lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2015/16 - MKAT-programmet

Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning  15/16 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VRSN05 7,5 A X E Riskanalysens och riskhanteringens grunder KS KE U T 32 16 0 2 150
VRSN01 7,5 A X E Samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 24 16 0 0 160
VRSN10 7,5 A X E Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering KS KE U T 44 4 0 2 150
VBRN35 7,5 A X E Kapacitetsutveckling KS KE U T 32 12 0 7 149
EXTP65 7,5 A - E Styrning för hållbarhet KS KE U 24 12 0 2 162
EXTP75 5 A - E Forskningsmetodik KS KE U W T 2 0 0 2 62 2 0 0 2 63
EXTP70 10 A - E Urbana och rurala system och hållbarhet X Kursen ges av LUCSUS och följer inte läsperiodsindelningen KS KE U 20 15 0 1 172 10 5 0 1 43
VBRN40 7,5 A X E Beredskap och planering KS KE U T 34 20 0 10 136

EXTP70 Urbana och rurala system och hållbarhet: Kursen ges av LUCSUS och följer inte läsperiodsindelningen