lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - MFIPDES-programmet

Masterutbildning i livsmedelsinnovation och produktdesign  21/22     

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
MTTN40 7,5 A X E Förpackningsteknik och utveckling X Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN50 7,5 A X E Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt X Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN35 7,5 A X E Förpackningslogistik X Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN56 7,5 A X E Förpackningsmaterial, fördjupning X Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

MTTN40 Förpackningsteknik och utveckling: Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23.
MTTN50 Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt: Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23.
MTTN35 Förpackningslogistik: Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23.
MTTN56 Förpackningsmaterial, fördjupning: Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23.

Examensarbeten - MFIPDES

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MFIPDES-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MTTM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W

MTTM01 Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign: Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23.