lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - MD-programmet

Maskinteknik - Teknisk design  19/20     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKA25 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T
AFOA25 7,5 G1 - S Estetik I KS KE U W T
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
MIOA12 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
IDEA95 6 G1 - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T
MMTF25 7,5 G2 X E1 CAD/CAM/CAE KS KE U W T
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA35 6 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T
FKMA01 7,5 G1 X E Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T
FHLF15 15 G2 - S Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T
MMTF20 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T
EIEF35 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T
MVKF01 6 G2 - S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
IDEA75 5 G1 - S Designmetodik KS KE U W T
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T
MMKF01 5 G2 - E Utvecklingsmetodik X Tentamenstid meddelas av kursledningen. KS KE U W T
IDEF20 10 G2 - S Designprojekt KS KE U W T
MAMF30 6 G2 - S Ergonomi KS KE U W T

MMKF01 Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursledningen.

Årskurs 4 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFON35 9 A - S Estetik II KS KE U T
MMKF40 7,5 G2 X E Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T
MMKN55 7,5 A - S Konstruktionsteknik KS KE U W T
AFOA30 6 G1 - S Produktsemiotik KS KE U T
IDEN55 15 A - S Projekt i teknisk design KS KE U W T
IDEA10 5 G1 - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T

Årskurs 5 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMN25 7,5 A - S Interaktionsdesign KS KE U W T

Valfria kurser - MD

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA60 7,5 G1 1 1 - S Introduktion till reell analys KS KE U W T
EDAA65 6 G1 1 1 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T
MAMF50 7,5 G2 4 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T
BMEN05 7,5 A 4 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T
MMKN46 7,5 A 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T
EIEN41 7,5 A 4 3 X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T
MTTN40 7,5 A 4 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
MMTN25 7,5 A 4 3 X E Produktionsteknik KS KE U W T
FHLN35 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T
MMTN35 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM - projektkurs KS KE U W T
FRTF20 7,5 G2 4 3 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T
MAMN40 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
TNSF05 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
EIEN45 10 A 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
MMTF15 7,5 G2 4 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T
MVKP05 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
FKMN20 7,5 A 4 3 X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T
BMEN10 7,5 A 4 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T
MMKN51 7,5 A 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T
MTTN35 7,5 A 4 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
MTTN56 7,5 A 4 4 X E Förpackningsmaterial, fördjupning KS KE U W T
IDEN35 5 A 4 4 X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W T
MIOF15 7,5 G2 4 2 - S Marknadsföring KS KE U W T
MMTN20 7,5 A 4 4 X E Material- och metodval KS KE U W T
FHLN35 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T
TNSN01 7,5 A 4 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 3 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MIOF25 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
MMKN21 7,5 A 4 3 X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 4 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
FHLN35 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T
FHLN01 7,5 A 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
MAMN40 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
FMIN20 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
MMKN11 7,5 A 4 3 X E Konstruktion för X KS KE U W T
BMEA01 6 G1 4 4 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T
EIEN01 10 A 4 3 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
TNSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T
MMTF15 7,5 G2 4 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T
FHLF20 7,5 G2 4 3 X E Finita elementmetoden KS KE U W T
MIOF25 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W
MMKN41 7,5 A 4 4 X E Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T
FHLN35 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T
MTTN60 7,5 A 4 3 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T
MMKN35 7,5 A 5 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T
IDEN50 7,5 A 5 4 - E Entreprenörskap och projektledning X obligatorisk kurs för antagna kull H14 eller tidigare. KS KE U W T
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
FKMN15 7,5 A 4 3 X E Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAA65 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
BMEA01 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
IDEN50 Entreprenörskap och projektledning: obligatorisk kurs för antagna kull H14 eller tidigare.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.

Externt valfria kurser - MD

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Examensarbeten - MD

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MD-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMKM10 30 Examensarbete i teknisk design KS KE U W