lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2015/16 - KID-programmet

Industridesign (kandidatutbildningen)  15/16 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA05 5 G1 - E 2D-tekniker KS KE U W T 6 3 12 0 19 6 3 12 0 19
IDEA02 15 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T 21 86 0 0 54 21 86 0 0 54
EXTA05 4 G1 - S Designhistoria KS KE U T 18 2 0 0 25 18 2 0 0 25
AFOA15 5 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U W T 8 25 0 0 40 4 12 0 1 43
IDEA25 1 G1 - S Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T 12 0 0 0 12
IDEA56 3 G1 X S Avancerad skissteknik KS KE U W T 30 0 0 0 50
IDEA21 6 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T 6 27 0 38 89
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W T 14 28 0 0 91
IDE015 3 G1 - S Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T 28 0 0 0 14 28 0 0 0 14
IDEA85 2 G1 - E 3D-modellering och rendering, del 1 KS KE U W T 8 20 0 0 26
FKM050 6 G1 - S Material KS KE U W T 30 10 4 0 70
AFOA20 5 G1 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U T 10 50 0 2 72

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF30 6 G2 - S Ergonomi KS KE U W T 22 16 8 4 110
TNSA01 2 G1 - S Universal design, teori KS KE U W T 12 2 4 0 35
IDEA76 13 G1 - E Designmetodik KS KE U W T 11 27 0 26 90 10 27 0 25 130
AFOA05 6 G1 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U T 8 30 0 0 40 8 30 0 0 46
AAMA05 3 G1 X E1 Ljus och färg KS KE U W T 12 12 6 20 30
IDEA50 4 G1 X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T 3 4 0 15 85
AFOA10 5 G1 X E1 Produktsemiotik KS KE U T 14 44 0 0 60
TNSF02 5 G2 X S Universal design, projekt KS KE U W T 4 0 0 6 52 0 8 0 8 55
IDEA46 9 G1 X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T 25 0 0 49 165
MMKA20 4 G1 - S Produktutveckling KS KE U W T 12 22 0 0 60
IDEA90 3 G1 - E 3D-modellering och rendering, del 2 X Ges första gången läsåret 2016/17. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

IDEA90 3D-modellering och rendering, del 2: Ges första gången läsåret 2016/17.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIA06 4 G1 X E Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T 28 7 0 10 50
AFOF21 6 G2 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV KS KE U T 12 60 0 3 85
IDEF06 3 G2 X S Portföljteknik KS KE U W T 8 20 0 2 25 0 0 0 4 25
IDEF11 11 G2 X E1 Industridesignprojekt C KS KE U W T 20 76 0 37 160
MMTF01 6 G2 X E Produktion KS KE U W T 34 30 12 0 64
EXTF55 8 G2 - S Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv KS KE U W T 10 10 0 0 75 10 10 0 0 75
IDEA80 7 G1 X E Design management 1 KS KE U W T 62 39 0 12 40

Valfria kurser - KID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEF15 15 G2 2 2 - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut. KS KE U T 0 0 0 0 400
IDE175 4,5 G2 2 2 - E 3 D - Modellering II KS KE U W T 2 66 0 0 45
IDEF30 3 G2 2 2 - E1 Avancerad skissteknik II KS KE U T 30 0 0 0 50
IDEF01 7,5 G2 2 2 - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut. KS KE U T 0 0 0 0 200
IDEF15 15 G2 2 2 - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut. KS KE U T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
IDE025 4,5 G1 2 2 - E Glasdesign KS KE U W T 2 66 0 0 50

IDEF15 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEF01 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.

Kandidatarbeten - KID

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i KID-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEL01 15 Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS KE U W