lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - RH-programmet

Riskhantering  13/14 

Specialisering rh - Riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS065 7,5 G2 O 4 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
VBR180 15 A O 4 4 - S Riskanalysmetoder KS KE U 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
MAM090 7,5 A O 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
TEK070 7,5 G2 O 4 4 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T 30 20 0 0 150
EXTN60 7,5 A O 4 4 - S Olycks- och miljörisker i ett samhällsekonomiskt perspektiv KS KE U W T 36 10 0 0 130
VBR171 7,5 A O 4 4 - S Riskhanteringsprocessen KS KE U T 40 12 8 0 140

Valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 4 1 94
VBRN30 7,5 A 4 4 X E Introduktion till samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 40 8 0 31 121
GEMA20 7,5 G1 4 4 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 4 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
VBR110 7,5 A 4 4 - S Samhällsplanering KS KE U T 16 5 0 1 78 4 4 0 1 91
GEMA50 4,5 G1 4 4 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 1 79
GEMA25 7,5 G1 4 4 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 4 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 4 1 94
VBRN35 7,5 A 4 4 X E Kapacitetsutveckling KS KE U T 36 12 0 29 123
VBRN40 7,5 A 4 4 X E Beredskap och planering KS KE U T 40 10 0 30 120
MIOA01 9 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 60 12 4 1 164
VBRA10 7,5 G1 4 4 - S Konsekvensberäkningar KS KE U T 26 6 4 0 164
KTE131 7,5 G2 4 4 - S Processriskanalys KS KE U W T 16 56 0 0 70
FMI040 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 4 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 4 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 4 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 4 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 4 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 4 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 4 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
VBRF16 9 G2 4 4 X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U T 10 4 0 0 106 10 4 0 0 106
VBRN10 8 A 4 4 X E Människors beteende vid brand KS KE U T 26 0 18 4 166
EXTA31 6 G1 4 4 - S Offentlig organisation och administration KS KE U W T 27 0 0 0 158

Examensarbeten - RH

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i RH-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
VBR920 30 Examensarbete i riskhantering KS KE U