lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - MEMB-programmet

Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader  21/22     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AEBF10 7,5 G2 X E Energianvändning och termisk komfort i byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
VBFF05 7,5 G2 X E Fuktsäkerhetsprojektering KS KE U W T 18 18 10 1 153
AEBN10 15 A X E Passivhus - integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet KS KE U W T 10 42 40 2 306
AEBF15 7,5 G2 X E Dagsljus och belysning i byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
ABKF10 7,5 G2 X E Ventilation och luftkvalitet i byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
AEBN15 15 A X E Energieffektiv kontorsbyggnad - integrering av dagsljus och ventilation KS KE U W T 10 42 40 2 306

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AEBF20 7,5 G2 X E Byggnadsintegrerade solenergisystem KS KE U W T 18 18 10 1 153
ABKF15 7,5 G2 X E Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
AEBN20 15 A X E Offentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekter KS KE U W T 10 42 40 2 306

Examensarbeten - MEMB

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MEMB-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AEBM01 30 Masterexamensarbete i energi- och miljöeffektiva byggnader KS KE U