Kurser LTH | Kurser 2017/18 - A-programmet

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - A-programmet

Arkitektur  17/18     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U  T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 175
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 44
AADA01 2 G1 - S Digitala verktyg 1 KS KE U  T 1 Föreläsningar: 8
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 25
ATHA01 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia I KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 30
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 64
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 42
AAHA01 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 10
Övningar: 144
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 80
VBKA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U  T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 18
Laborationer: 1
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 39
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 48
AADA05 2 G1 - S Digitala verktyg 2 KS KE U  T 3 Föreläsningar: 8
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 25
AAHA10 18 G1 - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 144
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 80
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 144
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 80
ATHA05 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (Åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U  T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 65
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 65
AAHA20 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA30 18 G1 - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA20 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/2017, 2018/2019. KS KE U  T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHA10 Arkitektur, baskurs B (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
ATHA05 Arkitekturens teori och historia II (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHA20 Arkitektur, baskurs C (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
AAHA30 Arkitektur, baskurs D (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
ATHA20 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/2017, 2018/2019.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
AADA10 2 G1 - S Digitala verktyg 3 KS KE U  T 1 Föreläsningar: 8
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 25
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U  T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 130
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 83
ATHA15 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia III KS KE U  T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 69
2 Föreläsningar: 24
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 69
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 10
Övningar: 144
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 80
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 22
Övningar: 13
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 45
ABKA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 25
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 47
AADA15 2 G1 - S Digitala verktyg 4 KS KE U  T 3 Föreläsningar: 8
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 25
AAHF15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 144
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 80
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 144
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 80
ATHA10 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (Åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018. KS KE U  T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 65
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 65
AAHA25 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHF05 18 G2 - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA25 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U  T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA05 Arkitektur, baskurs A (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHF15 Arkitektur, baskurs B (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
ATHA10 Arkitekturens teori och historia II (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHA25 Arkitektur, baskurs C (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
AAHF05 Arkitektur, baskurs D (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
ATHA25 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U  T 1 Föreläsningar: 60
Övningar: 24
Laborationer: 24
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 132
ATHF01 7 G2 - S Arkitekturens teori och historia V KS KE U  T 1 Föreläsningar: 24
Övningar: 50
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 75
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 34
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U  T 2 Föreläsningar: 14
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 40
AADA20 2 G1 - S Digitala verktyg 5 KS KE U  T 2 Föreläsningar: 8
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 25
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U  T 2 Föreläsningar: 10
Övningar: 150
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 72
ATHF05 5 G2 - S Arkitekturens teori och historia VI KS KE U  T 3 Föreläsningar: 18
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 97
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 73
AADA25 2 G1 - S Digitala verktyg 6 KS KE U  T 3 Föreläsningar: 8
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 25
AAHF35 3 G2 - S Dokumentation och kommunikation KS KE U  T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 0
4 Föreläsningar: 6
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 54

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
AAHF25 15 G2 - S Arkitektur - I kontext KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 84
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 84
AAHF30 15 G2 - S Arkitektur - I samtid KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 84
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 84
AAHF20 15 G2 - S Arkitektur - I tid och rum KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 84
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 84

Valfria kurser - A

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
AAHA65 3 G1 2 2 - S Utställningsdesign X Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid. KS KE U  T 2 Föreläsningar: 6
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 46
AFOF25 3 G2 3 3 - S Presentationsteknik och portfölj KS KE U  T 1 Föreläsningar: 2
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 12
2 Föreläsningar: 2
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 11
EITA05 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 7
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
AEBF20 7,5 G2 4 4 X E Byggnadsintegrerade solenergisystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 18
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 153
AAHF40 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U  T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 394
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 394
3 Föreläsningar: 4
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 390
AAKN20 7,5 A 4 4 X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U  T 1 Föreläsningar: 5
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 52
2 Föreläsningar: 5
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 52
AAHN15 7,5 A 4 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
AAHN02 15 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 85
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 100
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 85
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 100
AAHN25 7,5 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teori KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
ABVN16 15 A 4 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 75
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 110
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 75
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 110
ABVN11 7,5 A 4 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U  T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 70
AAMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 58
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 58
ABFF01 7,5 G2 4 4 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
ASEN01 15 A 4 4 X E Spatiala experiment I KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 85
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 75
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
ASEN10 7,5 A 4 4 X E Spatiala experiment I, teori KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
ASBN02 15 A 4 4 X E Stadsåterbruk KS KE U  T 1 Föreläsningar: 15
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 82
2 Föreläsningar: 5
Övningar: 70
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 118
ASBN06 7,5 A 4 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
ASBN45 7,5 A 4 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 70
AFON25 7,5 A 4 4 X E1 Teori i handling KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 70
ASBN31 15 A 4 4 X E Urban dynamik KS KE U  T 1 Föreläsningar: 15
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 82
2 Föreläsningar: 5
Övningar: 70
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 118
ASBN41 7,5 A 4 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
ASBN36 7,5 A 4 4 X E Urbana processer KS KE U  T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
2 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
AAHF40 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U  T 2 Föreläsningar: 4
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 390
3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 394
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 394
AAHF40 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U  T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 390
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 394
ABVN20 7,5 A 4 4 X E1 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
AFON30 7,5 A 4 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
AAHN15 7,5 A 4 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
AAHN06 15 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 85
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 100
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 85
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 100
ASBN16 15 A 4 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U  T 3 Föreläsningar: 15
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 82
4 Föreläsningar: 5
Övningar: 70
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 7
Självstudietid: 118
ASBN11 7,5 A 4 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
AAHN10 7,5 A 4 4 X E1 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U  T 3 Föreläsningar: 8
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 8
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 60
AFON20 7,5 A 4 4 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 67
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 68
ABAN15 7,5 A 4 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 3 Föreläsningar: 15
Övningar: 13
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 15
Övningar: 13
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
ASBN26 7,5 A 4 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 3
Självstudietid: 70
ABVN02 15 A 4 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 75
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 110
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 75
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 110
ABVN06 7,5 A 4 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T 3 Föreläsningar: 14
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 14
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 70
ASEN05 15 A 4 4 X E Spatiala experiment II KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 85
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 75
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 120
ASEN15 7,5 A 4 4 X E Spatiala experiment II, teori KS KE U  T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
4 Föreläsningar: 10
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 70
ABAN11 15 A 4 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20
Övningar: 100
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 75
4 Föreläsningar: 20
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 135
ABAN06 7,5 A 4 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T 3 Föreläsningar: 15
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 69
4 Föreläsningar: 15
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 69
AAHF40 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U  T 4 Föreläsningar: 0
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 394

AAHA65 Utställningsdesign: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.
AAHF40 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.

Externt valfria kurser - A

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
2 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
4 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i A-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS KE U W