lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - MLIV-programmet

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition  14/15 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KLG060 7,5 A X E Livsmedelskemi för produktformulering KS KE U W T 28 14 8 0 150
KMB023 7,5 G2 X E1 Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W T 30 20 20 0 130
KNLN01 7,5 A X E Human nutrition KS KE U W T 40 20 0 0 140
KLG080 7,5 A X E Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel KS KE U W T 20 20 10 0 150
KLG085 7,5 A X E1 Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem KS KE U W T 20 20 10 0 150

Årskurs 1 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMIF20 7,5 G2 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv X Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna H14. KS KE U W T 16 8 0 1 75 16 8 0 1 75
KBK031 7,5 A X E1 Enzymteknologi X Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna H14. KS KE U W T 22 6 56 0 84
KLGN01 7,5 A X E Probiotika X Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna H14. KS KE U W T 22 12 20 0 140
KBTF05 7,5 G2 X E Grön kemi och bioteknik X Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna H14. KS KE U W T 28 18 0 20 200
KMB031 7,5 G2 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet X Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna H14. KS KE U W T 56 0 0 16 68
KFKN05 7,5 A X E1 Yt- och kolloidkemi X Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna H14. KS KE U W T 26 8 12 60 100

FMIF20 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv: Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna H14.
KBK031 Enzymteknologi: Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna H14.
KLGN01 Probiotika: Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna H14.
KBTF05 Grön kemi och bioteknik: Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna H14.
KMB031 Kvalitet och produktsäkerhet: Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMB031 måste ingå i examen för antagna H14.
KFKN05 Yt- och kolloidkemi: Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna H14.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KMBN02 15 A X E Projekt i livsvetenskaper KS KE U W T 20 10 0 30 130 10 20 20 30 130

Valfria kurser - MLIV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN35 7,5 A 1 1 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 42 28 0 40 90
KAK050 7,5 A 1 1 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T 36 10 20 1 135
KBT080 7,5 G2 1 1 X E Miljöbioteknik KS KE U W T 24 0 35 0 50
BLT015 7,5 G2 1 1 X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T 10 14 40 7 90
FMS072 7,5 G2 1 1 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
MMV031 7,5 G2 1 1 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
KBTN01 7,5 A 2 1 X E Bioanalys KS KE U W T 30 0 50 0 80
KKK000 15 A 2 2 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 400
KKK000 X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 400
KKK000 X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. 0 0 0 0 400
KNL026 7,5 G2 2 1 X E Fysiologi KS KE U W T 24 10 4 0 150
KKK000 15 A 2 2 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 400

KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.

Examensarbeten - MLIV

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MLIV-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KBTM01 30 Masterexamensarbete i bioteknik KS KE U
KNLM01 30 Masterexamensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U
MTTM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W
KLTM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KLGM01 30 Masterexamensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U
KMBM01 30 Masterexamensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBKM01 30 Masterexamensarbete i tillämpad biokemi KS KE U