lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - A-programmet

Arkitektur  21/22     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U T 14 175 0 7 44
AADA01 2 G1 - S Digitala verktyg 1 KS KE U T 8 12 0 1 25
ATHA01 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia I KS KE U T 8 12 0 0 30 10 64 0 2 72
AAHA01 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 10 144 0 6 80
VBKA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U T 20 18 1 2 39
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 21 0 8 0 51
AADA05 2 G1 - S Digitala verktyg 2 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHA10 18 G1 - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 10 144 0 6 80 10 144 0 6 80
ATHA05 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24. KS KE U T 14 14 0 1 65 14 14 0 1 65
AAHA20 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA30 18 G1 - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA20 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24.
AAHA10 Arkitektur, baskurs B (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24.
ATHA05 Arkitekturens teori och historia II (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24.
AAHA20 Arkitektur, baskurs C (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23.
AAHA30 Arkitektur, baskurs D (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23.
ATHA20 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AADA10 2 G1 - S Digitala verktyg 3 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U T 20 130 0 6 83
ATHA15 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia III KS KE U T 24 0 0 0 69 24 0 0 1 69
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 10 144 0 6 80
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 22 13 0 0 45
ABKA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 26 8 4 2 40
AADA15 2 G1 - S Digitala verktyg 4 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHF15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 10 144 0 6 80 10 144 0 6 80
ATHA10 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24. KS KE U T 14 14 0 1 65 14 14 0 1 65
AAHA25 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHF05 18 G2 - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA25 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA05 Arkitektur, baskurs A (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24.
AAHF15 Arkitektur, baskurs B (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24.
ATHA10 Arkitekturens teori och historia II (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2021/22, 2023/24.
AAHA25 Arkitektur, baskurs C (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23.
AAHF05 Arkitektur, baskurs D (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23.
ATHA25 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2022/23.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T 30 60 0 4 150
ATHF01 7 G2 - S Arkitekturens teori och historia V KS KE U T 24 50 0 1 75 0 4 0 1 34
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T 14 25 0 1 40
AADA20 2 G1 - S Digitala verktyg 5 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T 10 150 0 5 72
ATHF05 5 G2 - S Arkitekturens teori och historia VI KS KE U T 18 18 0 1 97
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
AADA25 2 G1 - S Digitala verktyg 6 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHF35 3 G2 - S Dokumentation och kommunikation KS KE U T 3 6 0 0 30 2 6 0 1 32

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHF30 15 G2 - S Arkitektur - I samtid KS KE U T 10 100 0 5 84 10 100 0 5 84
AAHF20 15 G2 - S Arkitektur - I tid och rum KS KE U T 10 100 0 5 84 10 100 0 5 84
AAHF26 15 G2 - S Arkitektur - I urban kontext KS KE U T 10 100 0 5 84 10 100 0 5 84

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA65 3 G1 2 2 - S Utställningsdesign X Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid. KS KE U T 2 4 0 0 12 4 16 0 1 16 0 8 0 0 18
AFOF25 3 G2 3 3 - S Presentationsteknik och portfölj KS KE U T 2 12 0 1 26 2 12 0 0 26
AFOF25 2 12 0 1 26 2 12 0 0 26
AEBF20 7,5 G2 4 4 X E Byggnadsintegrerade solenergisystem KS KE U W T 18 18 10 1 153
AAHF40 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 1 394 0 0 0 1 394
AAKN20 7,5 A 4 4 X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 5 40 0 2 52 5 40 0 2 52
AAHN15 7,5 A 4 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 2 70 10 18 0 2 70
AAHN02 15 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 4 100 10 85 0 4 100
AAHN25 7,5 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teori KS KE U T 10 18 0 1 70 10 18 0 1 70
AAHN40 15 A 4 4 X E Boendets rum KS KE U T 10 75 0 4 111 10 75 0 4 111
AAHN45 7,5 A 4 4 X E Boendets rum, teori KS KE U T 10 18 0 1 71 10 18 0 1 71
AAHN35 7,5 A 4 4 - E1 Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 1 90 0 2 0 1 90
AAHN30 15 A 4 4 - E1 Fördjupningsprojekt i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 3 195 0 2 0 3 195
ABVN16 15 A 4 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader KS KE U T 10 75 0 4 110 10 75 0 4 110
ABVN11 7,5 A 4 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70
AAMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mänskliga miljöramar - byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 1 60 10 30 0 1 60
ABFF01 7,5 G2 4 4 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T 10 18 0 1 70 10 18 0 1 70
ASEN01 15 A 4 4 X E Spatiala experiment I KS KE U T 10 75 0 4 115 10 60 0 4 130
ASEN10 7,5 A 4 4 X E Spatiala experiment I, teori KS KE U T 10 18 0 1 70 10 18 0 1 70
ASBN02 15 A 4 4 X E Stadsåterbruk KS KE U T 15 60 0 3 125 5 60 0 5 125
ASBN06 7,5 A 4 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T 10 18 0 1 70 10 18 0 1 70
ASBN45 7,5 A 4 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T 10 17 0 1 70 10 17 0 1 70
AFON25 7,5 A 4 4 X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 1 72 10 18 0 1 72
ASBN31 15 A 4 4 X E Urban dynamik KS KE U T 15 60 0 3 125 5 60 0 5 125
ASBN41 7,5 A 4 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 1 70 10 18 0 1 70
ABAN11 15 A 4 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T 20 100 0 4 75 20 40 0 4 135
ABAN06 7,5 A 4 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T 15 14 0 1 69 15 14 0 1 69
ASBN36 7,5 A 4 4 X E Urbana processer KS KE U T 10 18 0 1 70 10 18 0 1 70
AAHF40 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 1 394 0 4 0 1 390
AAHN35 7,5 A 4 4 - E1 Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 1 90 0 2 0 1 104
AAHN30 15 A 4 4 - E1 Fördjupningsprojekt i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 3 195 0 2 0 3 195
AAHF40 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 4 0 1 390 0 4 0 1 784
ABVN20 7,5 A 4 4 X E1 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T 10 18 0 1 70 10 18 0 1 70
AFON30 7,5 A 4 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 10 18 0 1 72 10 18 0 1 72
AAHN15 7,5 A 4 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 2 70 10 18 0 2 70
AAHN06 15 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T 10 85 0 4 100 10 85 0 4 100
ASBN16 15 A 4 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U T 15 60 0 3 125 5 60 0 5 125
ASBN11 7,5 A 4 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T 10 18 0 1 70 10 18 0 1 70
AAHN35 7,5 A 4 4 - E1 Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 1 90 0 2 0 1 104
AAHN30 15 A 4 4 - E1 Fördjupningsprojekt i arkitektur inom särskilt intresseområde KS KE U T 0 2 0 3 195 0 2 0 3 195
AAHN10 7,5 A 4 4 X E1 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T 8 30 0 1 60 8 30 0 1 60
AFON20 7,5 A 4 4 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T 10 20 0 2 70 10 20 0 2 70
ABAN15 7,5 A 4 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 15 13 0 1 70 15 13 0 1 70
ASBN26 7,5 A 4 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T 10 17 0 1 70 10 17 0 1 70
ABVN02 15 A 4 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T 10 75 0 4 110 10 75 0 4 110
ABVN06 7,5 A 4 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70
ASEN05 15 A 4 4 X E Spatiala experiment II KS KE U T 10 75 0 4 115 10 60 0 4 130
ASEN15 7,5 A 4 4 X E Spatiala experiment II, teori KS KE U T 10 18 0 1 70 10 18 0 1 70
AAHF40 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 4 0 1 784
VFTN70 7,5 A 5 4 - S Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv KS KE U T 14 20 0 0 75 6 10 0 0 75
VFTN75 7,5 A 5 4 X E Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext KS KE U W T 22 24 0 4 150

AAHA65 Utställningsdesign: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.
AAHF40 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.

Externt valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165

Kandidatarbeten - A

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHL05 18 Kandidatarbete i arkitektur KS KE U

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS KE U W