lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - F-programmet

Teknisk fysik  13/14 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 24 0 0 96
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
FAFA55 9 G1 - S Kvantfysikaliska koncept KS KE U W T 4 0 0 14 20 28 14 21 8 140
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 28 2 0 90
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W T 42 28 0 0 62 6 0 6 1 15
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 26 0 12 0 90 26 0 20 0 70
FAFF30 9 G2 - S Våglära och optik KS KE U W T 46 28 18 4 140

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 26 4 1 113
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W T 42 28 0 0 90
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 28 28 12 0 32 0 0 8 4 64
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T 20 20 0 0 80
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 26 4 1 113
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W T 14 14 0 0 50
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 3 0 59 22 14 4 0 60
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 32 28 4 0 130
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T 6 8 20 0 86

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 28 28 0 0 100
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T 42 20 10 0 120 24 26 20 5 120
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 54 0 0 3 156
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T 34 14 14 0 100
EEMF01 9 G2 - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W T 14 14 0 10 60 14 14 0 10 60
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W T 28 26 2 0 120

Specialisering aft - Acceleratorer - fysik och teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKF021 7,5 G2 V 4 4 X E Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 28 6 20 0 140
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFF01 7,5 G2 V 4 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
EXTF90 7,5 G2 V 4 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
EXTN90 7,5 A V 4 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 26 6 4 6 150
FKFN05 7,5 A V 4 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
EXTF85 7,5 G2 V 4 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 27 3 10 0 120
EXTN95 7,5 A V 4 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
ETEN15 7,5 A V 4 4 X E1 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T 28 28 0 0 144
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
EXTP35 7,5 A V 4 4 X E Modern experimentell partikelfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 22 20 0 3 150
FKFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T 14 6 10 10 120
ETEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
FHLN10 7,5 A V 4 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U T 28 0 28 0 28
FKF070 7,5 A V 4 4 X E Modern subatomär fysik KS KE U W T 27 0 0 8 160
EXTF85 7,5 G2 V 4 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 27 3 10 0 120
FKFN10 7,5 A V 4 4 X E1 Reaktorfysik KS KE U W T 14 6 10 10 120
EXTN85 7,5 A V 4 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 17 4 18 0 160
TEK177 7,5 A V 4 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174

EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTP35 Modern experimentell partikelfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
FHLF05 7,5 G2 V 4 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
FMEN20 8 A V 4 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 152
FHLN15 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T 30 0 8 0 100
FHL066 7,5 A V 4 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMEN10 8 A V 4 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 155
FMEN01 8 A V 4 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 155
FKM015 7,5 G1 V 4 4 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
MMV211 7,5 G2 V 4 4 X S Strömningslära KS KE U W T 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A V 4 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
FHLN01 7,5 A V 4 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FMEN25 7,5 A V 4 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T 42 28 0 1 140
MVKN45 7,5 A V 4 4 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T 28 34 0 4 120
MMV031 7,5 G2 V 4 4 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
MMV042 9 A V 5 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
FKM070 7,5 A V 5 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MVK140 7,5 A V 5 4 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
EDA221 7,5 G2 V 4 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
MAMN25 7,5 A V 4 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 12 14 0 1 52
FMA175 3 A V 4 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
ESS040 6 G2 V 4 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 14 0 90
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FMA051 6 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 1 104
FMSN20 7,5 A V 4 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMA135 6 G1 V 4 1 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T 14 0 2 0 64 12 0 0 1 66
FMA270 6 A V 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 12 8 1 124
MAM101 7,5 G2 V 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
FMA272 3 A V 4 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 V 4 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
EDAN30 7,5 A V 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMN100 6 A V 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 12 0 4 120

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMA135 Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
FHLF05 7,5 G2 V 4 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
TEK267 7,5 A V 4 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FMA140 6 A V 4 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54 12 6 0 0 60
FMSN10 7,5 A V 4 4 X E1 Analys av överlevnadsdata X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 28 14 8 1 100
FHLN15 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T 30 0 8 0 100
ESS040 6 G2 V 4 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 14 0 90
TEK171 7,5 A V 4 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126
FMS051 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FMA051 6 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 1 104
FMS091 7,5 A V 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMSN35 7,5 A V 4 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T 18 6 6 5 120
FMAN01 7,5 A V 4 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T 14 6 2 1 86 14 6 2 1 86
GEMA55 6 G1 V 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FMS072 7,5 G2 V 4 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
ETIF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
FMS110 7,5 A V 5 4 X E1 Olinjära tidsserier X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN10 Analys av överlevnadsdata: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FMS110 Olinjära tidsserier: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A V 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
EDAN55 7,5 A V 4 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDAA25 3 G1 V 4 2 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
FMNN01 7,5 A V 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 152
FMA120 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 12 14 0 1 52
FMA140 6 A V 4 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54 12 6 0 0 60
FHL066 7,5 A V 4 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FMA051 6 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 1 104
FMNN05 7,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 14 0 3 155
FMA240 6 G2 V 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 134
FMNN15 4 A V 4 4 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U W T 20 0 0 2 85
EDAF15 5 G2 V 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
FRT095 4,5 A V 4 4 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
VSMN20 7,5 A V 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
FMA260 7,5 A V 5 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 14 0 0 72 14 14 0 0 72
FMNN20 7,5 A V 5 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T 28 14 0 0 160
FMA250 7,5 A V 5 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMNN20 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
MVKN40 5 A V 4 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
AEB010 7,5 G2 V 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
FMI050 7,5 A V 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
FMI055 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
MAM242 7,5 G2 V 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
EIEN10 7,5 A V 4 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
MAMN20 7,5 A V 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
MVKN20 7,5 A V 4 4 - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
AEB020 7,5 G2 V 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
FMI040 7,5 A V 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
FKF100 7,5 A V 4 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
MAMN20 7,5 A V 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
FKFF01 4 G2 V 4 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 75
MVKN15 7,5 A V 4 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
FBR012 7,5 G2 V 4 4 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100
FMI070 7,5 A V 4 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 12 0 5 179

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
ETT051 7,5 G2 V 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETEN05 7,5 A V 4 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
ETIF05 7,5 G2 V 4 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FFF021 7,5 A V 4 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFF01 7,5 G2 V 4 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETEN10 7,5 A V 4 4 X E Antennteknik KS KE U W T 34 14 6 0 146
FFF042 7,5 A V 4 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130
FAFN01 7,5 A V 4 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FAF095 7,5 A V 4 4 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FBR024 7,5 A V 4 4 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A V 4 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FFFN15 7,5 A V 4 4 X E Optoelektronik KS KE U W T 28 14 16 0 140
FAFN10 7,5 A V 4 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAF150 7,5 A V 4 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 40 110
ETEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154

FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 V 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 4 1 94
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
EXTF45 6 G2 V 4 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
MIO012 6 G1 V 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 4 1 94
FMS051 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMA051 6 A V 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 1 104
FMF170 7,5 G2 V 4 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMS091 7,5 A V 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMSF05 7,5 G2 V 4 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
TEK180 7,5 A V 4 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
FMA200 6 A V 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
FRTN20 7,5 A V 4 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 70
FMS155 7,5 A V 4 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100
TEK103 7,5 A V 5 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSN25 7,5 A V 5 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
TEK110 7,5 A V 5 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 8 0 0 100
FMS161 7,5 A V 5 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 14 5 120
FMSN15 7,5 A V 5 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETIF05 7,5 G2 V 4 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FFF021 7,5 A V 4 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
ETIN70 7,5 A V 4 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
FFF110 7,5 G2 V 4 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
FFFN01 7,5 A V 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
ETIN25 7,5 A V 4 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 20 14 12 0 150
ETEN10 7,5 A V 4 4 X E Antennteknik KS KE U W T 34 14 6 0 146
ETIN50 7,5 A V 4 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 20 20 16 0 140
FAF095 7,5 A V 4 4 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF115 7,5 A V 4 4 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
ETIN30 7,5 A V 4 4 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 22 18 12 0 150
FFFN15 7,5 A V 4 4 X E Optoelektronik KS KE U W T 28 14 16 0 140
FFFN01 7,5 A V 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
ETEN01 7,5 A V 4 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
FFF160 7,5 A V 4 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
ETIN65 7,5 A V 4 4 X E Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 190

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FMA170 6 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
FHLF05 7,5 G2 V 4 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
EEM055 7,5 A V 4 4 X E1 Mikrofluidik KS KE U W T 14 14 20 0 152
EEM031 7,5 G2 V 4 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
TNX097 7,5 G2 V 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
FHLN15 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T 30 0 8 0 100
EEMN10 7,5 A V 4 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
ESS040 6 G2 V 4 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 14 0 90
EEMN05 7,5 A V 4 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
FKFN05 7,5 A V 4 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
TEK171 7,5 A V 4 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126
EEMF05 7,5 G2 V 4 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 42 0 28 0 130
FMSN20 7,5 A V 4 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
EEMN15 7,5 A V 4 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 28 0 80
TEK290 7,5 G2 V 4 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
GEMA55 6 G1 V 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FAF150 7,5 A V 4 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 40 110
ETIF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
EEM055 7,5 A V 4 4 X E1 Mikrofluidik KS KE U W T 14 14 20 0 152
FFF110 7,5 G2 V 4 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
EEM031 7,5 G2 V 4 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FFFN01 7,5 A V 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
FFF042 7,5 A V 4 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130
FFF115 7,5 A V 4 4 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
FAFN15 7,5 A V 4 4 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 150
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FFFN15 7,5 A V 4 4 X E Optoelektronik KS KE U W T 28 14 16 0 140
FFFN01 7,5 A V 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
FFFN20 15 A V 4 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FFF051 7,5 A V 4 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A V 4 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A V 4 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A V 4 4 X E Svepspetsmikroskopi KS KE U W T 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A V 4 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174
FFFN10 7,5 A V 4 4 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A V 4 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDA061 4,5 G2 V 4 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
ETSN05 7,5 A V 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAN20 7,5 A V 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
EDA040 6 G2 V 4 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAN40 7,5 A V 4 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 26 8 0 0 166
EDAN10 7,5 A V 4 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETS170 7,5 A V 4 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDA260 6 G2 V 4 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EDAN01 7,5 A V 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMA240 6 G2 V 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 134
ETS200 7,5 A V 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
EDA132 7,5 G2 V 4 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDA031 7,5 G2 V 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
EDA180 7,5 G2 V 4 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDAF05 5 G2 V 4 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAN50 7,5 A V 4 4 X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T 2 0 0 12 180
EDA270 9 A V 5 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 1 65 2 34 48 1 75

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EEM031 7,5 G2 V 4 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 12 14 0 1 52
FMA140 6 A V 4 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54 12 6 0 0 60
FRTN15 7,5 A V 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EEMN10 7,5 A V 4 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
ESS040 6 G2 V 4 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 14 0 90
FMS051 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FRTN05 7,5 A V 4 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FMSN35 7,5 A V 4 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T 18 6 6 5 120
FRT041 7,5 A V 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
ETIF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A V 4 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
FRT090 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
ETTN10 7,5 A V 5 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMA260 7,5 A V 5 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 14 0 0 72 14 14 0 0 72
ETTN05 7,5 A V 5 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMS110 7,5 A V 5 4 X E1 Olinjära tidsserier X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
FMS110 Olinjära tidsserier: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A V 4 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
TEK267 7,5 A V 4 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FMA120 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 12 14 0 1 52
FMF121 7,5 A V 4 4 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W T 28 14 8 0 140
FMF150 7,5 A V 4 4 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 32 28 4 0 136
FMEN01 8 A V 4 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 155
FMF170 7,5 G2 V 4 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMFN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFN05 7,5 A V 4 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FMF061 4,5 G2 V 4 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
EDAF05 5 G2 V 4 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
FMEN15 7,5 A V 4 4 X E Analytisk mekanik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FFF051 7,5 A V 4 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
FMFN05 7,5 A V 4 4 X E1 Kaos KS KE U W T 28 14 0 10 120
FMFN10 7,5 A V 4 4 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
FMA260 7,5 A V 5 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 14 0 0 72 14 14 0 0 72

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T 14 0 2 0 64 12 0 0 1 66
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W T 34 26 0 0 100
EDAA25 3 G1 2 2 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W T 14 0 0 0 45 14 0 0 0 45
EDAA01 7,5 G1 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
EIT070 6 G2 2 2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
FRT130 3 G2 2 2 - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 76
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 2 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
FMA023 3 A 2 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EIT020 9 G2 3 3 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
FMAN10 7,5 A 3 3 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 28 14 0 0 158
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FAF080 7,5 A 4 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FMNN25 7,5 A 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
EDAN55 7,5 A 4 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
FHLN05 7,5 A 4 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
FMA170 6 A 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
FHLF05 7,5 G2 4 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
EDA221 7,5 G2 4 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETS052 4,5 G2 4 4 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
ETIN20 7,5 A 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETEN05 7,5 A 4 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
MVKN40 5 A 4 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
FRTN10 7,5 A 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETIF05 7,5 G2 4 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
FFF021 7,5 A 4 4 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 4 1 94
MAMN25 7,5 A 4 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FKF021 7,5 G2 4 4 X E Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 28 6 20 0 140
FMEN20 8 A 4 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 152
FMFN01 7,5 A 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FMSF15 7,5 G2 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EXTF50 7,5 G2 4 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 32 16 0 0 120
EEM055 7,5 A 4 4 X E1 Mikrofluidik KS KE U W T 14 14 20 0 152
ETIN70 7,5 A 4 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
FMNN01 7,5 A 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 152
EDA061 4,5 G2 4 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
FAFF01 7,5 G2 4 4 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 4 4 X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
EXTF90 7,5 G2 4 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
ETSN05 7,5 A 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EEM031 7,5 G2 4 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
AEB010 7,5 G2 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
EDAN20 7,5 A 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
TEK267 7,5 A 4 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FFFN01 7,5 A 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
FMI050 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA120 6 A 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 12 14 0 1 52
FMI055 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
FMA140 6 A 4 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54 12 6 0 0 60
FRTN15 7,5 A 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EDA040 6 G2 4 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
EIEF01 10 G2 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MAM242 7,5 G2 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
ETIN25 7,5 A 4 4 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 20 14 12 0 150
FMSN10 7,5 A 4 4 X E1 Analys av överlevnadsdata X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 28 14 8 1 100
ETEN10 7,5 A 4 4 X E Antennteknik KS KE U W T 34 14 6 0 146
FMA175 3 A 4 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FHLN15 7,5 A 4 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T 30 0 8 0 100
EITF20 7,5 G2 4 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
EEMN10 7,5 A 4 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
ESS040 6 G2 4 4 X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 14 0 90
EXTN80 7,5 A 4 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 10 0 0 110
EEMN05 7,5 A 4 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
EXTN90 7,5 A 4 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 26 6 4 6 150
FKFN05 7,5 A 4 4 X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
EXTF45 6 G2 4 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FHL066 7,5 A 4 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
EDAN40 7,5 A 4 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 26 8 0 0 166
FFF042 7,5 A 4 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130
ETIN50 7,5 A 4 4 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 20 20 16 0 140
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 4 1 94
EITF25 6 G2 4 4 X E Internet - teknik och applikationer KS KE U W T 18 4 12 0 125
FMF121 7,5 A 4 4 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W T 28 14 8 0 140
EDAN10 7,5 A 4 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETS170 7,5 A 4 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDIN01 7,5 A 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
TEK171 7,5 A 4 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126
FAFN01 7,5 A 4 4 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 15 0 150
FMS051 7,5 A 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
EEMF05 7,5 G2 4 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 42 0 28 0 130
FMEN10 8 A 4 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 155
FBR030 7,5 A 4 4 X E Molekylfysik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 28 6 4 12 150
FAFF20 7,5 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FFFN05 7,5 A 4 4 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 172
FMA145 3 A 4 4 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMA051 6 A 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 1 104
EXTF85 7,5 G2 4 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 27 3 10 0 120
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 14 0 3 155
FMSN20 7,5 A 4 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
EDAN60 7,5 A 4 4 X E1 Språkteknologi: Projekt KS KE U W T 2 0 0 12 180
EXTP25 7,5 A 4 4 X E1 Teoretisk partikelfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 30 12 0 0 150
FMF150 7,5 A 4 4 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 32 28 4 0 136
EIEN10 7,5 A 4 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
EDA260 6 G2 4 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EXTN95 7,5 A 4 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
ETEN15 7,5 A 4 4 X E1 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T 28 28 0 0 144
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
MIE080 7,5 G2 4 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
EDAN01 7,5 A 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
EIT060 7,5 G1 4 4 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
FMA270 6 A 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 12 8 1 124
MVKN20 7,5 A 4 4 - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
FMEN01 8 A 4 4 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 155
FAF095 7,5 A 4 4 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF115 7,5 A 4 4 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
INNN01 7,5 A 4 4 X E Innovation Management KS KE U W T 14 21 0 0 172
ETIN30 7,5 A 4 4 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 22 18 12 0 150
FMF170 7,5 G2 4 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FKM015 7,5 G1 4 4 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
FAFN15 7,5 A 4 4 X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 150
FMFN01 7,5 A 4 4 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FBR024 7,5 A 4 4 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FMA240 6 G2 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 134
FAFN05 7,5 A 4 4 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FMA111 6 A 4 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
EXTF50 7,5 G2 4 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 32 16 0 0 120
EXTP35 7,5 A 4 4 X E Modern experimentell partikelfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 22 20 0 3 150
FMS091 7,5 A 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMNN15 4 A 4 4 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U W T 20 0 0 2 85
FRTN05 7,5 A 4 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FFFN15 7,5 A 4 4 X E Optoelektronik KS KE U W T 28 14 16 0 140
ETIA10 7,5 G1 4 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 158
ETS200 7,5 A 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
FMSF05 7,5 G2 4 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
AEB020 7,5 G2 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
FMSN35 7,5 A 4 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T 18 6 6 5 120
MMV211 7,5 G2 4 4 X S Strömningslära KS KE U W T 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A 4 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
FHLN01 7,5 A 4 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
EDA132 7,5 G2 4 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
MMKF15 7,5 G2 4 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 0 120
FKFN01 7,5 A 4 4 X E1 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T 14 6 10 10 120
EEMN15 7,5 A 4 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 28 0 80
TEK180 7,5 A 4 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 4 0 150
FFFN01 7,5 A 4 4 - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
TEK290 7,5 G2 4 4 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
FMAN01 7,5 A 4 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T 14 6 2 1 86 14 6 2 1 86
EDA031 7,5 G2 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
FMI040 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
FFFN20 15 A 4 4 X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FRT100 4,5 A 4 4 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 60 20 0 0 0 60 20
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
EDA180 7,5 G2 4 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
FRT041 7,5 A 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
FMA200 6 A 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
MAM101 7,5 G2 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
EDAF05 5 G2 4 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
FMEN15 7,5 A 4 4 X E Analytisk mekanik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FKFF01 4 G2 4 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 75
MIE090 7,5 A 4 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
FAFN10 7,5 A 4 4 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
FHL090 7,5 A 4 4 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
FMA272 3 A 4 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
MVKN15 7,5 A 4 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
FFF051 7,5 A 4 4 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
MIO022 6 G2 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
FMS072 7,5 G2 4 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
FBR012 7,5 G2 4 4 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 4 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
EITN45 7,5 A 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U T 28 14 0 0 150
EDAN50 7,5 A 4 4 X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T 2 0 0 12 180
FMI070 7,5 A 4 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 12 0 5 179
FMFN05 7,5 A 4 4 X E1 Kaos KS KE U W T 28 14 0 10 120
FMFN10 7,5 A 4 4 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
FMSN30 7,5 A 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 28 14 14 2 120
FRTN20 7,5 A 4 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 70
FRT095 4,5 A 4 4 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FMA125 3 A 4 4 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FAF150 7,5 A 4 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 40 110
ETIF15 7,5 G2 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETEN01 7,5 A 4 4 X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
FHLN10 7,5 A 4 4 X E Modern experimentell mekanik KS KE U T 28 0 28 0 28
FKF070 7,5 A 4 4 X E Modern subatomär fysik KS KE U W T 27 0 0 8 160
EDAN25 6 A 4 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T 28 0 12 0 120
FFF160 7,5 A 4 4 X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
FMEN25 7,5 A 4 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T 42 28 0 1 140
EDA095 7,5 G2 4 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 24 0 10 4 152
EDA050 4,5 G2 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75
EXTF85 7,5 G2 4 4 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 27 3 10 0 120
VSMN20 7,5 A 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN65 7,5 A 4 4 X E Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 190
FKFN10 7,5 A 4 4 X E1 Reaktorfysik KS KE U W T 14 6 10 10 120
ETIF10 7,5 G2 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
EXTN85 7,5 A 4 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 17 4 18 0 160
FMS155 7,5 A 4 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100
FAF085 7,5 A 4 4 X E Svepspetsmikroskopi KS KE U W T 28 0 26 16 130
MVKN45 7,5 A 4 4 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T 28 34 0 4 120
MMV031 7,5 G2 4 4 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
TEK177 7,5 A 4 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174
TEK103 7,5 A 5 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMN100 6 A 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 12 0 4 120
ETTN10 7,5 A 5 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSN25 7,5 A 5 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T