lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - M-programmet

Maskinteknik  19/20 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKA25 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 28 36 0 0 85
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T 14 0 16 0 10 8 14 0 10 60
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 20 0 0 83 36 20 0 0 77 36 20 0 0 77
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
EDAA65 6 G1 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T 4 0 0 0 15 18 7 8 0 30 14 0 24 0 40
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 60 12 5 1 162
FMAB30 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 44 16 2 0 100
FAFA80 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W T 42 14 12 0 92

EDAA65 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 30 38 0 0 88 26 46 6 0 60
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
FKMA01 7,5 G1 X E Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
FHLF15 15 G2 - S Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
MMTF20 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 130
EIEF35 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 1 80
MVKF01 6 G2 - S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 10 2 0 2 66 8 4 0 2 66
FRTF05 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 90
MMKF01 5 G2 - E Utvecklingsmetodik X Tentamenstid meddelas av kursledningen. KS KE U W T 25 26 0 0 90
FMSF55 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140

MMKF01 Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursledningen.

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF15 6 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MIOF25 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 28 0 14 0 158
MMVF05 7,5 G2 X E Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
MMTF25 7,5 G2 X E1 CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FHLF20 7,5 G2 X E Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
MIOF20 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 3 X E Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FMEN21 7,5 A V 4 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FMEN30 7,5 A V 4 3 X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
FKMN20 7,5 A V 4 3 X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
FHLN20 7,5 A V 4 3 X E Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMEN11 7,5 A V 4 3 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FHLN10 7,5 A V 4 3 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
MVKN90 7,5 A V 4 3 X E Turbulens - teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120
MMVN01 7,5 A V 4 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T 24 16 10 50 100
FMEN02 7,5 A V 4 3 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 36 14 0 4 146
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FHLN25 7,5 A V 4 3 X E Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
MMVN05 7,5 A V 4 3 X E1 Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 120
MVKN70 7,5 A V 5 4 X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 134

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MVKN50 7,5 A V 4 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
MVKN65 7,5 A V 4 3 X E1 Kraftverksteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
EIEN10 7,5 A V 4 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
MMVN01 7,5 A V 4 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T 24 16 10 50 100
MVKN20 7,5 A V 4 4 - S Energianvändning KS KE U W T 4 24 0 2 170
MVKN60 7,5 A V 4 3 X E1 Turbomaskinernas teori KS KE U W T 28 28 2 0 142
MVKN75 7,5 A V 4 3 X E1 Ång- och gasturbinteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
MVKN15 7,5 A V 4 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 4 24 0 2 170
MVKP01 7,5 A V 5 4 - S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 15 20 9 4 147
MVKN95 7,5 A V 5 4 X E Miljövänlig elproduktion KS KE U W T 28 14 0 14 144
MVKN30 7,5 A V 5 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 2 9 0 3 88 0 9 0 1 88
MVKN01 7,5 A V 5 4 - E1 Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W T 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40
MVKN35 6 A V 5 4 - S Energimarknader KS KE U W T 4 24 0 2 130

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 3 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTTN35 7,5 A V 4 3 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 50 100 0 0 50
MTTN75 7,5 A V 4 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MIOF10 7,5 G2 V 4 3 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
MTTN70 7,5 A V 4 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 32 12 8 8 140
MION01 7,5 A V 4 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MTTN80 7,5 A V 4 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MION45 7,5 A V 4 3 X E Produktionsstrategi KS KE U W T 22 0 10 5 163
MTTN60 7,5 A V 4 3 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146
MTTN20 7,5 A V 5 4 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MION40 7,5 A V 5 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MION50 7,5 A V 5 3 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 32 0 6 0 170

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN46 7,5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 20 50 0 0 130
EDAP10 7,5 A V 4 3 - S Flertrådad programmering X Ersätter EDAF55 KS KE U W T 28 0 12 0 160
FRTF20 7,5 G2 V 4 3 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
EIEN45 10 A V 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
MMKN55 7,5 A V 4 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 130
FRTN40 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
TNSN01 7,5 A V 4 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
EIEN25 15 A V 4 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik. KS KE U W T 28 32 12 7 100 28 28 12 10 100
EIEN01 10 A V 4 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FRTN01 10 A V 4 3 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 90 6 4 8 8 90
EDAN15 7,5 A V 4 3 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EIEF40 9 G2 V 4 4 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAP10 Flertrådad programmering: Ersätter EDAF55
EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik.
EIEF40 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.

Specialisering prr - Produktrealisering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTN25 7,5 A V 4 3 X E Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
FRTF20 7,5 G2 V 4 3 X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MMTN30 7,5 A V 4 3 X E Tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MMTF15 7,5 G2 V 4 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
FKMN20 7,5 A V 4 3 X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MMTN20 7,5 A V 4 4 X E Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
EIEF45 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
MMKN11 7,5 A V 4 3 X E Konstruktion för X KS KE U W T 14 18 0 11 50 14 17 0 10 50
MMTF15 7,5 G2 V 4 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
EIEN35 7,5 A V 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
MMTN05 7,5 A V 4 4 X E Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160
MION40 7,5 A V 5 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MMTN10 7,5 A V 5 4 - S Global produktrealisering KS KE U T 28 12 40 6 140
MTTN75 7,5 A V 5 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN46 7,5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 20 50 0 0 130
MTTN40 7,5 A V 4 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MMKN35 7,5 A V 4 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150
FMEN30 7,5 A V 4 3 X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
FKMN20 7,5 A V 4 3 X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MMKN51 7,5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 20 50 0 0 130
MMKN55 7,5 A V 4 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
MMKN21 7,5 A V 4 3 X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 38 14 0 14 136
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
MMKF30 7,5 G2 V 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T 16 8 3 3 70 16 8 3 3 70
MMKN11 7,5 A V 4 4 X E Konstruktion för X KS KE U W T 14 18 0 11 50 14 17 0 10 50
MMKN41 7,5 A V 4 4 X E Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T 42 28 8 16 90
MMEN05 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dynamik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 42 14 0 0 140
MMKF25 7,5 G2 V 4 3 X E1 Ytmodellering, rendering och 3D KS KE U W T 15 70 0 0 100

MMEN05 Transmissioner, dynamik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.

Specialisering tt - Transportteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN70 7,5 A V 4 4 X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 134
FHLN05 7,5 A V 4 3 X E Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
MVKF15 7,5 G2 V 4 3 X E1 Grundläggande fordonssystem KS KE U W T 34 24 20 0 122
MVKN50 7,5 A V 4 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
MAMF55 7,5 G2 V 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
MVKN55 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerade förbränningsmotorkoncept KS KE U W T 32 28 20 10 110
MMEN01 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20. KS KE U W T 42 14 0 0 140
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FMIN20 7,5 A V 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FRTN01 10 A V 4 3 X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 90 6 4 8 8 90
MMKF25 7,5 G2 V 4 3 X E1 Ytmodellering, rendering och 3D KS KE U W T 15 70 0 0 100
EIEN41 7,5 A V 5 3 X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T 28 6 0 24 142
FKMN15 7,5 A V 4 3 X E Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

MMEN01 Transmissioner, dimensionering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA60 7,5 G1 1 1 - S Introduktion till reell analys KS KE U W T 26 0 0 0 174
MIOA05 3 G1 1 1 - S Entreprenörskap X får inte ingå i examen tillsammans med MIOA01. KS KE U W T 14 0 0 1 65
BMEN05 7,5 A 4 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 10 110
EITG05 7,5 G2 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
MION30 7,5 A 4 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMAF01 7 G2 4 2 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
FRTN50 7,5 A 4 3 X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130
MIOF30 6 G2 4 3 - S Optimering och simulering KS KE U W T 36 14 12 0 98
MMKN65 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 100
MTEN01 7,5 A 4 4 X E1 Projekt - maskinteknologi KS KE U W T 0 0 0 60 140
FHLN35 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
AEBF25 7,5 G2 4 4 X E Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
MION25 7,5 A 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MMTN35 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM - projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
MMKF40 7,5 G2 4 3 X E Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T 10 40 0 0 70 0 0 0 0 80
EIEN30 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNSF05 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
MVKP05 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
MTTN45 7,5 A 4 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T 38 12 0 50 100
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
MIOF15 7,5 G2 4 2 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
FMAF05 7 G2 4 2 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 130
FMAN60 6 A 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 1 109
MMKN65 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 100
FHLN35 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMAF01 7 G2 4 2 - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
ETIA10 7,5 G1 4 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
MMTN45 7,5 A 4 4 X E Produktionsteknik 2 KS KE U W T 14 18 8 24 80
MVKN80 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MMKN65 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 100
FHLN35 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
MMTN40 7,5 A 4 3 - E1 Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 12 100
AEBF30 7,5 G2 4 4 X E Solel - grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
VSMN10 7,5 A 4 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
MION20 7,5 A 4 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
FMAF10 5 G2 4 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T 26 10 4 0 93
MVKN85 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 20 10 0 8 65
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
MAMF21 7,5 G2 4 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
EDAF50 7,5 G2 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
MMKF35 7,5 G2 4 3 X E Design i företag KS KE U W T 14 28 0 0 60 14 28 0 0 60
EIEN20 7,5 A 4 3 X E1 Elmaskinkonstruktion X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
FMAN55 7,5 A 4 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
EIEN30 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30
EDAA25 3 G1 4 3 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
FBRF01 7,5 G2 4 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100
FKMN10 7,5 A 4 3 X E Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 21/22. KS KE U W T 42 14 20 10 70
IYT000 15 G2 4 3 - S Ingenjörsinriktad yrkesträning KS KE U W 0 0 0 0 400
FMAF05 7 G2 4 2 - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 130
FMEN25 7,5 A 4 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22. KS KE U W T 42 0 0 8 150
FMNF10 6 G2 4 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 10 0 3 100
VSMN20 7,5 A 4 4 X E1 Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
MMKN65 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 100
FHLN35 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära KS KE U W T 0 0 0 20 180
MIOF05 2 G2 4 3 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 2 0 16 1 34
EITN95 7,5 A 4 4 X E1 Simulering KS KE U W T 18 0 6 4 172
MVKF25 7,5 G2 4 3 X E1 Vätgas, batterier och bränsleceller KS KE U T 21 14 0 20 145
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MTTN65 7,5 A 5 5 X E Projekt och forskningsmetodik inom logistik KS KE U T 20 10 0 0 70 10 20 0 0 70
MTTN56 7,5 A 5 4 X E Förpackningsmaterial, fördjupning KS KE U W T 50 28 16 24 72
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
FKMN05 7,5 A 4 3 X E Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

MIOA05 Entreprenörskap: får inte ingå i examen tillsammans med MIOA01.
BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
MMKN65 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
MVKN80 Projekt - energiteknik: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
MVKN85 Turbulent förbränning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 21/22.
FMEN25 Nanomekanik och flerskalig modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.

Externt valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 70 20 0 0 0 80
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 74 0 26 0 0 74
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

Kandidatarbeten - M

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVKL01 15 Kandidatarbete i energivetenskaper KS KE U W
MTTL05 15 Kandidatarbete i förpackningslogistik KS KE U W
FHLL01 15 Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U
MMTL02 15 Kandidatarbete i industriell produktion KS KE U W
FKML01 15 Kandidatarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
FMEL01 15 Kandidatarbete i mekanik KS KE U

Examensarbeten - M

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAMM05 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
EDAM05 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
MVKM01 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAMM10 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MTTM10 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
FHLM01 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIEM01 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FKMM01 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
MMEM01 30 Examensarbete i maskinelement KS KE U
FMAM05 30 Examensarbete i matematik KS KE U
FMEM01 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMIM01 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
MIOM05 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
MMKM05 30 Examensarbete i produktutveckling KS KE U W
FRTM01 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNSM01 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VSMM05 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U W
MTTM05 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W