lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - F-programmet

Teknisk fysik  21/22     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAB65 7,5 G1 - S Endimensionell analys B1 KS KE U W T 50 30 0 0 120
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
FAFA55 9 G1 - S Kvantfysikaliska koncept KS KE U W T 4 0 0 14 20 28 14 21 8 140
FMAB70 7,5 G1 - S Endimensionell analys B2 KS KE U W T 50 30 0 0 120
FMEA35 6 G1 - S Mekanik I KS KE U W T 36 28 0 0 96
FMAB35 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T 38 14 2 0 79 14 8 0 0 45
EDAA55 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 26 0 20 0 90 22 0 12 0 70
FAFF40 7,5 G2 - S Våglära och optik KS KE U W T 40 28 16 0 120

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
FMSF80 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs X Studenter antagna 2020 (F2) ska läsa kursen i läsperiod 1-2. Studenter antagna 2019 (F3) ska läsa kursen i läsperiod 3-4. KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 2 2 85
FMFF06 7,5 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 28 28 12 0 32 4 0 8 4 64
FMAF05 7 G2 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 130
EITF90 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 34 28 4 0 134
FAFF11 5 G2 - S Tillämpad kärnfysik och acceleratorer KS KE U T 24 24 20 0 65
FMAN55 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
FMSF80 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs X Studenter antagna 2020 (F2) ska läsa kursen i läsperiod 1-2. Studenter antagna 2019 (F3) ska läsa kursen i läsperiod 3-4. KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 2 2 85
BMEF05 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T 14 8 18 0 80
FMEA21 6 G1 - S Mekanik II KS KE U W T 34 24 2 4 96

FMSF80 Matematisk statistik, allmän kurs: Studenter antagna 2020 (F2) ska läsa kursen i läsperiod 1-2. Studenter antagna 2019 (F3) ska läsa kursen i läsperiod 3-4.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF85 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 28 28 0 0 100
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T 42 20 10 0 120 24 26 20 5 120
FMSF80 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs X Studenter antagna 2020 (F2) ska läsa kursen i läsperiod 1-2. Studenter antagna 2019 (F3) ska läsa kursen i läsperiod 3-4. KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 2 2 85
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 48 0 0 3 160
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T 34 14 14 0 140
FMSF80 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs X Studenter antagna 2020 (F2) ska läsa kursen i läsperiod 1-2. Studenter antagna 2019 (F3) ska läsa kursen i läsperiod 3-4. KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 2 2 85
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W T 28 26 2 0 120
FMIF55 3 G2 - S Hållbar utveckling KS KE U W T 16 4 0 1 59

FMSF80 Matematisk statistik, allmän kurs: Studenter antagna 2020 (F2) ska läsa kursen i läsperiod 1-2. Studenter antagna 2019 (F3) ska läsa kursen i läsperiod 3-4.

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIOA12 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 5 0 93
ETIA10 7,5 G1 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160

Specialisering aft - Acceleratorer - fysik och teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 150
FAFF01 7,5 G2 V 4 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
EXTF90 7,5 G2 V 4 4 X E Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
EXTN90 7,5 A V 4 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 26 6 4 6 150
FHLN10 7,5 A V 4 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
EXTQ45 7,5 A V 4 4 X E Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning KS KE U W T 32 16 8 0 144
EXTN85 7,5 A V 4 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 17 4 18 0 158
FKFN25 7,5 A V 4 4 X E1 Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik KS KE U W T 14 6 15 10 155
EITN80 7,5 A V 4 4 X E1 Elektrodynamik KS KE U W T 28 14 4 0 154
FKFN30 7,5 A V 4 4 X E Modern subatomär fysik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 27 0 0 8 165
EXTP95 7,5 A V 4 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174
FKFN40 7,5 A V 4 4 X E Avancerad kärnfysik X Kursen kommer att ges varje läsår från och med läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EXTF85 7,5 G2 V 4 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen kommer att ges varje läsår från och med läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EXTN95 7,5 A V 4 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EXTF85 7,5 G2 V 4 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen kommer att ges varje läsår från och med läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FKFN30 Modern subatomär fysik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EXTP95 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FKFN40 Avancerad kärnfysik: Kursen kommer att ges varje läsår från och med läsåret 2022/23.
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen kommer att ges varje läsår från och med läsåret 2022/23.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 4 X E Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FMEN21 7,5 A V 4 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FHLN20 7,5 A V 4 4 X E Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMEN11 7,5 A V 4 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
MMVN10 7,5 A V 4 4 - S Strömningslära KS KE U W T 26 46 4 8 116
FMEN02 7,5 A V 4 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 36 14 0 4 146
VSMN10 7,5 A V 4 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
FHLN01 7,5 A V 4 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
MMVF05 7,5 G2 V 4 4 X E Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
FMEN25 7,5 A V 4 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 0 0 8 168
MMVN05 7,5 A V 4 4 X E Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U W T 28 24 10 4 134
MVKN70 7,5 A V 5 4 X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U W T 28 24 10 4 134
FKMN20 7,5 A V 5 4 X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MVKN90 7,5 A V 5 4 X E Turbulens - teori och modellering KS KE U W T 28 26 8 4 134

FMEN25 Nanomekanik och flerskalig modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAF80 7,5 G2 V 4 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E Markovprocesser X Kursen samläses med MASC03. KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMNN01 7,5 A V 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN71 7,5 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EXTQ40 7,5 A V 4 4 - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMSN45 7,5 A V 4 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMAN61 7,5 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
FMSN20 7,5 A V 4 4 X E Spatial statistik med bildanalys X Kursen samläses med MASM25 KS KE U W T 26 0 18 5 150
FMAN95 7,5 A V 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
FMAN25 7,5 A V 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
FMAN45 7,5 A V 4 4 - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170

FMSF15 Markovprocesser: Kursen samläses med MASC03.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN20 Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
BMEN05 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 10 110
EITF75 6 G2 V 4 4 X E1 Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E Markovprocesser X Kursen samläses med MASC03. KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN15 7,5 A V 4 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
BMEN10 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
FMSN45 7,5 A V 4 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMSN50 7,5 A V 4 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder X Kursen samläses med MASM11. KS KE U W T 28 0 12 5 140
EXTQ01 7,5 A V 4 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FMAN01 7,5 A V 4 4 X E1 Biomatematik KS KE U W T 14 6 0 1 79 14 6 0 1 79
FMSF65 7,5 G2 V 4 4 X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
BMEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165

FMSF15 Markovprocesser: Kursen samläses med MASC03.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder: Kursen samläses med MASM11.
EXTQ01 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMNN01 7,5 A V 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMAN71 7,5 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
FMAN15 7,5 A V 4 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
EDAG01 7,5 G2 V 4 4 X S Effektiv C X EDAA25 och EDAF15 kan inte ingå i examen samtidigt som EDAG01. KS KE U W T 28 12 12 0 148
FHLN20 7,5 A V 4 4 X E Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMAN61 7,5 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
FMAF35 6 G2 V 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FRTN45 4,5 A V 4 4 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FMNN05 7,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMAN45 7,5 A V 4 4 - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
VSMN20 7,5 A V 4 4 X E1 Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
FMAN80 7,5 A V 5 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50

EDAG01 Effektiv C: EDAA25 och EDAF15 kan inte ingå i examen samtidigt som EDAG01.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFN25 7,5 A V 4 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
EIEN41 7,5 A V 4 4 X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T 28 6 0 24 142
EIEN15 7,5 A V 4 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MVKP01 7,5 A V 4 4 - S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 15 20 9 4 147
FMIN25 7,5 A V 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
MVKP10 7,5 A V 4 4 X E Energisystemteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
EIEN10 7,5 A V 4 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
MVKN20 7,5 A V 4 4 - S Energianvändning KS KE U W T 4 24 0 2 170
FFFN25 7,5 A V 4 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 145
AEBF30 7,5 G2 V 4 4 X E Solel - grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 25 9 10 1 155
FMIN20 7,5 A V 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FKFN35 7,5 A V 4 4 X E Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FKFF05 5 G2 V 4 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 100
FBRF01 7,5 G2 V 4 4 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFN25 7,5 A V 4 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
EITG05 7,5 G2 V 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 150
FAFF01 7,5 G2 V 4 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAFN01 7,5 A V 4 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAFN35 7,5 A V 4 4 X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 8 40 110
FBRN05 7,5 A V 4 4 X E1 Laserbaserad diagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A V 4 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FFFN25 7,5 A V 4 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 145
EITN90 7,5 A V 4 4 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 8 12 5 147
FAFN10 7,5 A V 4 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
FBRN10 7,5 A V 4 4 X E Biofotonik KS KE U T 28 8 12 4 148
EITN80 7,5 A V 4 4 X E1 Elektrodynamik KS KE U W T 28 14 4 0 154
FAFN40 7,5 A V 4 4 X E Kvantinformation X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FAFN40 Kvantinformation: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
EXTF45 6 G2 V 4 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FMSN45 7,5 A V 4 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMAN61 7,5 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
FMSN50 7,5 A V 4 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder X Kursen samläses med MASM11. KS KE U W T 28 0 12 5 140
FMSF05 7,5 G2 V 4 4 X E Sannolikhetsteori X Kursen samläses med MASC01 KS KE U W T 26 14 0 0 160
EXTQ35 7,5 A V 4 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
FMSN30 7,5 A V 4 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FMAN45 7,5 A V 4 4 - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FRTN30 7,5 A V 4 4 X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 130
FMSN55 7,5 A V 4 4 X E Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMSN25 7,5 A V 5 4 X E Prissättning av derivattillgångar X Kursen samläses med MASM24 KS KE U W T 30 26 6 1 130
FMSN60 7,5 A V 5 4 X E Finansiell statistik X Kursen samläses med MASM18 KS KE U W T 28 14 16 5 130
FMSN65 7,5 A V 5 4 X E Kvantitativ riskanalys med copulas X Kursen ersätter FMSN15 Statistisk modellering av multivariata extremvärden. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 28 14 9 1 120

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder: Kursen samläses med MASM11.
FMSF05 Sannolikhetsteori: Kursen samläses med MASC01
EXTQ35 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN25 Prissättning av derivattillgångar: Kursen samläses med MASM24
FMSN60 Finansiell statistik: Kursen samläses med MASM18
FMSN65 Kvantitativ riskanalys med copulas: Kursen ersätter FMSN15 Statistisk modellering av multivariata extremvärden. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF50 7,5 G2 V 4 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
ETIN70 7,5 A V 4 4 X E Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
FFFF10 7,5 G2 V 4 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 140
FFFN01 7,5 A V 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
ETIN25 7,5 A V 4 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETEN10 7,5 A V 4 4 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
ETIN50 7,5 A V 4 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 28 20 16 0 136
EITP01 7,5 A V 4 4 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
EITP05 7,5 A V 4 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
FFFN25 7,5 A V 4 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 145
EITN90 7,5 A V 4 4 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 8 12 5 147
FFFN01 7,5 A V 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
EITN80 7,5 A V 4 4 X E1 Elektrodynamik KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITP25 7,5 A V 4 4 X E Minnesteknologi för maskininlärning KS KE U W T 26 0 4 2 168

Specialisering mai - Maskinintelligens

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN20 7,5 A V 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN71 7,5 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
FRTN65 7,5 A V 4 4 X E Modellering och inlärning från data X Ersätter FRTN35 Systemidentifiering. KS KE U W T 16 10 4 0 70 14 10 8 0 68
EXTQ40 7,5 A V 4 4 - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
EXTA65 4,5 G1 V 4 4 - S Kognition KS KE U W T 20 12 0 0 84
FMAN61 7,5 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
EDAN95 7,5 A V 4 4 - E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
EDAP01 7,5 A V 4 4 X E Artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
FMAN95 7,5 A V 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
FRTN75 7,5 A V 4 4 X E Inlärningsbaserad reglering X Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering. KS KE U W T 28 28 12 0 130
FMSN30 7,5 A V 4 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FMAN45 7,5 A V 4 4 - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
EITP25 7,5 A V 4 4 X E Minnesteknologi för maskininlärning KS KE U W T 26 0 4 2 168
FRTN50 7,5 A V 5 4 X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FRTN65 Modellering och inlärning från data: Ersätter FRTN35 Systemidentifiering.
FRTN75 Inlärningsbaserad reglering: Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFN25 7,5 A V 4 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
BMEN05 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 10 110
EITF75 6 G2 V 4 4 X E1 Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
EEMN21 7,5 A V 4 4 X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system KS KE U W T 26 4 18 2 150
BMEF10 7,5 G2 V 4 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
BMEN10 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
EEMN10 7,5 A V 4 4 X E1 Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A V 4 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
EEMF05 7,5 G2 V 4 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 42 0 28 0 130
FAFN35 7,5 A V 4 4 X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 8 40 110
BMEF20 7,5 G2 V 4 4 X E Neuroteknik KS KE U T 28 0 12 2 158
EEMN15 7,5 A V 4 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
EEMN26 7,5 A V 4 4 X E1 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 28 0 8 0 170
BMEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165

EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFFN30 7,5 A V 4 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 136
EEMN21 7,5 A V 4 4 X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system KS KE U W T 26 4 18 2 150
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 150
FFFF10 7,5 G2 V 4 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 140
FFFN01 7,5 A V 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN35 7,5 A V 4 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 140
EITP01 7,5 A V 4 4 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
EITP05 7,5 A V 4 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
FFFN25 7,5 A V 4 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 145
FFFN01 7,5 A V 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN20 15 A V 4 4 X E Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
EXTP90 7,5 A V 4 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A V 4 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
EXTP95 7,5 A V 4 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174

EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
EXTP95 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAP10 7,5 A V 4 4 - S Flertrådad programmering KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN65 7,5 A V 4 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN26 7,5 A V 4 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAF60 4,5 G2 V 4 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 10 0 2 94
ETSN05 7,5 A V 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDAN20 7,5 A V 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
EDAN01 7,5 A V 4 4 X E1 Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
EDAP05 7,5 A V 4 4 X E Programspråkskoncept X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 28 0 12 0 160
ETSN20 7,5 A V 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDAN95 7,5 A V 4 4 - E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
ETSN15 7,5 A V 4 4 - S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
FMAF35 6 G2 V 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
EDAF75 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAF05 5 G2 V 4 4 X S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAN40 7,5 A V 4 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
EDAP15 7,5 A V 4 4 X E Programanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAN75 7,5 A V 5 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EDAP05 Programspråkskoncept: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EDAP15 Programanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Specialisering r - Reglersystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN55 7,5 A V 4 4 X E Reglerteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 30 28 12 0 130
BMEF10 7,5 G2 V 4 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMAN71 7,5 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
FRTN65 7,5 A V 4 4 X E Modellering och inlärning från data X Ersätter FRTN35 Systemidentifiering. KS KE U W T 16 10 4 0 70 14 10 8 0 68
FMSN45 7,5 A V 4 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FRTN05 7,5 A V 4 4 X E Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 130
FMAN61 7,5 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
FRTN75 7,5 A V 4 4 X E Inlärningsbaserad reglering X Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering. KS KE U W T 28 28 12 0 130
FRTN01 10 A V 4 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 34 22 12 0 132 0 0 0 12 54
FMAN45 7,5 A V 4 4 - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FRTN30 7,5 A V 4 4 X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 130
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FRTN50 7,5 A V 5 4 X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FRTN65 Modellering och inlärning från data: Ersätter FRTN35 Systemidentifiering.
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FRTN75 Inlärningsbaserad reglering: Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering.

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF75 6 G2 V 4 4 X E1 Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
BMEF10 7,5 G2 V 4 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
EEMN10 7,5 A V 4 4 X E1 Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A V 4 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
FMSN45 7,5 A V 4 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
BMEN15 7,5 A V 4 4 X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSN35 7,5 A V 4 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024. KS KE U W T 18 0 0 5 170
EEMN15 7,5 A V 4 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
BMEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A V 4 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
EITN60 7,5 A V 5 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FMAN80 7,5 A V 5 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 150
FMAN71 7,5 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
EXTQ40 7,5 A V 4 4 - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMFN15 7,5 A V 4 4 X E1 Kärnstrukturteori X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 28 14 8 0 150
FMFN25 7,5 A V 4 4 X E Statistisk mekanik KS KE U W T 32 28 4 0 136
FAFN05 7,5 A V 4 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
EITN90 7,5 A V 4 4 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 8 12 5 147
EXTQ01 7,5 A V 4 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
EITN80 7,5 A V 4 4 X E1 Elektrodynamik KS KE U W T 28 14 4 0 154
EXTP90 7,5 A V 4 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
FMFN10 7,5 A V 4 4 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
FMAN80 7,5 A V 5 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMFN05 7,5 A V 4 4 X E1 Kaos X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMFN15 Kärnstrukturteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EXTQ01 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMFN05 Kaos: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA60 7,5 G1 1 1 - S Introduktion till reell analys KS KE U W T 26 0 0 0 174
FMAB75 7,5 G1 1 1 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
FMAB75 54 0 0 2 144
EDAA01 7,5 G1 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
EDAA01 28 0 14 0 158
FRTF15 3 G2 2 2 - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 44
FMFF30 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
FAFN25 7,5 A 4 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FMNN25 7,5 A 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
FHLN05 7,5 A 4 4 X E Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FMAN20 7,5 A 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
BMEN05 7,5 A 4 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 10 110
EDAF80 7,5 G2 4 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETIN20 7,5 A 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITG05 7,5 G2 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
EITF75 6 G2 4 4 X E1 Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
EIEN41 7,5 A 4 4 X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T 28 6 0 24 142
EIEN15 7,5 A 4 4 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MVKP01 7,5 A 4 4 - S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 15 20 9 4 147
EDAP10 7,5 A 4 4 - S Flertrådad programmering KS KE U W T 28 0 12 0 160
FFFN30 7,5 A 4 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 136
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EDAP20 7,5 A 4 4 X E Intelligenta autonoma system KS KE U W T 24 0 30 0 144
EXTA40 6 G1 4 4 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T 38 14 0 0 100
EEMN21 7,5 A 4 4 X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system KS KE U W T 26 4 18 2 150
EITF50 7,5 G2 4 4 X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
EDAN65 7,5 A 4 4 X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
FMEN21 7,5 A 4 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FMFN01 7,5 A 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 150
FMSF15 7,5 G2 4 4 X E Markovprocesser X Kursen samläses med MASC03. KS KE U W T 26 16 6 0 140
ETIN70 7,5 A 4 4 X E Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
EDAN26 7,5 A 4 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 0 12 0 150
FMNN01 7,5 A 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
EDAF60 4,5 G2 4 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 10 0 2 94
FAFF01 7,5 G2 4 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFFF10 7,5 G2 4 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 140
EXTF90 7,5 G2 4 4 X E Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
ETSN05 7,5 A 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
FMEN35 7,5 A 4 4 X E1 Projekt - Teknisk mekanik KS KE U W T 0 0 0 20 180
EDAN70 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
FHLN35 7,5 A 4 4 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
FRTN55 7,5 A 4 4 X E Reglerteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 30 28 12 0 130
BMEF10 7,5 G2 4 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
AEBF25 7,5 G2 4 4 X E Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 18 12 14 1 155
EDAN20 7,5 A 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
FRTF20 7,5 G2 4 4 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
FFFN01 7,5 A 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
EITF65 9 G2 4 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 12 0 71 10 14 12 0 63
FMIN25 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMAN71 7,5 A 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
FMIN30 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
FRTN65 7,5 A 4 4 X E Modellering och inlärning från data X Ersätter FRTN35 Systemidentifiering. KS KE U W T 16 10 4 0 70 14 10 8 0 68
FMAN15 7,5 A 4 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
MVKP05 7,5 A 4 4 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
TNSF05 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
EIEN45 10 A 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
MAMF55 7,5 G2 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
EDAG05 7,5 G2 4 4 - E1 Agil programvaruutveckling - projekt KS KE U W T 16 12 48 0 124
VTAN01 7,5 A 4 4 X E Akustik KS KE U W T 28 28 12 0 132
ETIN25 7,5 A 4 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
FMEN15 7,5 A 4 4 X E Analytisk mekanik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 42 14 0 0 144
ETEN10 7,5 A 4 4 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
BMEN10 7,5 A 4 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
EDAN01 7,5 A 4 4 X E1 Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
EITF20 7,5 G2 4 4 X E Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EEMN10 7,5 A 4 4 X E1 Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EITF45 7,5 G2 4 4 - S Datorkommunikation KS KE U W T 18 16 8 2 156
EDAG01 7,5 G2 4 4 X S Effektiv C X EDAA25 och EDAF15 kan inte ingå i examen samtidigt som EDAG01. KS KE U W T 28 12 12 0 148
EEMN05 7,5 A 4 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
MVKP10 7,5 A 4 4 X E Energisystemteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
EXTN90 7,5 A 4 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 26 6 4 6 150
EXTF45 6 G2 4 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FHLN20 7,5 A 4 4 X E Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FFFN35 7,5 A 4 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 140
ETIN50 7,5 A 4 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 28 20 16 0 136
EITP01 7,5 A 4 4 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EITP10 7,5 A 4 4 X E Högpresterande fibernät KS KE U T 20 14 0 0 166
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MAMN25 7,5 A 4 4 X E1 Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
EXTQ40 7,5 A 4 4 - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMFN15 7,5 A 4 4 X E1 Kärnstrukturteori X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 28 14 8 0 150
EXTA65 4,5 G1 4 4 - S Kognition KS KE U W T 20 12 0 0 84
EDAN10 7,5 A 4 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
EDIN01 7,5 A 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
FAFN01 7,5 A 4 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FMSN45 7,5 A 4 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A 4 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
EEMF05 7,5 G2 4 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 42 0 28 0 130
FAFN35 7,5 A 4 4 X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 8 40 110
FMEN11 7,5 A 4 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FHLN10 7,5 A 4 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
FFFN05 7,5 A 4 4 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 158
FRTN05 7,5 A 4 4 X E Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 130
FMAN61 7,5 A 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
EDAP05 7,5 A 4 4 X E Programspråkskoncept X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 28 0 12 0 160
ETSN20 7,5 A 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
FMEN35 7,5 A 4 4 X E1 Projekt - Teknisk mekanik KS KE U W T 0 0 0 20 180
EDAN70 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
FHLN35 7,5 A 4 4 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
FMAN35 3 A 4 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FRTN40 7,5 A 4 4 X E Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 40 160
FMAN40 3 A 4 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
BMEN15 7,5 A 4 4 X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSN20 7,5 A 4 4 X E Spatial statistik med bildanalys X Kursen samläses med MASM25 KS KE U W T 26 0 18 5 150
FMFN25 7,5 A 4 4 X E Statistisk mekanik KS KE U W T 32 28 4 0 136
MMVN10 7,5 A 4 4 - S Strömningslära KS KE U W T 26 46 4 8 116
EDAN95 7,5 A 4 4 - E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
EIEN10 7,5 A 4 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
FMAN10 7,5 A 4 4 X E1 Algebraiska strukturer KS KE U W T 28 10 0 0 162
MAMF16 7,5 G2 4 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap X Endast en av kurserna MAMF16 och MAMN30 får ingå i examen. KS KE U W T 30 2 0 8 160
EDAP01 7,5 A 4 4 X E Artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EIEN50 7,5 A 4 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
EITA25 7,5 G1 4 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
FMAN95 7,5 A 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
EITF70 6 G2 4 4 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
EDAP25 7,5 A 4 4 X E Distribuerade system KS KE U T 28 8 8 0 156
MVKN20 7,5 A 4 4 - S Energianvändning KS KE U W T 4 24 0 2 170
FMEN02 7,5 A 4 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 36 14 0 4 146
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FRTN75 7,5 A 4 4 X E Inlärningsbaserad reglering X Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering. KS KE U W T 28 28 12 0 130
INNN15 7,5 A 4 4 X E Innovationsmanagement KS KE U W T 14 28 0 0 165
ETIN30 7,5 A 4 4 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 12 0 0 32 150
FKMA01 7,5 G1 4 4 X E Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
ETSN15 7,5 A 4 4 - S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
FAFN15 7,5 A 4 4 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 170
FBRN05 7,5 A 4 4 X E1 Laserbaserad diagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FMAF35 6 G2 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FAFN05 7,5 A 4 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FRTN45 4,5 A 4 4 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FMAN65 6 A 4 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
EXTQ45 7,5 A 4 4 X E Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning KS KE U W T 32 16 8 0 144
FMSN50 7,5 A 4 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder X Kursen samläses med MASM11. KS KE U W T 28 0 12 5 140
EITP05 7,5 A 4 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
BMEF20 7,5 G2 4 4 X E Neuroteknik KS KE U T 28 0 12 2 158
FFFN25 7,5 A 4 4 X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 145
FMEN35 7,5 A 4 4 X E1 Projekt - Teknisk mekanik KS KE U W T 0 0 0 20 180
EDAN70 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
FHLN35 7,5 A 4 4 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
BMEN20 7,5 A 4 4 X E1 Projektkurs i signalbehandling – från idé till app KS KE U W T 8 0 12 8 172
EITN90 7,5 A 4 4 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 8 12 5 147
FMSF05 7,5 G2 4 4 X E Sannolikhetsteori X Kursen samläses med MASC01 KS KE U W T 26 14 0 0 160
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
AEBF30 7,5 G2 4 4 X E Solel - grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 25 9 10 1 155
EXTN85 7,5 A 4 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 17 4 18 0 158
FMSN35 7,5 A 4 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024. KS KE U W T 18 0 0 5 170
VSMN10 7,5 A 4 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
FHLN01 7,5 A 4 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
EXTQ01 7,5 A 4 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FKFN25 7,5 A 4 4 X E1 Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik KS KE U W T 14 6 15 10 155
EEMN15 7,5 A 4 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 14 28 0 66
EXTQ35 7,5 A 4 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
MMVF05 7,5 G2 4 4 X E Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
EDAF90 7,5 G2 4 4 - S Webbprogrammering KS KE U T 20 0 8 4 168
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
FFFN01 7,5 A 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
EXTG15 7,5 G2 4 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 16 8 0 0 65 27 20 0 0 65
FMAN01 7,5 A 4 4 X E1 Biomatematik KS KE U W T 14 6 0 1 79 14 6 0 1 79
EDAF50 7,5 G2 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF75 7,5 G2 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
FMIN20 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FFFN20 15 A 4 4 X E Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FKFN35 7,5 A 4 4 X E Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A 4 4 X E Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 14 6 0 0 80 16 4 0 0 80
MVKP05 7,5 A 4 4 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
FRTN01 10 A 4 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 34 22 12 0 132 0 0 0 12 54
EITA05 4,5 G1 4 4 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 3 0 0 40 16 4 0 0 40
FMAN25 7,5 A 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
MAMF45 7,5 G2 4 4 - E Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 16 16 0 0 68 4 4 0 22 70
EDAF05 5 G2 4 4 X S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
FKFF05 5 G2 4 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 100
EIEN35 7,5 A 4 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
ETIN85 7,5 A 4 1 X E Avancerad kryptografi KS KE U T 28 14 0 2 156
FAFN10 7,5 A 4 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
FBRN10 7,5 A 4 4 X E Biofotonik KS KE U T 28 8 12 4 148
FHLN25 7,5 A 4 4 X E Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
EITN80 7,5 A 4 4 X E1 Elektrodynamik KS KE U W T 28 14 4 0 154
MVKN15 7,5 A 4 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 4 24 0 2 170
EXTP90 7,5 A 4 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
FMAN90 7,5 A 4 4 X E1 Fördjupningskurs i valt område av matematiken KS KE U W T 28 0 0 1 171
MIOF21 7,5 G2 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 52 0 16 1 131
FMSF65 7,5 G2 4 4 X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
EDAN40 7,5 A 4 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
FBRF01 7,5 G2 4 4 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100
MIOF25 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
KIIF01 7,5 G2 4 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
EITN45 7,5 A 4 4 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMFN10 7,5 A 4 4 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
EEMN26 7,5 A 4 4 X E1 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 28 0 8 0 170
MAMN30 7,5 A 4 4 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning X Endast en av kurserna MAMF16 och MAMN30 får ingå i examen. KS KE U W T 30 0 0 28 142
FMSN30 7,5 A 4 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FMAN45 7,5 A 4 4 - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
BMEN01 7,5 A 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
FMIN50 7,5 A 4 4 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs KS KE U W T 4 12 0 5 179
EITP25 7,5 A 4 4 X E Minnesteknologi för maskininlärning KS KE U W T 26 0 4 2 168
FKFN30 7,5 A 4 4 X E Modern subatomär fysik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 27 0 0 8 165
FMEN25 7,5 A 4 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 24 0 0 8 168
FRTN30 7,5 A 4 4 X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 130
MMVN05 7,5 A 4 4 X E Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U W T 28 24 10 4 134
EDAF35 7,5 G2 4 4 X E1 Operativsystem KS KE U W T 24 0 8 0 168
FAFF50 7,5 G2 4 4 - S Perspektiv på hållbar utveckling KS KE U T 22 32 0 10 140
VSMN20 7,5 A 4 4 X E1 Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
FMEN35 7,5 A 4 4 X E1 Projekt - Teknisk mekanik KS KE U W T 0 0 0 20 180
EDAN70 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap X Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet. KS KE U W T 2 4 0 12 182
FHLN35 7,5 A 4 4 - E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
FMAN35 3 A 4 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FRTN70 7,5 A 4 4 X E Projekt i system, reglering och maskininlärning KS KE U W T 0 0 0 40 160
FMAN40 3 A 4 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETIF10 7,5 G2 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMSN55 7,5 A 4 4 X E Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FAFN30 7,5 A 4 4 X E Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 28 0 26 16 130
MVKP15 7,5 A 4 4 X E Vindkraftsteknik KS KE U W T 28 28 4 0 140
EXTP95 7,5 A 4 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174
MVKN70 7,5 A 5 4 X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U W T 28 24 10 4 134
EXTQ25 7,5 A 5 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
MVKP20 7,5 A 5 4 X E Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder KS KE U W T 28 26 8 4 134
EITN60 7,5 A 5 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FRTN50 7,5 A 5 4 X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130
FMSN25 7,5 A 5 4 X E Prissättning av derivattillgångar X Kursen samläses med MASM24 KS KE U W T 30 26 6 1 130
BMEN25 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i Biomedicinsk teknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 10 190
EITN35 7,5 A 5 4 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMEN30 7,5 A 5 4 X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 0 0 158
MVKN30 7,5 A 5 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 2 9 0 3 88 0 9 0 1 88
FMAN80 7,5 A 5 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FKMN20 7,5 A 5 4 X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
EXTQ30 7,5 A 5 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 8 0 0 100
INNA01 7,5 G1 5 5 X E Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up KS KE U W T 20 42 0 0 145
FMSN60 7,5 A 5 4 X E Finansiell statistik X Kursen samläses med MASM18 KS KE U W T 28 14 16 5 130
FMSN65 7,5 A 5 4 X E Kvantitativ riskanalys med copulas X Kursen ersätter FMSN15 Statistisk modellering av multivariata extremvärden. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 28 14 9 1 120
BMEN25 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i Biomedicinsk teknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 10 190
EITN35 7,5 A 5 4 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MVKN90 7,5 A 5 4 X E Turbulens - teori och modellering KS KE U W T 28 26 8 4 134
EDAN80 9 A 5 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 26 14 16 48 4 118
BMEN25 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i Biomedicinsk teknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 10 190
EITN35 7,5 A 5 4 - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X