lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - MNAV-programmet

Masterutbildning i nanovetenskap  21/22     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFFN30 7,5 A X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 136
FFFF10 7,5 G2 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 140
KASF15 7,5 G2 X E Analys på nanoskalan KS KE U W T 42 12 6 0 100
FFFN35 7,5 A X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 140

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFFN01 7,5 A 1 1 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FAFN15 7,5 A 1 1 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 170
FAFN05 7,5 A 1 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
EITP05 7,5 A 1 1 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
FFFN25 7,5 A 1 1 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 145
ETIA10 7,5 G1 1 1 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
FFFN01 7,5 A 1 1 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN20 15 A 1 1 X E Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
EXTP90 7,5 A 1 1 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A 1 1 X E1 Mikrosensorer KS KE U W T 14 0 28 60 108
EITP25 7,5 A 1 1 X E Minnesteknologi för maskininlärning KS KE U W T 26 0 4 2 168
FMEN25 7,5 A 1 1 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 0 0 8 168
EXTP95 7,5 A 1 1 X E1 Ytfysik KS KE U W T 21 0 0 16 174
FAFN25 7,5 A 2 1 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FMFN01 7,5 A 2 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 150
EXTF90 7,5 G2 2 1 X E Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap KS KE U W T 24 12 9 6 150
EITN35 7,5 A 2 1 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAMN20 7,5 A 2 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
MAMF55 7,5 G2 2 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
EXTN90 7,5 A 2 1 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning KS KE U W T 26 6 4 6 150
EITP01 7,5 A 2 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
FHLN10 7,5 A 2 1 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
FFFN05 7,5 A 2 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN35 7,5 A 2 1 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMFN25 7,5 A 2 1 X E Statistisk mekanik KS KE U W T 32 28 4 0 136
EITN35 7,5 A 2 1 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAMN20 7,5 A 2 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
EITN35 7,5 A 2 1 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FAFN40 7,5 A 1 1 X E Kvantinformation X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMEN25 Nanomekanik och flerskalig modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
FAFN40 Kvantinformation: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Examensarbeten - MNAV

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MNAV-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM02 30 Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM03 30 Masterexamensarbete i fysik KS KE U