68
2 Föreläsningar: 40
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 67
VSMA10 3 G1 - S Materialmekanik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 52
VTVF45 10 G2 - S Elteknik – elektrisk spårtrafik och dess anläggningar KS KE U W T 2 Föreläsningar: 59
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 53
3 Föreläsningar: 59
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 54
VVBF10 7,5 G2 - S Samhällsekonomi KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 154
VTVF35 12 G2 - S Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken KS KE U W T 3 Föreläsningar: 68
Övningar: 29
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 63
4 Föreläsningar: 68
Övningar: 29
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 63
VGTA01 6 G1 - S Geologi och geoteknik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 34
Övningar: 18
Laborationer: 5
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 103

FMSF30 Matematisk statistik: Ersätter FMAF30

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
VTVG01 4,5 G2 - S Järnväg i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 62
VBEA25 7 G1 - S Byggprocessen med entreprenadrätt KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 65
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66
VTVF80 11 G2 - S Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 108
2 Föreläsningar: 18
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 109
VVBF15 7,5 G2 - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 36
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 136

Valfria kurser - IBYI

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
MAMF25 7,5 G2 3 2 - S Företagsförlagd praktik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 12
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 182
VTTN10 7,5 A 3 3 X S Kollektivtrafik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 34
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 122

Examensarbeten - IBYI

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i IBYI-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VTVL01 22,5 Examensarbete infrastruktur KS KE U W