lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - D-programmet

Datateknik  16/17 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
EDAA45 7,5 G1 - S Programmering, grundkurs KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T
FAFA60 5 G1 - S Fotonik KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
EDAA35 7 G1 - S Utvärdering av programvarusystem KS KE U W T
EDAA40 5 G1 X E Diskreta strukturer i datavetenskap KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T
EITF45 7,5 G2 - S Datorkommunikation KS KE U W T
EDAF45 7,5 G2 - S Programvaruutveckling i grupp - projekt KS KE U W T
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen. KS KE U W T
EDAF05 5 G2 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EITA10 5 G1 - S Elektronik KS KE U W T
EDAF40 5 G2 X E1 Funktionsprogrammering X Alternativobligatorisk, får bytas ut mot EDAN40. KS KE U W T
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på D-programmet läsåret 2016/2017. Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
EDAF40 Funktionsprogrammering: Alternativobligatorisk, får bytas ut mot EDAN40.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på D-programmet läsåret 2016/2017. Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
FMAF01 7 G2 - E1 Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5. KS KE U W T
EDAN40 7,5 A X E Funktionsprogrammering X Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare. KS KE U W T
FMAF05 7 G2 - E1 Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T

FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
EDAN40 Funktionsprogrammering: Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
EDA040 6 G2 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T
ETSF01 4 G2 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T
FMN011 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMAN20 7,5 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 V 4 4 X E Datorgrafik KS KE U W T
MAMN25 7,5 A V 4 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FMAN45 7,5 A V 4 4 X E Maskininlärning KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMAN40 3 A V 4 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 V 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
MAMN01 7,5 A V 4 4 - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
FMAN40 3 A V 4 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMN100 6 A V 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 5 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
ETIN20 7,5 A V 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 V 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
ETIN70 7,5 A V 4 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T
ESS050 9 G2 V 4 4 X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 V 4 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETIN45 7,5 A V 4 4 X E DSP-design KS KE U W T
ESSF10 5 G2 V 4 4 - S Mätteknik KS KE U W T
ETIN35 7,5 A V 4 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
ETIN40 7,5 A V 5 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T
ETIN55 7,5 A V 5 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
EDA385 7,5 A V 5 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA385 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Specialisering is - Inbyggda system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EDAA25 3 G1 V 4 4 X S C-programmering KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 V 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
EDAN65 7,5 A V 4 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T
EIEF01 10 G2 V 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 V 4 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDAF35 7,5 G2 V 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDA230 7,5 A V 5 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T
EDA385 7,5 A V 5 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAN26 7,5 A V 5 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDA230 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
EDA385 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EITN50 7,5 A V 4 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T
ETT051 7,5 G2 V 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
EITF05 4 G2 V 4 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T
EITN41 7,5 A V 4 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Internetprotokoll KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FMAN10 7,5 A V 4 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 4 X E Informationsteori KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 4 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN21 7,5 A V 5 4 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T
EDI042 7,5 A V 5 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EDAN55 7,5 A V 4 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T
EDAA25 3 G1 V 4 4 X S C-programmering KS KE U W T
EDAN65 7,5 A V 4 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDAN20 7,5 A V 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T
EDAN01 7,5 A V 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
FMAA25 7,5 G1 V 4 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T
FMAN45 7,5 A V 4 4 X E Maskininlärning KS KE U W T
EDAN70 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 V 4 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EDAF15 5 G2 V 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
FMAA25 7,5 G1 V 4 4 X E1 Diskret matematik KS KE U W T
EDAN40 7,5 A V 4 2 X E Funktionsprogrammering X Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare. KS KE U W T
EDAN70 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
EDA230 7,5 A V 5 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T
EDAN26 7,5 A V 5 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAN40 Funktionsprogrammering: Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare.
EDA230 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Specialisering se - Software engineering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EITN50 7,5 A V 4 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T
MIO012 6 G1 V 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MAMN25 7,5 A V 4 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T
ETSN05 7,5 A V 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAN01 7,5 A V 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
MIO012 6 G1 V 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 4 X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 4 X S Kravhantering KS KE U W T
EDA270 9 A V 4 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
MIO022 6 G2 V 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T
MAM120 7,5 G2 V 5 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
ETT051 7,5 G2 V 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T
FRTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
EITN55 7,5 A V 4 4 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
EITN60 7,5 A V 4 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
BMEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 5 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMNN25 7,5 A 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
ETIF05 7,5 G2 4 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 4 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
FMI050 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
FMAN15 7,5 A 4 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
FMAN30 7,5 A 4 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FMA051 6 A 4 4 X E1 Optimering X Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta. KS KE U W T
FMAN35 3 A 4 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T
MMKN30 7,5 A 4 4 X E1 Servicerobotik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019. KS KE U W T
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 4 X E1 Automation KS KE U W T
MIOA01 9 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMA111 6 A 4 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
FRT130 3 G2 4 4 - S Reglerteori KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 4 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
FMA021 7,5 A 4 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T
EIEN01 10 A 4 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 4 X E1 Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
EITA05 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
FMAN25 7,5 A 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
MIE090 7,5 A 4 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 4 X E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
ESS030 4,5 G2 4 4 - S Komponentfysik KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
FAF150 7,5 A 4 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
FRTN30 7,5 A 4 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T
EDA095 7,5 G2 4 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
FMAN35 3 A 4 4 X E1 Projekt i matematik KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 4 4 X E Radiosystem KS KE U W T
FMS155 7,5 A 4 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
MAMN10 7,5 A 5 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T
ETTN15 7,5 A 5 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T
EITN10 7,5 A 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 5 4 - S Sensorteknik KS KE U W T
EEMN10 7,5 A 5 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
EEMN05 7,5 A 5 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
MAMN15 7,5 A 5 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19. KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 5 4 X E1 Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EEMN15 7,5 A 5 4 X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 4 X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMA051 Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
MMKN30 Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Externt valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
EXTA10 3 G1 2 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
EXTA35 15 G1 2 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
EXTF60 15 G2 3 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: EXTA10 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: EXTA35 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: EXTF60 räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare

Kandidatarbeten - D

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MAML15 15 Kandidatarbete i interaktionsdesign KS KE U
FMAL01 15 Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMNL01 15 Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U
FRTL01 15 Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W