lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2020/21 - TNB-programmet

Tekniskt/naturvetenskapligt basår (Hbg)  20/21 

Specialisering NABA - Naturvetenskapligt basår

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
TBAB01 7 G1 O 1 1 - S Naturvetenskapligt basår: Biologi 1 X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 70 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
TBAA15 10 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
TBAA30 10 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Kemi 1 X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
3 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
TBAB05 7 G1 O 1 1 - S Naturvetenskapligt basår: Biologi 2 X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 70 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
TBAA20 7 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Fysik 1-2, del b KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
TBAB10 8 G1 O 1 1 - S Naturvetenskapligt basår: Kemi 2 X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
TBAA10 9 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Matematik 4 KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
TBAA25 7 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Fysik 1-2, del c KS KE U W T 4 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

TBAB01 Naturvetenskapligt basår: Biologi 1: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.
TBAA30 Tekniskt basår: Kemi 1: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.
TBAB05 Naturvetenskapligt basår: Biologi 2: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.
TBAB10 Naturvetenskapligt basår: Kemi 2: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.