lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - M-programmet

Maskinteknik  13/14 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 28 36 0 0 65
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T 8 4 10 10 40 8 8 6 8 40
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 20 0 0 83 36 18 0 0 79 36 18 0 0 79
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 24 0 0 96
EDA501 6 G1 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T 4 0 0 0 15 18 9 6 0 30 14 0 24 0 40
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 60 12 4 1 164
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 28 2 0 90
FAF260 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W T 42 14 12 0 92

EDA501 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 32 36 0 0 88 26 46 6 0 60
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 70
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 1 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 18 15 0 5 42 18 15 0 5 42
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 56
MMKF01 5 G2 X S Utvecklingsmetodik KS KE U W T 14 28 0 0 42
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 10 0 120

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF15 6 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 26 10 12 0 152
MMT160 7,5 G2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FHL064 7,5 G2 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MME080 7,5 A X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T 42 14 0 0 80
MMV031 7,5 G2 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 3 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
FMEN20 8 A V 4 3 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 152
MMV042 9 A V 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
FHL066 7,5 A V 4 3 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMEN10 8 A V 4 3 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 155
MVK140 7,5 A V 4 3 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120
MMVN01 7,5 A V 4 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T 24 16 10 50 100
FMEN01 8 A V 4 3 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 155
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FHL090 7,5 A V 4 3 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
FHLN10 7,5 A V 4 3 X E Modern experimentell mekanik KS KE U T 28 0 28 0 28
FMEN25 7,5 A V 4 3 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T 42 28 0 1 140
MVKN45 7,5 A V 4 3 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T 28 34 0 4 120
MMV031 7,5 G2 V 4 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MVKN50 7,5 A V 4 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
MVKF10 7,5 G2 V 4 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W T 28 28 0 0 85
FMIF15 7,5 G2 V 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 1 79
MVKF05 7,5 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W T 28 28 2 0 70
MMVN01 7,5 A V 4 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T 24 16 10 50 100
MVKN20 7,5 A V 4 4 - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
MVKN25 3 A V 4 4 - S Miljövänlig elproduktion KS KE U W T 14 0 0 14 52
MVK051 7,5 A V 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W T 14 14 0 0 32 14 14 0 0 32
MVKN15 7,5 A V 4 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
FBR012 7,5 G2 V 4 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100
MMV031 7,5 G2 V 4 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
MVKN40 5 A V 5 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
MVKN30 7,5 A V 5 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A V 5 4 - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W T 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40
MVKN35 6 A V 5 4 - S Energimarknader KS KE U W T 14 42 0 28 76

Specialisering fo - Fordon

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 3 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
MVKF15 7,5 G2 V 4 3 X E1 Grundläggande fordonssystem KS KE U W T 34 24 20 0 122
MVKN50 7,5 A V 4 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MAM242 7,5 G2 V 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
MVKN55 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerade förbränningsmotorkoncept KS KE U W T 32 28 20 10 100
FHL066 7,5 A V 4 3 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T 42 14 0 0 80
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FMI040 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
MMKF20 5 G2 V 4 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T 10 40 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
MVKN45 7,5 A V 4 3 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T 28 34 0 4 120
MIE100 7,5 A V 5 3 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 28 0 16 128
FKMN15 7,5 A V 4 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 3 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MIO310 6 G2 V 4 3 - S Optimering och simulering KS KE U W T 40 14 20 1 85
MION40 7,5 A V 4 3 - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 28 14 28 0 130
MTTN55 7,5 A V 4 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MTTN35 7,5 A V 4 3 X E Förpackningslogistik KS KE U W T 42 28 0 40 90
MTT115 7,5 A V 4 3 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MIOF10 7,5 G2 V 4 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 40 14 14 0 132
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MTT045 7,5 A V 4 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 50 24 16 10 100
MION01 7,5 A V 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 56 0 14 0 70
MTT240 7,5 A V 4 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MTTN30 7,5 A V 4 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146
MION10 7,5 A V 4 3 X E Produktionsledning KS KE U W T 58 0 6 1 135
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MTTN20 7,5 A V 5 4 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 42 0 36 6 120
MION35 7,5 A V 5 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T 68 0 0 1 130
MTTF05 5 G2 V 4 3 - S Industriell anläggningsteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

MTTF05 Industriell anläggningsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN45 5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 35 0 0 49
MIE041 9 G2 V 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 14 26 12 7 40 0 10 0 18 100
EDA040 6 G2 V 4 3 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EIEF01 10 G2 V 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
MMKN55 7,5 A V 4 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
EIE015 12 A V 4 3 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T 26 32 12 0 80 24 28 12 0 100
EIEN01 10 A V 4 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
MMKN30 7,5 A V 4 3 X E1 Servicerobotik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 14 0 10 15 60 8 0 10 15 60
EDAN15 7,5 A V 4 3 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
FKMN15 7,5 A V 4 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
MMKN30 Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15.

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMT015 7,5 A V 4 4 - S Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
MTTN25 7,5 A V 4 3 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W T 42 28 20 0 120
MION40 7,5 A V 4 3 - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 28 14 28 0 130
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MIOF10 7,5 G2 V 4 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 40 14 14 0 132
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MIE080 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
MMKF15 7,5 G2 V 4 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 0 120
MIE090 7,5 A V 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
MION10 7,5 A V 4 3 X E Produktionsledning KS KE U W T 58 0 6 1 135
MMT220 7,5 A V 4 3 - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 12 100
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MMTN05 7,5 A V 4 4 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160
MION35 7,5 A V 5 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T 68 0 0 1 130
FKMN15 7,5 A V 4 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FKMN05 7,5 A V 4 3 X E1 Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN45 5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 35 0 0 49
MTTN40 7,5 A V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MMKN11 7,5 A V 4 4 X S Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMKN35 7,5 A V 4 4 X S Produktinnovation KS KE U W T 28 35 0 21 65
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MMKN50 5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 14 35 0 0 49
MMKN55 7,5 A V 4 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
MMK050 6 G2 V 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T 30 16 6 0 80
MMKN20 5 A V 4 3 X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 21 28 8 8 50
ETIA10 7,5 G1 V 4 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 158
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
MMKN15 5 A V 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W T 20 38 0 0 50
MMKF20 5 G2 V 4 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T 10 40 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
MMKN40 5 A V 4 4 - S Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T 21 28 8 8 50
MME080 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T 42 14 0 0 80
MME070 7,5 A V 5 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T 42 14 0 0 80

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTF15 7,5 G2 3 3 - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MMTF15 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
FHLF05 7,5 G2 4 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
EDAA25 3 G1 4 3 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
MION30 7,5 A 4 4 - S Industriell management KS KE U W T 68 0 0 6 126
MMK150 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
FKM065 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMEN05 7,5 A 4 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T 0 0 0 60 140
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
AEB010 7,5 G2 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
MION25 7,5 A 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W T 52 14 0 3 131
MMT125 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
MMKA10 5 G1 4 3 X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T 10 25 0 0 25 6 29 0 0 29
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
ETI125 4,5 G1 4 3 - S Konsumentelektronik KS KE U W T 14 0 0 0 45 14 0 0 0 45
FMIF20 7,5 G2 4 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75 16 8 0 1 75
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MMK101 15 A 4 3 X E1 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W T 0 0 0 42 50 4 0 0 42 50 0 0 0 28 50 0 0 0 28 60
MVKN05 7,5 A 4 3 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 40 20 0 1 139
FHLN15 7,5 A 4 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T 30 0 8 0 100
EXTF45 6 G2 4 3 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FMEN10 8 A 4 3 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 155
MMK150 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
FKM065 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMEN05 7,5 A 4 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T 0 0 0 60 140
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
EIEN10 7,5 A 4 3 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
MIOF01 9 G2 4 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 42 14 0 0 74 44 4 0 5 57
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
INNN01 7,5 A 4 3 X E Innovation Management KS KE U W T 14 21 0 0 172
MVK115 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MMK150 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
FKM065 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMEN05 7,5 A 4 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T 0 0 0 60 140
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
VBEF01 7,5 G2 4 3 - S Projektledning KS KE U W T 32 40 0 2 126
AEB020 7,5 G2 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
VSMN10 7,5 A 4 3 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
VSMF05 7,5 G2 4 3 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T 16 26 4 0 154
MION20 7,5 A 4 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 35 35 0 1 129
FMAF10 5 G2 4 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T 26 12 4 0 91
MVK135 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W T 20 10 0 8 65
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
MAMF21 7,5 G2 4 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MMK070 7,5 G2 4 3 X E Design i företag KS KE U W T 14 28 0 0 42 14 28 0 0 42
EIEN20 7,5 A 4 3 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
MMK126 7,5 G2 4 3 X S Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T 6 30 0 0 30 4 30 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FMA021 7,5 A 4 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 3 0 59 22 14 4 0 60
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX153 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
INNN10 7,5 A 4 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W T 14 14 0 0 172
FKMN10 7,5 A 4 3 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 42 14 20 10 70
MTTN45 7,5 A 4 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T 38 12 0 50 100
KII010 7,5 G2 4 3 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 12 0 5 179
FMSN30 7,5 A 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 28 14 14 2 120
FRTN20 7,5 A 4 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 70
VSMN20 7,5 A 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
MMK150 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
FKM065 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMEN05 7,5 A 4 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T 0 0 0 60 140
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
MIOF05 2 G2 4 3 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 16 1 33
MVK160 9 A 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W T 21 14 0 20 75
MMTN01 7,5 A 5 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MTTN15 7,5 A 5 4 - E1 Projektkurs logistik KS KE U W T 14 0 4 6 80 4 0 8 8 76
MMTN01 7,5 A 5 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN01 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
MMTN01 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
FKMN01 7,5 A 4 3 X E1 Polymera material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKN01 7,5 A 4 4 X E1 Digitala fabriker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
MMK150 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
FHL025 Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod.
MVK115 Projekt - energiteknik: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
MMTN01 Projekt – Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
FKMN01 Polymera material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
MMKN01 Digitala fabriker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Kandidatarbeten - M

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i M-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MTTL05 15 Kandidatarbete i förpackningslogistik KS KE U W
FHLL01 15 Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U
FKML01 15 Kandidatarbete i konstruktionsmaterial KS KE U

Examensarbeten - M

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
MME820 30 Examensarbete i maskinelement KS KE U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.