lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - MARK-programmet

Masterutbildning i arkitektur  16/17 

Specialisering aad - Avancerad arkitektonisk gestaltning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAKN20 7,5 A O 1 1 X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 5 40 0 3 52 5 40 0 3 52
AAHN02 15 A O 1 1 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN25 7,5 A O 1 1 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAHN06 15 A O 1 1 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN10 7,5 A O 1 1 X E1 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T 8 30 0 2 60 8 30 0 2 60
AAHN15 7,5 A A 1 1 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AFON25 7,5 A A 1 1 X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 2 70 10 17 0 3 70
AFON30 7,5 A A 1 1 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 10 18 0 3 70 10 17 0 2 70
AAHN15 7,5 A A 1 1 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
ABAN15 7,5 A A 1 1 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 15 13 0 2 70 15 13 0 2 70
AAMN01 7,5 A A 2 2 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 2 58 10 30 0 2 58
ASEN01 15 A A 2 2 X E Spatiala experiment I KS KE U T 10 100 0 5 85 10 75 0 5 120
ASEN10 7,5 A A 2 2 X E Spatiala experiment I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN31 15 A A 2 2 X E Urban dynamik KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN41 7,5 A A 2 2 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70

Specialisering hsu - Human Shelter - urbana rum

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBN02 15 A O 1 1 X E Stadsåterbruk KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN06 7,5 A O 1 1 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN45 7,5 A O 1 1 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T 10 17 0 3 70 10 17 0 3 70
ABAN11 15 A O 1 1 X E1 Urban Shelter KS KE U W T 20 100 0 5 75 20 40 0 5 135
ABAN06 7,5 A O 1 1 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T 15 14 0 2 69 15 14 0 2 69
AAHN15 7,5 A A 1 1 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AFON25 7,5 A A 1 1 X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 2 70 10 17 0 3 70
ASBN36 7,5 A A 1 1 X E Urbana processer KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AFON30 7,5 A A 1 1 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 10 18 0 3 70 10 17 0 2 70
AAHN15 7,5 A A 1 1 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
ABAN15 7,5 A A 1 1 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 15 13 0 2 70 15 13 0 2 70
AAHN02 15 A A 2 2 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN25 7,5 A A 2 2 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAMN01 7,5 A A 2 2 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 2 58 10 30 0 2 58
ASBN31 15 A A 2 2 X E Urban dynamik KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN41 7,5 A A 2 2 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70

Specialisering spe - Spatiala experiment

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHN15 7,5 A O 1 1 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
ASEN01 15 A O 1 1 X E Spatiala experiment I KS KE U T 10 100 0 5 85 10 75 0 5 120
ASEN10 7,5 A O 1 1 X E Spatiala experiment I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAHN15 7,5 A O 1 1 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
ASEN05 15 A O 1 1 X E Spatiala experiment II KS KE U T 10 100 0 5 85 10 75 0 5 120
ASEN15 7,5 A O 1 1 X E1 Spatiala experiment II, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAKN20 7,5 A A 1 1 X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 5 40 0 3 52 5 40 0 3 52
AFON25 7,5 A A 1 1 X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 2 70 10 17 0 3 70
ABVN20 7,5 A A 1 1 X E1 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AFON30 7,5 A A 1 1 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 10 18 0 3 70 10 17 0 2 70
ABAN15 7,5 A A 1 1 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 15 13 0 2 70 15 13 0 2 70
AAHN02 15 A A 2 2 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN25 7,5 A A 2 2 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAMN01 7,5 A A 2 2 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 2 58 10 30 0 2 58
ASBN31 15 A A 2 2 X E Urban dynamik KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN41 7,5 A A 2 2 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70

Examensarbeten - MARK

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MARK-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM10 30 Masterexamensarbete i arkitektur KS KE U