lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - YL-programmet

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning  16/17 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
YTHA71 7,5 G1 - S Livsmedelskemi I X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA73 7,5 G1 - S Livsmedlens mikrobiologiska grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA68 7,5 G1 - S Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA66 7,5 G1 - S Livsmedlens näringsmässiga grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA76 7,5 G1 - S Livsmedelskemi II X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

YTHA71 Livsmedelskemi I: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA73 Livsmedlens mikrobiologiska grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA10 Livsmedelskedjans förutsättningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA30 Livsmedelsteknik I - Värmelära: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA68 Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA66 Livsmedlens näringsmässiga grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA76 Livsmedelskemi II: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA40 Vegetabiliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
YTHA35 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
YTHA60 7,5 G1 - S Metodik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 137 h (45-minuterspass)
YTHF05 7,5 G2 - S Näringlära II X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
YTHA55 7,5 G1 - S Produktionsplanering och ledarrollen X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 50 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 125 h (45-minuterspass)
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)

YTHA35 Livsmedelsteknik II - Processteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA60 Metodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA45 Animaliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHF05 Näringlära II: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA55 Produktionsplanering och ledarrollen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA50 Produktutveckling - förpackat och klart: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.

Examensarbeten - YL

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i YL-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W