lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2018/19 - YL-programmet

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning  18/19 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
YTHA71 7,5 G1 - S Livsmedelskemi I X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA73 7,5 G1 - S Livsmedlens mikrobiologiska grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA68 7,5 G1 - S Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA66 7,5 G1 - S Livsmedlens näringsmässiga grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA76 7,5 G1 - S Livsmedelskemi II X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

YTHA71 Livsmedelskemi I: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
YTHA73 Livsmedlens mikrobiologiska grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
YTHA10 Livsmedelskedjans förutsättningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
YTHA30 Livsmedelsteknik I - Värmelära: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
YTHA68 Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
YTHA66 Livsmedlens näringsmässiga grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
YTHA76 Livsmedelskemi II: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
YTHA40 Vegetabiliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
YTHA35 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 40 20 40 3 90
YTHA60 7,5 G1 - S Metodik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 10 40 40 3 100
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 24 20 16 3 137
YTHF05 7,5 G2 - S Näringslära II X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 40 60 0 3 100
YTHA55 7,5 G1 - S Produktionsplanering och ledarrollen X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 20 50 0 4 125
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart X Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21. KS KE U W T 30 0 30 3 130

YTHA35 Livsmedelsteknik II - Processteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
YTHA60 Metodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
YTHA45 Animaliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
YTHF05 Näringslära II: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
YTHA55 Produktionsplanering och ledarrollen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
YTHA50 Produktutveckling - förpackat och klart: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.

Examensarbeten - YL

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i YL-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W

YTHL01 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.