lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - IBYI-programmet

Byggteknik, inriktning järnvägsteknik  21/22     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA41 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W T 42 30 12 0 115
VTVA50 9 G1 - S Transport och samhälle KS KE U W T 20 18 0 0 81 20 20 0 0 81
VBEA30 8 G1 - S Kommunikation och datorverktyg X I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier. KS KE U W T 2 10 0 0 0 8 16 0 0 50 12 24 0 0 108
FMAA50 13,5 G1 - S Matematisk analys KS KE U W T 26 26 0 0 55 34 26 0 0 77 28 26 0 0 66
FMIA01 4 G1 - S Miljövetenskap KS KE U W T 26 8 0 1 72
VTVA46 7,5 G1 - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W T 22 17 0 0 54 22 17 0 0 55
VGMA05 6 G1 - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T 20 22 10 0 108
FMAA55 4,5 G1 - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 28 26 0 0 66

VBEA30 Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTVA36 7,5 G1 - S Banteknik för ingenjörer X Kursen ges i Ängelholm KS KE U W T 28 32 0 0 140
FMSF32 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T 30 32 2 1 95 2 0 4 1 25
VVBF15 7,5 G2 - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik X Kursen ges i Ängelholm KS KE U W T 28 36 0 0 136
VSMA11 7,5 G1 - S Strukturmekanik KS KE U W T 30 34 2 0 134
VVBF10 7,5 G2 - S Samhällsekonomi X Kursen ges i Lund KS KE U W T 28 18 0 0 154
VTVF36 7,5 G2 - S Trafikstyrning, signal- och telekommunikation inom järnvägstrafik X Kursen ges i Ängelholm KS KE U W T 35 25 0 0 140
VTVF46 7,5 G2 - S Elteknik i järnvägssystemet X Kursen ges i Ängelholm KS KE U W T 35 25 0 0 140
VGTA05 7,5 G1 - S Geologi och geoteknik KS KE U W T 34 22 5 0 139

VTVA36 Banteknik för ingenjörer: Kursen ges i Ängelholm
VVBF15 Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik: Kursen ges i Ängelholm
VVBF10 Samhällsekonomi: Kursen ges i Lund
VTVF36 Trafikstyrning, signal- och telekommunikation inom järnvägstrafik: Kursen ges i Ängelholm
VTVF46 Elteknik i järnvägssystemet: Kursen ges i Ängelholm

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTVG05 7,5 G2 - S Kapacitet och punktlighet i järnvägstrafik KS KE U W T 8 20 20 2 150
VBEA35 7,5 G1 - S Bygg- och anläggningsprocessen KS KE U W T 14 14 0 0 65 14 14 0 0 66
VTVF81 7,5 G2 - S Projektering av järnvägens tekniska system KS KE U W T 15 20 0 0 65 15 20 0 0 65
VVBF15 7,5 G2 - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik X Kursen ges i Ängelholm KS KE U W T 28 36 0 0 136

VVBF15 Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik: Kursen ges i Ängelholm

Valfria kurser - IBYI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAB30 6 G1 3 3 - S Flerdimensionell analys X Kursen ges i Lund KS KE U W T 44 16 2 0 100
VTVG10 7,5 G2 3 3 - S Företagsförlagd praktik KS KE U T 6 0 0 6 188
MIOA12 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges i Lund KS KE U W T 50 12 5 0 93
VBEF45 7,5 G2 3 3 - S Modellbaserad projektering KS KE U W T 6 6 0 1 187
VBEF01 7,5 G2 3 3 - S Projektledning X Kursen ges i Lund KS KE U W T 28 41 4 2 125
VGMF10 7,5 G2 3 3 X E1 Geodesi KS KE U W T 20 20 16 0 144
VTTN10 7,5 A 3 3 - S Kollektivtrafik KS KE U W T 28 34 0 0 138

FMAB30 Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund
MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges i Lund
VBEF01 Projektledning: Kursen ges i Lund

Examensarbeten - IBYI

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IBYI-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VMTL01 22,5 Examensarbete KS KE U W
VBVL05 22,5 Examensarbete i byggnadsmekanik KS KE U W
VBEL05 22,5 Examensarbete i byggproduktion KS KE U
VGTL05 22,5 Examensarbete i geoteknik KS KE U W
VTVL01 22,5 Examensarbete infrastruktur KS KE U W