lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - MD-programmet

Maskinteknik - Teknisk design  21/22     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAB45 5 G1 - S Endimensionell analys A1 KS KE U W T 30 20 0 0 83
MMKA25 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 28 36 0 0 85
AFOA25 7,5 G1 - S Estetik I KS KE U W T 8 32 0 1 60 6 32 0 1 60
FMAB50 5 G1 - S Endimensionell analys A2 KS KE U W T 36 20 0 0 77
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
FMAB60 5 G1 - S Endimensionell analys A3 KS KE U W T 36 20 0 0 77
MIOA12 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 5 0 93
IDEA95 6 G1 - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T 5 25 0 0 45 6 35 0 0 45
MMTF25 7,5 G2 X E1 CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 44 16 2 0 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA35 6 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T 14 28 14 0 0 14 28 14 0 0
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 30 38 0 0 88 26 46 6 0 60
FKMA01 7,5 G1 X E Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
FHLF15 15 G2 - S Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
MMTF20 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 130
EIEF35 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 0 80
MVKF01 6 G2 - S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 10 2 0 2 66 8 4 0 2 66
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
IDEA75 5 G1 - S Designmetodik KS KE U W T 9 30 0 12 90
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 90
MMKF01 5 G2 - E Utvecklingsmetodik KS KE U W T 25 26 0 0 90
IDEF20 10 G2 - S Designprojekt KS KE U W T 12 24 0 0 180
MAMF30 6 G2 - S Ergonomi KS KE U W T 22 14 4 8 112

Årskurs 4 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFON35 9 A - S Estetik II KS KE U T 20 80 0 1 140
MMKF45 7,5 G2 X E Digital prototypframtagning KS KE U W T 10 40 0 0 70 0 0 0 0 80
MMKN55 7,5 A - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
AFOA30 6 G1 - S Produktsemiotik KS KE U T 14 50 0 0 96
IDEN55 15 A - S Projekt i teknisk design KS KE U W T 8 16 0 14 130 8 17 0 13 150
IDEN60 7,5 A - E Ytbaserad modellering, rendering och design KS KE U W T 6 84 0 0 90

Årskurs 5 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMN25 7,5 A X E1 Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142

Valfria kurser - MD

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA60 7,5 G1 1 1 - S Introduktion till reell analys KS KE U W T 26 0 0 0 174
EDAA65 6 G1 1 1 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T 4 0 0 0 15 18 7 8 0 30 14 0 24 0 40
MIOF25 6 G2 3 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
MAMF50 7,5 G2 4 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
BMEN05 7,5 A 4 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 10 110
MMKN46 7,5 A 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 20 50 0 0 130
EIEN41 7,5 A 4 3 X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T 28 6 0 24 142
MTTN40 7,5 A 4 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FKMN15 7,5 A 4 3 X E Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 42 28 12 0 70
MMTN25 7,5 A 4 3 X E Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
FHLN35 7,5 A 4 3 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
MMTN35 7,5 A 4 3 X E Tillämpad FEM - projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
FRTF20 7,5 G2 4 3 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MAMN40 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MVKP05 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
TNSF05 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
EIEN45 10 A 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
MMTF15 7,5 G2 4 3 X E1 Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
FKMN20 7,5 A 4 3 X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
BMEN10 7,5 A 4 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
MMKN51 7,5 A 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 20 50 0 0 130
MVKP10 7,5 A 4 4 X E Energisystemteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
MTTN35 7,5 A 4 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 50 100 0 0 50
MTTN56 7,5 A 4 4 X E Förpackningsmaterial, fördjupning KS KE U W T 44 22 16 24 78
IDEN35 5 A 4 4 X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T 20 25 0 18 80
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
MIOF15 7,5 G2 4 2 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
MMTN20 7,5 A 4 4 X E Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 0
FHLN35 7,5 A 4 3 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
TNSN01 7,5 A 4 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
MAMF16 7,5 G2 4 3 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 2 0 8 160
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MMKN21 7,5 A 4 3 X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 38 14 0 14 136
EDAA01 7,5 G1 4 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 28 0 14 0 158
FHLN35 7,5 A 4 3 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
FHLN01 7,5 A 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
MAMN40 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMIN20 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
MMKN11 7,5 A 4 3 X E Konstruktion för X KS KE U W T 14 18 0 11 50 14 17 0 10 50
EIEN01 10 A 4 3 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
MVKP05 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
TNSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30
MMKN70 7,5 A 4 4 X E1 Utveckling av komplexa tekniska produktssystem KS KE U T 26 0 0 14 40 10 0 0 14 96
MMTF15 7,5 G2 4 3 X E1 Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
FHLF20 7,5 G2 4 3 X E Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MMKN41 7,5 A 4 4 X E Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T 42 28 8 16 90
FHLN35 7,5 A 4 3 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
MTTN60 7,5 A 4 3 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146
MMKN35 7,5 A 5 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
INNA01 7,5 G1 5 4 X E Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up KS KE U W T 20 42 0 0 145
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160

EDAA65 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.

Externt valfria kurser - MD

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

Kandidatarbeten - MD

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i MD-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMKL05 15 Kandidatarbete i teknisk design KS KE U W

Examensarbeten - MD

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MD-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMKM10 30 Examensarbete i teknisk design KS KE U W