lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - Pi-programmet

Teknisk matematik  14/15 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W T
FMAA10 3 G1 - S Matematisk modellering X Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senara läsår. KS KE U W T
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T
FMEA15 7,5 G1 - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W T
FAF220 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W T

FMAA10 Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senara läsår.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W T
FMAF25 3 G2 - S Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt KS KE U W T
EITF15 6 G2 - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W T

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
ETEF01 7 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T
FMA120 6 A X E1 Matristeori KS KE U W T
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T
FMIF10 6 G2 - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W T
FRT095 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T
FMA111 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W T
EDAF15 5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
FHLF10 7,5 G2 - E1 Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik KS KE U W T

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
EXTG10 4 G2 X E1 Biologisk modellering KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
VSMN25 7,5 A O 4 4 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T
FHLN05 7,5 A V 4 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T
FMEN21 7,5 A V 4 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T
MMV042 9 A V 4 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 4 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMEN11 7,5 A V 4 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T
MVK140 7,5 A V 4 4 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T
FMEN02 7,5 A V 4 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 V 4 4 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T
FMAN25 7,5 A V 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
MVKN45 7,5 A V 4 4 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MMV031 7,5 G2 V 4 4 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMAN20 7,5 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 V 4 4 X E Datorgrafik KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
FMNN01 7,5 A V 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T
FMN100 6 A V 4 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMAN30 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMAN25 7,5 A V 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
FRTN30 7,5 A V 4 4 X E Nätverksdynamik KS KE U T

Specialisering biek - Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMAN20 7,5 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T
FHLF05 7,5 G2 V 4 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T
FMAN15 7,5 A V 4 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T
TEK171 7,5 A V 4 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMAN30 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 V 4 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
FMSN30 7,5 A V 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
BMEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMS155 7,5 A V 4 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
TEK292 7,5 A V 4 4 - S Biologiska system X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMSN35 7,5 A V 4 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN01 7,5 A V 4 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
TEK292 Biologiska system: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W T
VSMN25 7,5 A O 4 4 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T
FMNN25 7,5 A V 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
EDAN55 7,5 A V 4 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T
ETEN05 7,5 A V 4 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
FMNN01 7,5 A V 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T
FMA260 7,5 A V 4 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T
FMAN15 7,5 A V 4 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 4 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMNN05 7,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
FMA250 7,5 A V 4 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMAN25 7,5 A V 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
VSMN20 7,5 A V 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T

FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W T
EXTF45 6 G2 O 4 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
EXTP50 7,5 A V 4 3 - E Avancerad mikroekonomisk analys KS KE U W T
TEK110 7,5 A V 4 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS161 7,5 A V 4 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 3 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 V 4 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
TEK180 7,5 A V 4 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMAN25 7,5 A V 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
FRTN20 7,5 A V 4 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FMS155 7,5 A V 4 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
TEK103 7,5 A V 5 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMSN25 7,5 A V 5 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T

TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMAN10 7,5 A V 2 2 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 3 3 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
EDA040 6 G2 O 4 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T
EDAF05 5 G2 O 4 4 X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDAN55 7,5 A V 4 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T
EDAN20 7,5 A V 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T
EDAN40 7,5 A V 4 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FMNN05 7,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
EDAN01 7,5 A V 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T
EDAN25 6 A V 4 4 - S Multicoreprogrammering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.
FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.
EDAN25 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
ETT051 7,5 G2 V 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T
FRTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
FMA260 7,5 A V 4 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T
FMAN15 7,5 A V 4 4 X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
EITN60 7,5 A V 4 4 X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMSN35 7,5 A V 4 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Valfria kurser - Pi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
FMA135 6 G1 1 1 - E1 Geometri KS KE U W T
FMAA15 7,5 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W T
FRT130 3 G2 2 2 - S Reglerteori KS KE U W T
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T
FMIF20 7,5 G2 3 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T
FMSN05 3 A 3 3 X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W T
VVRN10 7,5 A 4 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T
EDAA25 3 G1 4 4 X S C-programmering KS KE U W T
ETS052 4,5 G2 4 4 - S Datorkommunikation KS KE U W T
ETIN20 7,5 A 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MAMN10 7,5 A 4 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
EDAN65 7,5 A 4 4 X E1 Kompilatorer X Ersätter EDA180 Kompilatorteknik KS KE U W T
MTTF01 5 G2 4 4 - S Logistik KS KE U W T
KFKA05 7,5 G1 4 4 - S Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik KS KE U W T
EDA230 7,5 A 4 4 X S Optimerande kompilatorer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
ETSN05 7,5 A 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EITN55 7,5 A 4 3 X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T
FMS065 7,5 G2 4 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T
TEK267 7,5 A 4 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 4 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
EIT020 9 G2 4 4 - S Digitalteknik KS KE U W T
FMI050 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
VBR180 15 A 4 4 - S Riskanalysmetoder KS KE U
EITA05 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
EIEF01 10 G2 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
MVKN05 7,5 A 4 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T
ETEN10 7,5 A 4 4 X E Antennteknik KS KE U W T
FHLN15 7,5 A 4 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
EXTN80 7,5 A 4 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FRTF01 5 G2 4 4 X E Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T
FHL105 4,5 G1 4 4 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MAMN15 7,5 A 4 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
EITF25 6 G2 4 4 X E Internet - teknik och applikationer KS KE U W T
EDI042 7,5 A 4 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 4 4 - S Kognition KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 4 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EXTP15 7,5 A 4 4 - E Mikroekonomi - individuella val X Kursen samläses med NEKP21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U T
FHLN10 7,5 A 4 3 X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
EDAN70 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
FMAN40 3 A 4 4 X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T
FMF150 7,5 A 4 4 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
ETIN80 7,5 A 4 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
EIT070 6 G2 4 4 - S Datorteknik KS KE U W T
FFFF01 7,5 G2 4 4 - S Elektroniska material KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN65 7,5 A 4 3 X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U T
ETIA10 7,5 G1 4 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
MMKN30 7,5 A 4 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U T
FMIN05 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
FHL090 7,5 A 4 4 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
ETE115 7,5 G2 4 3 - S Ellära och elektronik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
FMI070 7,5 A 4 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
FAF150 7,5 A 4 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
KFKF01 7,5 G2 4 4 - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T
FMEN25 7,5 A 4 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T
EDAF35 7,5 G2 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAN70 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
FMAN35 3 A 4 2 - E1 Projekt i matematik KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 4 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FMSN15 7,5 A 5 5 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
KLGN10 7,5 A 4 4 - S Kemometri - försöksplanering och multivariat analys X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMF170 7,5 G2 4 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EXTP10 7,5 A 4 4 - E Mikroekonomi - strategisk interaktion X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång under läsåret 2015/16. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMNN15 4 A 4 3 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MVK135 7,5 A 5 4 X E Turbulent förbränning X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
EDAN65 Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDA230 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EXTP15 Mikroekonomi - individuella val: Kursen samläses med NEKP21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
KLGN10 Kemometri - försöksplanering och multivariat analys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
EXTP10 Mikroekonomi - strategisk interaktion: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång under läsåret 2015/16.
FMNN15 Multigridmetoder för differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
GEMA45 Förståelse och lärande: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
MVK135 Turbulent förbränning: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Kandidatarbeten - Pi

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i Pi-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
MTTL05 15 Kandidatarbete i förpackningslogistik KS KE U W

Examensarbeten - Pi

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i Pi-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
TEK920 30 Examensarbete i ekologi KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U