lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - YL-programmet

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning  19/20 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
YTHA71 7,5 G1 - S Livsmedelskemi I X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 48 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 94 h (45-minuterspass)
YTHA73 7,5 G1 - S Livsmedlens mikrobiologiska grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 127 h (45-minuterspass)
YTHA68 7,5 G1 - S Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 46 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 102 h (45-minuterspass)
YTHA66 7,5 G1 - S Livsmedlens näringsmässiga grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 133 h (45-minuterspass)
YTHA76 7,5 G1 - S Livsmedelskemi II X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 102 h (45-minuterspass)
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 137 h (45-minuterspass)

YTHA71 Livsmedelskemi I: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
YTHA73 Livsmedlens mikrobiologiska grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
YTHA10 Livsmedelskedjans förutsättningar: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
YTHA30 Livsmedelsteknik I - Värmelära: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
YTHA68 Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
YTHA66 Livsmedlens näringsmässiga grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
YTHA76 Livsmedelskemi II: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
YTHA40 Vegetabiliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
YTHA35 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA60 7,5 G1 - S Metodik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHF05 7,5 G2 - S Näringslära II X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA55 7,5 G1 - S Produktionsplanering och ledarrollen X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

YTHA35 Livsmedelsteknik II - Processteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
YTHA60 Metodik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
YTHA45 Animaliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
YTHF05 Näringslära II: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
YTHA55 Produktionsplanering och ledarrollen: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
YTHA50 Produktutveckling - förpackat och klart: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.

Examensarbeten - YL

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i YL-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W

YTHL01 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.