lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2020/21 - MFOT-programmet

Masterutbildning i fotonik  20/21     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFF01 7,5 G2 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAFN01 7,5 A X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FFFN25 7,5 A X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 145
FAFN10 7,5 A X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150

Årskurs 1 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFN25 7,5 A X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FAFN35 7,5 A X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 8 40 110

Valfria kurser - MFOT

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITG05 7,5 G2 1 1 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
FFFN30 7,5 A 1 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 136
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 150
FFFF10 7,5 G2 1 1 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 140
EITN35 7,5 A 1 1 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FFFN01 7,5 A 1 1 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
ETEN10 7,5 A 1 1 X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
ETTN01 7,5 A 1 1 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
FFFN35 7,5 A 1 1 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 140
EITP10 7,5 A 1 1 X E Högpresterande fibernät KS KE U T 20 14 0 0 166
EITN35 7,5 A 1 1 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FBRN05 7,5 A 1 1 X E1 Laserbaserad diagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A 1 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
ETIA10 7,5 G1 1 1 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
EITN35 7,5 A 1 1 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN90 7,5 A 1 1 X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 14 6 5 147
FFFN01 7,5 A 1 1 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN20 15 A 1 1 X E Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FBRN10 7,5 A 1 1 X E Biofotonik KS KE U T 28 8 12 4 148
EITN45 7,5 A 1 1 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
FAFN40 7,5 A 1 1 X E Kvantinformation X Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23. KS KE U W T 40 0 4 4 152
EITN35 7,5 A 1 1 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200

FAFN40 Kvantinformation: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.

Examensarbeten - MFOT

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MFOT-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM02 30 Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM03 30 Masterexamensarbete i fysik KS KE U