lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - M-programmet

Maskinteknik  16/17 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 28 36 0 0 85
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T 14 0 16 0 10 8 14 0 10 60
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 16 0 0 88 36 16 0 0 81 36 16 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 38 16 0 0 106
EDA501 6 G1 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T 4 0 0 0 15 18 7 8 0 30 14 0 24 0 40
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 60 12 3 1 164
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 16 2 0 102
FAF260 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W T 42 14 12 0 92

EDA501 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 30 38 0 0 88 26 46 6 0 60
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 70
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 1 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 18 15 0 5 42 18 15 0 5 42
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 56
MMKF01 5 G2 - S Utvecklingsmetodik X Tentamenstid meddelas av kursläraren. KS KE U W T 25 26 0 0 90
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140

MMKF01 Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursläraren.

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF15 6 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 26 12 14 0 148
MMV031 7,5 G2 X E Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
MMT160 7,5 G2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FHL064 7,5 G2 X E Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MME080 7,5 A X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T 42 14 0 0 80

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 3 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FMEN21 7,5 A V 4 3 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FKM090 7,5 A V 4 3 X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
FHL066 7,5 A V 4 3 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMEN11 7,5 A V 4 3 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FHLN10 7,5 A V 4 3 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
MVK140 7,5 A V 4 3 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120
MMVN01 7,5 A V 4 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T 24 16 10 50 100
FMEN02 7,5 A V 4 3 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FHL090 7,5 A V 4 3 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
MMVN05 7,5 A V 4 4 X E1 Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 120
MVKN70 7,5 A V 5 4 X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 134

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MVKN50 7,5 A V 4 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
MVKN25 3 A V 4 4 X E1 Miljövänlig elproduktion KS KE U W T 14 0 0 14 52
MVKN65 7,5 A V 4 3 X E1 Kraftverksteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
MMVN01 7,5 A V 4 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T 24 16 10 50 100
MVKN20 7,5 A V 4 4 - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
MVKN60 7,5 A V 4 3 X E1 Turbomaskinernas teori KS KE U W T 28 28 2 0 142
MVK051 7,5 A V 4 3 X E1 Ång- och gasturbinteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
MVKN15 7,5 A V 4 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
MVKN40 5 A V 5 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
MVKN30 7,5 A V 5 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A V 5 4 - E1 Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W T 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40
MVKN35 6 A V 5 4 - S Energimarknader KS KE U W T 14 42 0 28 76

Specialisering fo - Fordon

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN70 7,5 A V 4 4 X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U T 28 24 10 4 134
FHLN05 7,5 A V 4 3 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
MVKF15 7,5 G2 V 4 3 X E1 Grundläggande fordonssystem KS KE U W T 34 24 20 0 122
MVKN50 7,5 A V 4 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
MAM242 7,5 G2 V 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
MVKN55 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerade förbränningsmotorkoncept KS KE U W T 32 28 20 10 110
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T 42 14 0 0 80
FKMN15 7,5 A V 4 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17. KS KE U W T 42 28 4 0 70
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FMI040 7,5 A V 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MMKF25 7,5 G2 V 4 3 X E1 Ytmodellering, rendering och 3D KS KE U W T 15 70 0 0 100
MIE100 7,5 A V 5 3 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 6 0 24 142

FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 3 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTTN35 7,5 A V 4 3 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 50 100 0 0 50
MTT115 7,5 A V 4 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MIOF10 7,5 G2 V 4 3 X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
MTT045 7,5 A V 4 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 50 24 16 10 100
MION01 7,5 A V 4 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MTT240 7,5 A V 4 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MION45 7,5 A V 4 3 X E Produktionsstrategi KS KE U W T 26 0 10 1 163
MTTN60 7,5 A V 4 3 X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146
MTTN20 7,5 A V 5 4 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MION40 7,5 A V 5 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MION50 7,5 A V 5 3 X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 42 0 0 0 158

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN46 7,5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 20 50 0 0 130
MMKF15 7,5 G2 V 4 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MIE041 9 G2 V 4 4 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T 14 26 12 7 40 0 10 0 18 100
EDA040 6 G2 V 4 3 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EIEF01 10 G2 V 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
MMKN55 7,5 A V 4 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
MMKN30 7,5 A V 4 3 X E1 Servicerobotik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T 12 6 15 15 150
EIEN25 15 A V 4 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X Kursen får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T 28 32 12 7 100 28 28 12 10 100
EIEN01 10 A V 4 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDAN15 7,5 A V 4 3 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150

MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
MMKN30 Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Specialisering prr - Produktrealisering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN11 7,5 A V 4 3 - S Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 100
MMT015 7,5 A V 4 4 - S Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
MMKF15 7,5 G2 V 4 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MMTF15 7,5 G2 V 4 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MTT115 7,5 A V 4 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MIE080 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
MMTF15 7,5 G2 V 4 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MIE090 7,5 A V 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
MMTN05 7,5 A V 4 4 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160
MION40 7,5 A V 5 4 X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MMTN10 7,5 A V 5 4 - S Global produktrealisering KS KE U T 28 12 40 6 140

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN46 7,5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 20 50 0 0 130
MTTN40 7,5 A V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MMKN11 7,5 A V 4 4 - S Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 100
MMKN35 7,5 A V 4 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150
FKM090 7,5 A V 4 3 X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MMKN51 7,5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 20 50 0 0 130
MMKN55 7,5 A V 4 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
MMKF30 7,5 G2 V 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T 32 16 6 6 140
MMKN21 7,5 A V 4 3 X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 40 28 8 16 100
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
MMKN41 7,5 A V 4 4 X E1 Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T 42 28 8 16 90
MME080 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T 42 14 0 0 80
MMKF25 7,5 G2 V 4 3 X E1 Ytmodellering, rendering och 3D KS KE U W T 15 70 0 0 100

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BMEN05 7,5 A 4 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHLF05 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 10 110
EDAA25 3 G1 4 3 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
MION30 7,5 A 4 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
MIO310 6 G2 4 3 - S Optimering och simulering KS KE U W T 36 14 12 0 98
MMK150 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 100
MTEN01 7,5 A 4 4 - S Projekt - maskinteknologi KS KE U W T 0 0 0 60 140
AEB010 7,5 G2 4 4 X E Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 26 16 6 0 140
MION25 7,5 A 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MMT125 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
ETI125 4,5 G1 4 3 - S Konsumentelektronik KS KE U W T 12 0 0 0 45 12 0 0 0 45
FMIF20 7,5 G2 4 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75 14 8 0 1 77
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX097 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 0 6 4 56 6 4 0 10 100
MTTN55 7,5 A 4 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MMK101 15 A 4 3 X E1 Produktutvecklingsprojekt X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17 och 2018/19. KS KE U W T 0 0 0 42 60 4 0 0 42 60 0 0 0 28 60 0 0 0 28 60
MVKN05 7,5 A 4 3 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
BMEN10 7,5 A 4 4 X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
EXTF45 6 G2 4 3 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
MTTN45 7,5 A 4 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T 38 12 0 50 100
MIOF15 7,5 G2 4 3 - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
MMK150 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 100
EIEN10 7,5 A 4 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
INNN01 7,5 A 4 3 X E Innovationmanagement KS KE U W T 14 21 0 0 172
FKMN15 7,5 A 4 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17. KS KE U W T 42 28 4 0 70
ETIA10 7,5 G1 4 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 10 2 0 160
MVK115 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MMK150 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 100
AEB020 7,5 G2 4 4 X E Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
VSMN10 7,5 A 4 3 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
VSMF05 7,5 G2 4 3 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T 16 28 4 0 152
MION20 7,5 A 4 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
FMAF10 5 G2 4 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T 26 10 4 0 93
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 75 0 0 0 15 75
MAMF21 7,5 G2 4 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MMK070 7,5 G2 4 3 X E Design i företag KS KE U W T 14 28 0 0 60 14 28 0 0 60
EIEN20 7,5 A 4 3 X E1 Elmaskinkonstruktion X Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. KS KE U W T 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
MMK126 7,5 G2 4 3 X E1 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T 6 30 0 0 60 4 30 0 0 60
FMA021 7,5 A 4 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX153 7,5 G2 4 2 X E1 Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
EITA05 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
INNN10 7,5 A 4 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W T 14 14 0 0 172
FBR012 7,5 G2 4 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100
KII010 7,5 G2 4 3 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 12 0 5 179
FMSN30 7,5 A 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FRTN20 7,5 A 4 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 70
VSMN20 7,5 A 4 3 X E1 Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
MMK150 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 100
MIOF05 2 G2 4 3 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 2 0 16 1 34
FKMN05 7,5 A 4 3 X E1 Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T 42 14 20 10 70
MMT220 7,5 A 4 3 - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 12 100
MVKF25 7,5 G2 4 3 X E1 Vätgas, batterier och bränsleceller KS KE U T 21 14 0 20 145
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MTTN65 7,5 A 5 5 X E Projekt och forskningsmetodik inom logistik KS KE U T 20 0 0 10 70 10 0 0 20 70
MMTN15 7,5 A 5 4 X E1 Projekt - Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
MMTN15 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
MVK135 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FKMN10 7,5 A 4 3 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMEN25 7,5 A 4 3 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

BMEN05 Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
MMK150 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
MMK101 Produktutvecklingsprojekt: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17 och 2018/19.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17.
MVK115 Projekt - energiteknik: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
MVK135 Turbulent förbränning: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
FMEN25 Nanomekanik och flerskalig modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Externt valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare

Kandidatarbeten - M

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVKL01 15 Kandidatarbete i energivetenskaper KS KE U W
MTTL05 15 Kandidatarbete i förpackningslogistik KS KE U W
FHLL01 15 Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U
MMTL02 15 Kandidatarbete i industriell produktion KS KE U W
FKML01 15 Kandidatarbete i konstruktionsmaterial KS KE U
FMEL01 15 Kandidatarbete i mekanik KS KE U

Examensarbeten - M

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
MME820 30 Examensarbete i maskinelement KS KE U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U W
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W