Kurser LTH | Kurser 2017/18 - IBYA-programmet

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - IBYA-programmet

Byggteknik med arkitektur  17/18     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
ABVA05 6 G1 - S Byggteknik med arkitektur KS KE U  T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 100
FAFA85 6 G1 - S Fysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 32
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 88
EDAA15 8 G1 - S Kommunikation och datorverktyg X I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 0
2 Föreläsningar: 8
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 94
3 Föreläsningar: 12
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 80
FMAA50 13,5 G1 - S Matematisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 44
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 92
3 Föreläsningar: 28
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66
VBFA10 6 G1 - S Husbyggnadsteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 25
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 117
FMIA01 4 G1 - S Miljövetenskap KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 73
ABVA01 6 G1 - S Arkitektur- och byggteknikhistoria KS KE U  T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 3
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 47
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 48
VGMA05 6 G1 - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 22
Övningar: 22
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 106
FMAA55 4,5 G1 - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66

EDAA15 Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
VBMA35 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 20
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 112
FMSF30 5 G2 - S Matematisk statistik X Ersätter FMAF30 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 32
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 71
VBEA25 7 G1 - S Byggprocessen med entreprenadrätt KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 65
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 66
VBFF10 6 G2 - S Byggnadsfysik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 32
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 108
VSMA20 6 G1 - S Strukturmekanik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 30
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 98
ABKF05 7 G2 - S Installationsteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 16
Övningar: 36
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 131
MMTF10 8 G2 - S BIM - modellering och visualisering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 29
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 63
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 29
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 64
VSMF10 9 G2 - S Byggnadskonstruktion KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 64
4 Föreläsningar: 22
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
VGTA01 6 G1 - S Geologi och geoteknik KS KE U W T 4 Föreläsningar: 34
Övningar: 18
Laborationer: 5
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 103

FMSF30 Matematisk statistik: Ersätter FMAF30

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
VBEF25 7,5 G2 - S Byggprojektledning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 41
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 125
VBEF30 7,5 G2 - S Programarbete och bygglov KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50
Övningar: 58
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 90
VBEF40 7,5 G2 - S Byggstyrning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 41
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 125
VBEF35 7,5 G2 - S Projektering och beräkningsarbete KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 81
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 86

Valfria kurser - IBYA

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VSMF01 7,5 G2 3 3 - S Energihushållning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 171
FMAB30 6 G1 3 3 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 3 Föreläsningar: 44
Övningar: 16
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
MAMF25 7,5 G2 3 2 - S Företagsförlagd praktik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 12
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 182
MIOA12 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 50
Övningar: 12
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 95
ABAF01 7,5 G2 3 3 - S Internationellt hållbart byggande KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 140
VBEF20 7,5 G2 3 3 - S Modellbaserad projektering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100

Examensarbeten - IBYA

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i IBYA-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBVL01 22,5 Examensarbete KS KE U W 
VMTL01 22,5 Examensarbete KS KE U W 
ABAL01 22,5 Examensarbete KS KE U W 
VTVL01 22,5 Examensarbete infrastruktur KS KE U W