lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - YL-programmet

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning  14/15 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar X Ingen antagning till programmet ht13. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära X Ingen antagning till programmet ht13. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA70 15 G1 - S Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder X Ingen antagning till programmet ht13. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA65 15 G1 - S Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet X Ingen antagning till programmet ht13. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA75 7,5 G1 - S Livsmedelskemi X Ingen antagning till programmet ht13. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA60 7,5 G1 - S Metodik X Ingen antagning till programmet ht13. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

YTHA10 Livsmedelskedjans förutsättningar: Ingen antagning till programmet ht13.
YTHA30 Livsmedelsteknik I - Värmelära: Ingen antagning till programmet ht13.
YTHA70 Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder: Ingen antagning till programmet ht13.
YTHA65 Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet: Ingen antagning till programmet ht13.
YTHA75 Livsmedelskemi: Ingen antagning till programmet ht13.
YTHA60 Metodik: Ingen antagning till programmet ht13.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel X Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel X Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA35 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik X Ingen antagning till programmet ht14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA55 7,5 G1 - S Produktionsplanering och ledarrollen X Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHF05 7,5 G2 - S Näringlära II X Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart X Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

YTHA45 Animaliska livsmedel: Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14.
YTHA40 Vegetabiliska livsmedel: Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14.
YTHA35 Livsmedelsteknik II - Processteknik: Ingen antagning till programmet ht14.
YTHA55 Produktionsplanering och ledarrollen: Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14.
YTHF05 Näringlära II: Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14.
YTHA50 Produktutveckling - förpackat och klart: Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14.

Examensarbeten - YL

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i YL-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W

YTHL01 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik: Ingen antagning till programmet ht 13 och ht14.