Kurser LTH | Kurser 2017/18 - I-programmet

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - I-programmet

Industriell ekonomi  17/18     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 133
2 Föreläsningar: 50
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 107
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 58
Övningar: 12
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 160
2 Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 4
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 2 Föreläsningar: 40
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 106
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 3 Föreläsningar: 44
Övningar: 16
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
FMEA10 9 G1 - S Mekanik, grundkurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 46
Övningar: 28
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 158
FAFA75 9 G1 - S Energi- och omvärldsfysik X Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk KS KE U W T 4 Föreläsningar: 52
Övningar: 32
Laborationer: 13
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 143
MIOF20 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 4 Föreläsningar: 42
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 104

FAFA75 Energi- och omvärldsfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 38
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 8
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 86
FMSF45 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 85
2 Föreläsningar: 18
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 85
MIOF01 9 G2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 44
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 85
3 Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 99
EDAA55 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
3 Föreläsningar: 22
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
FMAF01 7 G2 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 128
MIOF25 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 Föreläsningar: 36
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 101
FMAF05 7 G2 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 4 Föreläsningar: 40
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 130
MIOF05 2 G2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 34

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
MMTA05 6 G1 - S Industriella produktionssystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 24
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
MIOF30 6 G2 - S Optimering och simulering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 98
FMIF01 6 G2 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 2
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 50
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 60
EXTF45 6 G2 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 2 Föreläsningar: 32
Övningar: 10
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 110
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs X I3 som skall läsa teknikprofilen Produktinnovation läser FRT010 i Lp 2,ht 17. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 30
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 128

FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs: I3 som skall läsa teknikprofilen Produktinnovation läser FRT010 i Lp 2,ht 17.

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
MVKN35 6 A - S Energimarknader X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 4
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 130
EITF25 6 G2 - S Internet - teknik och applikationer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 22
Övningar: 12
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 114
FMAN60 6 A X E1 Optimering X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta KS KE U W T 2 Föreläsningar: 32
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 109
FKMA01 7,5 G1 - E1 Konstruktionsmaterial, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 56
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 120
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
MMKF35 7,5 G2 X E Design i företag X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
EITF11 10 G2 - S Digitala projekt X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 8
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 32
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 200
FMIN20 7,5 A - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 92
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 48
FMIN05 7,5 A X E1 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
4 Föreläsningar: 16
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
MMKF05 7,5 G2 X E Utvecklingsmetodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 25
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
4 Föreläsningar: 6
Övningar: 11
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 46
FHLF10 7,5 G2 - E1 Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 32
Övningar: 28
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 140
FBRF01 7,5 G2 X E Grundläggande förbränning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15.Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 8
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 60
Självstudietid: 100
FMSN40 9 A X E1 Linjär och logistisk regression med datainsamling X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 30
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
FMNF10 6 G2 X E1 Numerisk analys X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 48
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 100
ETSA02 6 G1 - S Programvaruutveckling - metodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 14
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 128

MVKN35 Energimarknader: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
EITF25 Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMAN60 Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta
FKMA01 Konstruktionsmaterial, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
MMKF35 Design i företag: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
EITF11 Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN20 Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
MMKF05 Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
FHLF10 Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
FBRF01 Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15.Kursen är också valfri på programmet.
FMSN40 Linjär och logistisk regression med datainsamling: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
FMNF10 Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
ETSA02 Programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering ai - Affär och innovation

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
INTN01 7,5 A V 4 4 X E Innovationsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 80
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 15
Självstudietid: 100
MION25 7,5 A V 4 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 153
MION05 7,5 A V 4 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 2 Föreläsningar: 36
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 147
MTTN75 7,5 A V 4 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 2 Föreläsningar: 48
Övningar: 10
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 130
INNN01 7,5 A V 4 4 X E Innovationmanagement KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 172
MION20 7,5 A V 4 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 3 Föreläsningar: 54
Övningar: 2
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 143
INNN10 7,5 A V 4 4 X E Globalisering och innovation KS KE U W T 4 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 172
MAMN30 7,5 A V 4 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 4 Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 142
MION30 7,5 A V 5 4 - S Industriell management KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 144
INNN05 7,5 A V 5 5 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T 2 Föreläsningar: 14
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 172

Specialisering fir - Finans och risk

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EXTQ25 7,5 A V 4 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 155
FMSF10 7,5 G2 V 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 16
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 145
EXTQ30 7,5 A V 4 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 34
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
FMSN45 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 2 Föreläsningar: 26
Övningar: 12
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
FMSN50 7,5 A V 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
EXTQ35 7,5 A V 4 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 40
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
FRTN30 7,5 A V 4 4 X E Nätverksdynamik KS KE U  T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
FMSN55 7,5 A V 4 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 9
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 120
FMSN25 7,5 A V 5 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 26
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 120
EXTN80 7,5 A V 5 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 110
FMSN60 7,5 A V 5 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
FMSN15 7,5 A V 5 5 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 9
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 120

EXTQ25 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EXTQ30 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTQ35 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering lf - Logistik i försörjningskedjor

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
MTTN40 7,5 A V 4 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40
Övningar: 28
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 112
MTTN25 7,5 A V 4 4 X E Materialhantering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50
Övningar: 28
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 96
MTTN75 7,5 A V 4 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 2 Föreläsningar: 48
Övningar: 10
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 130
MIOF10 7,5 G2 V 4 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 36
Övningar: 12
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 142
MTTN70 7,5 A V 4 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 50
Övningar: 24
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 100
MION01 7,5 A V 4 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 3 Föreläsningar: 40
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
MTTN80 7,5 A V 4 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 4 Föreläsningar: 38
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 50
Självstudietid: 100
MION45 7,5 A V 4 4 X E Produktionsstrategi KS KE U W T 4 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 163
MTTN60 7,5 A V 4 4 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 4 Föreläsningar: 34
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 146
MTTN20 7,5 A V 5 4 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 150
MION40 7,5 A V 5 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 168
MTTN35 7,5 A V 5 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 50
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 50
MION50 7,5 A V 5 5 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 2
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 170

Specialisering pr - Produktion

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
MTTN25 7,5 A V 4 4 X E Materialhantering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50
Övningar: 28
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 96
MMTN25 7,5 A V 4 4 - S Produktionsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 14
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 34
Självstudietid: 120
MIOF10 7,5 G2 V 4 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 36
Övningar: 12
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 142
EIEF45 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42
Övningar: 10
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 135
MION01 7,5 A V 4 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 3 Föreläsningar: 40
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
MMTN30 7,5 A V 4 4 - S Tillverkningssystem KS KE U W T 3 Föreläsningar: 38
Övningar: 18
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 130
MMTF25 7,5 G2 V 4 4 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 48
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 120
MMTN05 7,5 A V 4 4 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 4 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 40
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 160
MION40 7,5 A V 5 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 168
MMTN10 7,5 A V 5 4 - S Global produktrealisering KS KE U  T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 12
Laborationer: 40
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 140
MTTN75 7,5 A V 5 5 X E Industriellt inköp KS KE U W T 2 Föreläsningar: 48
Övningar: 10
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 130
MION50 7,5 A V 5 4 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 2
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 170

Specialisering pvs - Programvaruintensiva system

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FRTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 30
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 128
EDAF60 4,5 G2 V 4 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 98
ETSN05 7,5 A V 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 8
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 168
EDAN10 7,5 A V 4 4 X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 144
ETSN15 7,5 A V 4 4 X S Kravhantering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 16
Övningar: 10
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 150
ETSN10 7,5 A V 4 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 13
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 13
Självstudietid: 146
ETSN20 7,5 A V 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 16
Övningar: 3
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 170
FRTN01 10 A V 4 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 18
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 6
Övningar: 4
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 70
EITN95 7,5 A V 4 4 X E1 Simulering KS KE U W T 4 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 172
EITN35 7,5 A V 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
MION25 7,5 A V 5 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 153
EITN35 7,5 A V 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
EITN35 7,5 A V 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
EITN35 7,5 A V 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Valfria kurser - I

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EXTP50 7,5 A 4 4 - E Avancerad mikroekonomisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 120
EXTQ25 7,5 A 4 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 155
MVKN40 5 A 4 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 110
FRTN10 7,5 A 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 30
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 128
MTTN40 7,5 A 4 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40
Övningar: 28
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 112
MION30 7,5 A 4 4 - S Industriell management KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 144
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
INTN01 7,5 A 4 4 X E Innovationsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 80
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 15
Självstudietid: 100
MMKN11 7,5 A 4 4 X E Konstruktion för X KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 21
Självstudietid: 100
FMSF15 7,5 G2 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26
Övningar: 16
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 140
MTTN25 7,5 A 4 4 X E Materialhantering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50
Övningar: 28
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 96
EXTF40 7,5 G2 4 4 - S Optionsteori X Kursen samläses med NEKH82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 12
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 120
EXTF35 7,5 G2 4 4 - E Portföljvalsteori X Kursen samläses med NEKH81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 140
MMKN35 7,5 A 4 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 21
Övningar: 32
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
MMTN25 7,5 A 4 4 - S Produktionsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 14
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 34
Självstudietid: 120
ETSN05 7,5 A 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 8
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 168
EITN35 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
FMSF10 7,5 G2 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 16
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 145
MION25 7,5 A 4 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 153
MMVA01 5 G1 4 4 - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 85
MMKF15 7,5 G2 4 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 22
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 100
FMIN25 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 76
2 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 76
MTTN55 7,5 A 4 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 64
2 Föreläsningar: 7
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 12
MVKN05 7,5 A 4 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 13
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 13
Självstudietid: 40
3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 35
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 35
MION05 7,5 A 4 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 2 Föreläsningar: 36
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 147
EXTN05 7,5 A 4 3 X E Avancerad ekonometri X Kursen samläses med NEKN31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 158
EXTG65 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
EXTN80 7,5 A 4 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 110
EXTQ30 7,5 A 4 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 34
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
MTTN35 7,5 A 4 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 50
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 50
MTTN45 7,5 A 4 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T 2 Föreläsningar: 38
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 50
Självstudietid: 100
MTTN75 7,5 A 4 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 2 Föreläsningar: 48
Övningar: 10
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 130
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
EDAN10 7,5 A 4 4 X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 144
ETSN15 7,5 A 4 4 X S Kravhantering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 16
Övningar: 10
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 150
MION50 7,5 A 4 4 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 2
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 170
FMAN45 7,5 A 4 4 - E Maskininlärning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 170
FMSN45 7,5 A 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 2 Föreläsningar: 26
Övningar: 12
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
MIOF10 7,5 G2 4 4 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 36
Övningar: 12
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 142
FMNN10 8 A 4 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 2 Föreläsningar: 48
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 160
EITN35 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
EXTF30 7,5 G2 4 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 120
EIEF45 7,5 G2 4 3 X E1 Automation KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42
Övningar: 10
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 135
EITA25 7,5 G1 4 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 160
EITF70 6 G2 4 3 - S Datorteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 8
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 122
MVKN20 7,5 A 4 4 - S Energianvändning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 4
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 170
EXTG60 7,5 G2 4 3 X E Industriell organisation X Kursen samläses med NEKH21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 110
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
INNN01 7,5 A 4 4 X E Innovationmanagement KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 172
MTTN70 7,5 A 4 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 50
Övningar: 24
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 100
FMFF35 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 158
FRTN45 4,5 A 4 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 4
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 100
FMSN50 7,5 A 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
ETSN10 7,5 A 4 4 X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 3 Föreläsningar: 26
Övningar: 13
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 13
Självstudietid: 146
ETIA10 7,5 G1 4 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
ETSN20 7,5 A 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 16
Övningar: 3
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 170
EITN35 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
FMSF05 7,5 G2 4 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T 3 Föreläsningar: 22
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 160
FMSN35 7,5 A 4 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 18
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 170
MION01 7,5 A 4 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 3 Föreläsningar: 40
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
MION20 7,5 A 4 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 3 Föreläsningar: 54
Övningar: 2
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 143
EXTQ35 7,5 A 4 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 40
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
EDAF75 7,5 G2 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 2
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 112
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 50
FRTN20 7,5 A 4 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
EIEN35 7,5 A 4 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 4 Föreläsningar: 42
Övningar: 0
Laborationer: 60
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 70
MMTF25 7,5 G2 4 4 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 48
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 120
EXTG65 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
MVKN15 7,5 A 4 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 4 Föreläsningar: 4
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 170
INNN10 7,5 A 4 4 X E Globalisering och innovation KS KE U W T 4 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 172
KIIF01 7,5 G2 4 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 32
Självstudietid: 80
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W  4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 400
MAMN30 7,5 A 4 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 4 Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 142
FMSN30 7,5 A 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression X Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 26
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 120
MTTN80 7,5 A 4 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 4 Föreläsningar: 38
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 50
Självstudietid: 100
FRTN30 7,5 A 4 4 X E Nätverksdynamik KS KE U  T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
MION45 7,5 A 4 4 X E Produktionsstrategi KS KE U W T 4 Föreläsningar: 26
Övningar: 0
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 163
EITN35 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 200
EXTF30 7,5 G2 4 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 30
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 120
EITN95 7,5 A 4 4 X E1 Simulering KS KE U W T 4 Föreläsningar: 18
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 172
FMSN55 7,5 A 4 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 9
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 120
MMTN05 7,5 A 4 4 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 4 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 40
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 160
MTTN60 7,5 A 4 4 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 4 Föreläsningar: 34
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 146
MTTN20 7,5 A 5 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 150
EDAF60 4,5 G2 5 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 98
FMSN25 7,5 A 5 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 26
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 120
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 40
Självstudietid: 160
MVKN30 7,5 A 5 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2
Övningar: 9
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 88
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 9
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 88
FMIN15 7,5 A 5 4 - S Miljöledning och hållbarhetsredovisning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 21
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 74
2 Föreläsningar: 5
Övningar: 8
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 84
MTTN65 7,5 A 5 5 X E Projekt och forskningsmetodik inom logistik KS KE U  T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 70
INNN05 7,5 A 5 4 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T 2 Föreläsningar: 14
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 172
FMSN60 7,5 A 5 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 16
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 40
Självstudietid: 160
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 40
Självstudietid: 160
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 40
Självstudietid: 160

EXTQ25 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF40 Optionsteori: Kursen samläses med NEKH82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF35 Portföljvalsteori: Kursen samläses med NEKH81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EXTN05 Avancerad ekonometri: Kursen samläses med NEKN31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTG65 Ekonometri: Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTQ30 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF30 Räntebärande tillgångar: Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTG60 Industriell organisation: Kursen samläses med NEKH21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMFF35 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EXTQ35 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN30 Linjär och logistisk regression: Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.

Externt valfria kurser - I

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
2 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
4 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Examensarbeten - I

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i I-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W 
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W 
MVKM01 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W 
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W 
EXTM10 30 Examensarbete i finansiell ekonomi KS KE U W T
MTTM10 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W 
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W 
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W 
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W 
INNM01 30 Examensarbete i innovation KS KE U  
INTM01 30 Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W 
FKMM01 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W 
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U  
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W 
FMEM01 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W 
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W 
FMNM01 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W 
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W 
MMKM05 30 Examensarbete i produktutveckling KS KE U W 
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W 
MTTM05 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W