lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - BME-programmet

Medicin och teknik  21/22     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAB45 5 G1 - S Endimensionell analys A1 KS KE U W T 30 20 0 0 83
EITA01 12 G1 - S Introduktion till medicin och teknik KS KE U W T 38 28 0 0 104 28 28 0 1 88
FAFA65 7,5 G1 - S Termodynamik, våglära och optik KS KE U W T 32 20 8 0 60 16 10 6 0 40
FMAB50 5 G1 - S Endimensionell analys A2 KS KE U W T 36 20 0 0 77
KOKA20 7,5 G1 - S Allmän och organisk kemi KS KE U W T 30 20 8 0 112
FMAB60 5 G1 - S Endimensionell analys A3 KS KE U W T 36 20 0 0 77
EDAA50 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 20 0 12 0 60 22 0 12 0 70
EXTA56 5 G1 - S Verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården KS KE U T 0 0 0 0 20 0 0 0 0 140
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA70 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W T 55 30 25 0 90
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 44 16 2 0 100
EXTG50 7,5 G2 - E1 Människans fysiologi KS KE U W T 40 20 20 0 120
FHLA05 7,5 G1 X E Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
EEMA01 9 G1 - S Medicinteknisk design KS KE U W T 16 10 0 6 50 36 9 0 14 100
FAFF45 8 G2 - S Medicinsk fysik KS KE U W T 30 34 10 0 140
EITF90 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 34 28 4 0 134
BMEA05 7,5 G1 - S Signaler och system KS KE U T 28 28 14 0 130

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF70 7,5 G2 - S Matematisk statistik X Kursen samläses med MASB02 KS KE U W T 26 16 8 1 140
EEMF15 7,5 G2 - S Sensorer och mätteknik KS KE U W T 14 14 22 0 150
EXTG05 5 G2 - E Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material KS KE U W T 32 0 0 12 40
FRTF01 5 G2 X E Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T 20 20 0 20 70
EEMF10 5 G2 X E1 Klinisk kemisk diagnostik KS KE U T 30 6 7 0 90
ETIF20 5 G2 - S E-hälsa KS KE U T 26 0 0 4 103
MVKF20 5 G2 - S Transportfenomen i människokroppen KS KE U W T 14 14 0 0 105
EXTG01 5 G2 - S Medicinska bildgivande system KS KE U T 48 0 12 0 60

FMSF70 Matematisk statistik: Kursen samläses med MASB02

Specialisering bf - Biomedicinsk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEMN21 7,5 A V 4 4 X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system KS KE U W T 26 4 18 2 150
FAFF01 7,5 G2 V 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
EXTF90 7,5 G2 V 4 4 X E Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap KS KE U W T 24 12 9 6 150
BMEF10 7,5 G2 V 4 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FAFN01 7,5 A V 4 3 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAFN35 7,5 A V 4 4 X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 8 40 110
EXTP45 7,5 A V 4 4 - S Strålterapifysik KS KE U W T 34 8 16 32 110
EEMN15 7,5 A V 4 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik KS KE U W T 28 14 28 0 66
FFFN20 15 A V 4 4 X E Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
KIMN01 7,5 A V 4 4 X E Immunteknologi KS KE U W T 34 18 45 0 109
EEMN26 7,5 A V 4 4 X E1 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 28 0 8 0 170
FAFN25 7,5 A V 5 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
EXTQ01 7,5 A V 5 4 X E Teoretisk biofysik KS KE U W T 40 0 0 10 150

Specialisering br - Biomekanik och rehabilitering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
BMEN05 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 4 4 10 110
MMKN35 7,5 A V 4 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150
TNSF05 7,5 G2 V 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
BMEN10 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
FMAN30 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FHLN10 7,5 A V 4 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
BMEF20 7,5 G2 V 4 4 X E Neuroteknik KS KE U T 28 0 12 2 158
MAMF35 7,5 G2 V 4 4 X E Människan i extrema miljöer KS KE U W T 24 0 9 1 75 24 0 9 1 75
TNSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30
MAMF30 6 G2 V 4 4 - S Ergonomi KS KE U W T 22 14 4 8 112
FHLF20 7,5 G2 V 4 3 X E Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
FHLN05 7,5 A V 5 4 X E Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
MAMN25 7,5 A V 5 4 X E1 Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
MAMN45 7,5 A V 5 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138

Specialisering sbh - Signaler, bilder och e-hälsa

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EITN60 7,5 A V 4 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E Stationära stokastiska processer X Kursen samläses med MASC04 KS KE U W T 22 16 6 0 145
FRTN65 7,5 A V 4 3 X E Modellering och inlärning från data X Ersätter FRTN35 Systemidentifiering. KS KE U W T 16 10 4 0 70 14 10 8 0 68
EDAA01 7,5 G1 V 4 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
EXTQ40 7,5 A V 4 4 - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126
FMSN45 7,5 A V 4 4 X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Kursen samläses med MASM17. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMAN30 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
EDAN95 7,5 A V 4 4 - E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
EITN65 7,5 A V 4 4 X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U W T 24 0 0 6 170
FRTF05 7,5 G2 V 4 2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
BMEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EDAP10 7,5 A V 5 4 - S Flertrådad programmering X Ersätter EDAF55 KS KE U W T 28 0 12 0 160
BMEN15 7,5 A V 5 4 X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
EXTQ20 7,5 A V 5 4 - E1 Biologiska system KS KE U W T 40 10 20 0 130

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FRTN65 Modellering och inlärning från data: Ersätter FRTN35 Systemidentifiering.
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
EDAP10 Flertrådad programmering: Ersätter EDAF55

Valfria kurser - BME

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITG05 7,5 G2 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EDAP20 7,5 A 4 4 X E Intelligenta autonoma system KS KE U W T 24 0 30 0 144
FMSF15 7,5 G2 4 4 X E Markovprocesser X Kursen samläses med MASC03. KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMAF01 7 G2 4 4 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
EXTN65 15 A 4 4 - E Neurobiologi KS KE U W T 21 45 24 0 300
FMNN01 7,5 A 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
ETSN05 7,5 A 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EITF65 9 G2 4 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 12 0 71 10 14 12 0 63
FMIN25 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMAN71 7,5 A 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
EIEN45 10 A 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
EXTG55 15 G2 4 4 - S Biokemi X Kursen samläses med MOBA02, som ges av Kemiska institutionen. KS KE U W T 32 30 80 0 256
EEMN10 7,5 A 4 4 X E1 Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EITF45 7,5 G2 4 4 - S Datorkommunikation KS KE U W T 18 16 8 2 156
FMAB75 7,5 G1 4 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
MIOA15 7,5 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 54 12 9 0 125
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
EXTA65 4,5 G1 4 4 - S Kognition KS KE U W T 20 12 0 0 84
EDAN10 7,5 A 4 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
FMAF05 7 G2 4 4 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 130
EEMF05 7,5 G2 4 4 X E1 Medicinsk mätteknik KS KE U W T 42 0 28 0 130
FMEN11 7,5 A 4 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMNN10 8 A 4 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 48 0 0 3 160
FMAN61 7,5 A 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 2 148
FRTN40 7,5 A 4 4 X E Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 40 160
FMAN40 3 A 4 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
EXTN30 15 A 4 4 - E Sinnesbiologi KS KE U W T 31 25 32 0 312
FMSN20 7,5 A 4 4 X E Spatial statistik med bildanalys X Kursen samläses med MASM25 KS KE U W T 26 0 18 5 150
FMSF60 7,5 G2 4 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
EDAP01 7,5 A 4 4 X E Artificiell intelligens X Ersätter EDAF70 KS KE U W T 28 0 0 0 170
EITA25 7,5 G1 4 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
FMAN95 7,5 A 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
FMEN02 7,5 A 4 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 36 14 0 4 146
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FRTN75 7,5 A 4 4 X E Inlärningsbaserad reglering X Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering. KS KE U W T 28 28 12 0 130
FMAF35 6 G2 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMAF01 7 G2 4 4 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
FMSN50 7,5 A 4 4 X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder X Kursen samläses med MASM11. KS KE U W T 28 0 12 5 140
ETIA10 7,5 G1 4 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
BMEN20 7,5 A 4 4 X E1 Projektkurs i signalbehandling – från idé till app KS KE U W T 8 0 12 8 172
MAMN35 7,5 A 4 4 - S Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet KS KE U T 24 12 16 2 146
FMSF05 7,5 G2 4 4 X E Sannolikhetsteori X Kursen samläses med MASC01 KS KE U W T 26 14 0 0 160
EXTN85 7,5 A 4 4 X E Spridningsmetoder KS KE U W T 17 4 18 0 158
FMSN35 7,5 A 4 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024. KS KE U W T 18 0 0 5 170
EXTG45 7,5 G2 4 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T 20 50 0 0 150
FMAF10 5 G2 4 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T 26 10 4 0 93
EITN85 7,5 A 4 4 X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 28 14 0 0 158
EDAF90 7,5 G2 4 4 - S Webbprogrammering KS KE U T 20 0 8 4 168
EDAF50 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF75 7,5 G2 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
FRTN01 10 A 4 4 X E Realtidssystem KS KE U W T 34 22 12 0 132 0 0 0 12 54
EITA05 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 3 0 0 40 16 4 0 0 40
EXTG55 15 G2 4 4 - S Biokemi X Kursen samläses med MOBA02, som ges av Kemiska institutionen. KS KE U W T 32 30 80 0 256
FHLN25 7,5 A 4 4 X E Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
MMTF25 7,5 G2 4 4 X E1 CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FMAB75 7,5 G1 4 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
MIOF21 7,5 G2 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 52 0 16 1 131
FMSF65 7,5 G2 4 4 X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
EDAN40 7,5 A 4 3 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MAMN30 7,5 A 4 4 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 0 0 28 142
FMSN30 7,5 A 4 4 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FMAN45 7,5 A 4 4 - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FMAF05 7 G2 4 4 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 130
EEMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mikrosensorer KS KE U W T 14 0 28 60 108
EXTP60 7,5 A 4 4 X E1 Mikroskopi, Bio-imaging KS KE U W T 17 12 12 18 141
FMNF10 6 G2 4 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 10 0 3 100
FMAN40 3 A 4 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETIF10 7,5 G2 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
BMEN25 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i Biomedicinsk teknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 10 190
EITF05 4 G2 5 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITN41 7,5 A 5 4 X E Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 0 2 184
EEMN05 7,5 A 5 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
FHLN20 7,5 A 5 4 X E Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
BMEN25 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i Biomedicinsk teknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 10 190
BMEN25 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 10 190
FHLN01 7,5 A 5 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
BMEN25 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i Biomedicinsk teknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 10 190
FMFN05 7,5 A 4 4 X E1 Kaos X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSF15 Markovprocesser: Kursen samläses med MASC03.
EXTG55 Biokemi: Kursen samläses med MOBA02, som ges av Kemiska institutionen.
FMSN20 Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25
EDAP01 Artificiell intelligens: Ersätter EDAF70
FRTN75 Inlärningsbaserad reglering: Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering.
FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder: Kursen samläses med MASM11.
FMSF05 Sannolikhetsteori: Kursen samläses med MASC01
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024.
BMEN25 Projekt i Biomedicinsk teknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FMFN05 Kaos: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Externt valfria kurser - BME

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

Kandidatarbeten - BME

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i BME-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EEML05 15 Kandidatarbete i klinisk innovation KS KE U

Examensarbeten - BME

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i BME-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
BMEM01 30 Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
BMEM05 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMSM01 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W