lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - D-programmet

Datateknik  13/14 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T 16 0 10 0 50
EDAA05 8 G1 - S Datorer i system KS KE U W T 12 4 6 0 80 20 4 0 0 80
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 18 14 8 0 30 28 12 12 0 80
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 20 0 0 83 36 18 0 0 79 36 18 0 0 79
ETIA01 8 G1 - S Elektronik KS KE U W T 4 0 2 0 0 14 14 8 0 40 28 28 8 0 70
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 26 10 12 0 152
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W T 10 10 0 0 115
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 40 24 0 0 96

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
EDAF10 7,5 G2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W T 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 28 2 0 90
EDA260 6 G2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen. KS KE U W T 26 12 4 0 91
EDAF05 5 G2 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W T 14 14 0 0 75
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 28 28 14 0 120

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5. KS KE U W T 40 26 4 1 113
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 40 26 4 1 113

FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
EDA040 6 G2 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T 16 8 4 0 40 24 12 10 6 120
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
ETSF01 4 G2 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T 16 10 0 0 80
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
FMN011 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 54 14 0 3 92

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
EDA221 7,5 G2 V 4 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
MAMN25 7,5 A V 4 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 12 14 0 1 52
MAMN01 7,5 A V 4 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats. KS KE U W T 7 14 0 0 179
FMA175 3 A V 4 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FMA135 6 G1 V 4 4 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T 14 0 2 0 64 12 0 0 1 66
FMA270 6 A V 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 12 8 1 124
MAM101 7,5 G2 V 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMN01 7,5 A V 4 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats. KS KE U W T 7 14 0 0 179
FMA272 3 A V 4 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 V 4 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
EDAN30 7,5 A V 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
FMN100 6 A V 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 12 0 4 120
FMSN20 7,5 A V 5 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAMN01 Avancerad interaktionsdesign: Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats.
FMA135 Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
ETIN70 7,5 A V 4 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
ESS050 9 G2 V 4 4 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
EITF20 7,5 G2 V 4 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
EITF40 7,5 G2 V 4 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETIN45 7,5 A V 4 4 X E DSP-design KS KE U W T 24 12 8 15 140
ESSF10 5 G2 V 4 4 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
MMKF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 0 120
ETIN35 7,5 A V 4 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 16 70 0 0 0 16 80
ESS030 4,5 G2 V 4 4 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
EDAN15 7,5 A V 4 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EDA385 7,5 A V 5 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
ETIN40 7,5 A V 5 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 16 80 2 0 0 16 80
EEMN05 7,5 A V 5 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
ETIN55 7,5 A V 5 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
ETIN60 7,5 A V 5 4 X E Avancerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 158

Specialisering is - Inbyggda system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 V 4 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EITF35 7,5 G2 V 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
EDA230 7,5 A V 4 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EIEF01 10 G2 V 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
EITF20 7,5 G2 V 4 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
ETIN80 7,5 A V 4 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 12 176
EITF40 7,5 G2 V 4 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 56 0 78
EDA180 7,5 G2 V 4 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDAF15 5 G2 V 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
EDAN15 7,5 A V 4 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EDAN25 6 A V 4 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T 28 0 12 0 120
EDA050 4,5 G2 V 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 V 4 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75
FRT090 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
EDA385 7,5 A V 5 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
ETT051 7,5 G2 V 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EITF05 4 G2 V 4 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
EITN40 4 A V 4 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T 14 0 4 2 86
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETSF10 7,5 G2 V 4 4 X E Internetprotokoll KS KE U W T 14 12 0 4 170
EDIN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
FMAN10 7,5 A V 4 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 28 14 0 0 158
ETSN01 7,5 A V 4 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T 22 10 6 7 155
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 56 0 78
EDIN05 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T 28 14 0 2 156
EITN45 7,5 A V 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U T 28 14 0 0 150
EDA095 7,5 G2 V 4 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 24 0 10 4 152
ETS061 7,5 A V 4 4 X E1 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
EDI042 7,5 A V 5 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T 24 24 0 0 152

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A V 4 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDA230 7,5 A V 4 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A V 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAN20 7,5 A V 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDAN40 7,5 A V 4 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 26 8 0 0 166
EDAN10 7,5 A V 4 3 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETS170 7,5 A V 4 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDAN60 7,5 A V 4 4 X E1 Språkteknologi: Projekt KS KE U W T 2 0 0 12 180
EDA270 9 A V 4 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 1 65 2 34 48 1 75
EDAN01 7,5 A V 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMA240 6 G2 V 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 134
ETS200 7,5 A V 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
EDA132 7,5 G2 V 4 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDA031 7,5 G2 V 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
EDA180 7,5 G2 V 4 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDAF15 5 G2 V 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
EDAN50 7,5 A V 4 4 X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T 2 0 0 12 180
EDAN25 6 A V 4 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T 28 0 12 0 120

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 V 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
FRTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 12 14 0 1 52
FRTN15 7,5 A V 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
ETTN05 7,5 A V 4 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
FMS051 7,5 A V 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
ETIN80 7,5 A V 4 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 12 176
ESSF10 5 G2 V 4 4 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
FRT041 7,5 A V 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
ETIF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
FRT090 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
EEM031 7,5 G2 V 5 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
EEMN10 7,5 A V 5 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMF05 7,5 G2 V 5 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 130

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
EXTA35 15 G1 2 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
EXTF60 15 G2 3 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
EITN50 7,5 A 4 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
FMNN25 7,5 A 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
EDAN55 7,5 A 4 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
FMA170 6 A 4 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
EDAA25 3 G1 4 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDA221 7,5 G2 4 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETIN20 7,5 A 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 4 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
EITF35 7,5 G2 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
FRTN10 7,5 A 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETIF05 7,5 G2 4 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
MAMN25 7,5 A 4 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSF15 7,5 G2 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETIN70 7,5 A 4 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
ETTN10 7,5 A 4 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
EDA230 7,5 A 4 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAN20 7,5 A 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
EITF05 4 G2 4 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
ESS050 9 G2 4 4 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
FMI050 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA120 6 A 4 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 12 14 0 1 52
FMA140 6 A 4 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54 12 6 0 0 60
FRTN15 7,5 A 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
FRTN01 10 A 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 1 79
EIEF01 10 G2 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
ETTN05 7,5 A 4 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
MAMN01 7,5 A 4 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats. KS KE U W T 7 14 0 0 179
EITN40 4 A 4 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T 14 0 4 2 86
FMA175 3 A 4 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EITF20 7,5 G2 4 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
ETTN01 7,5 A 4 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
EDAN40 7,5 A 4 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 26 8 0 0 166
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
ETSF10 7,5 G2 4 4 X E Internetprotokoll KS KE U W T 14 12 0 4 170
EDAN10 7,5 A 4 3 X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETS170 7,5 A 4 4 X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDIN01 7,5 A 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
FMS051 7,5 A 4 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FAFF20 7,5 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FMA145 3 A 4 4 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMA051 6 A 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 32 14 4 1 104
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 14 0 3 155
EDAN60 7,5 A 4 4 X E1 Språkteknologi: Projekt KS KE U W T 2 0 0 12 180
EDA270 9 A 4 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 1 65 2 34 48 1 75
FMA135 6 G1 4 2 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T 14 0 2 0 64 12 0 0 1 66
FMAN10 7,5 A 4 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 28 14 0 0 158
ETIN80 7,5 A 4 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 12 176
MAMF15 6 G2 4 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MIE080 7,5 G2 4 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
ETSN01 7,5 A 4 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T 22 10 6 7 155
EDAN01 7,5 A 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMA270 6 A 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 26 12 8 1 124
EITF40 7,5 G2 4 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETIN45 7,5 A 4 4 X E DSP-design KS KE U W T 24 12 8 15 140
MIOA01 9 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 60 12 4 1 164
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
EITN30 7,5 A 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 56 0 78
ETIN10 7,5 A 4 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMA240 6 G2 4 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 134
EDIN05 7,5 A 4 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T 28 14 0 2 156
FMA111 6 A 4 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
ESSF10 5 G2 4 4 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
FMS091 7,5 A 4 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FRTN05 7,5 A 4 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
ETIA10 7,5 G1 4 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 158
ETS200 7,5 A 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
FRT130 3 G2 4 4 - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 76
FMSN35 7,5 A 4 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T 18 6 6 5 120
TEK280 7,5 G2 4 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T 20 50 0 0 150
EDA132 7,5 G2 4 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
MMKF15 7,5 G2 4 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 0 120
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
EDA031 7,5 G2 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
FMI040 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
ETIN35 7,5 A 4 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 16 70 0 0 0 16 80
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
EDA180 7,5 G2 4 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
FMA021 7,5 A 4 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 3 0 59 22 14 4 0 60
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EIEN01 10 A 4 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX153 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
FRT041 7,5 A 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
FMA200 6 A 4 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
MAM101 7,5 G2 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
EDAF15 5 G2 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
MIE090 7,5 A 4 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
MAMN01 7,5 A 4 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats. KS KE U W T 7 14 0 0 179
FMA272 3 A 4 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
FMA091 6 G1 4 2 - S Diskret matematik KS KE U W T 34 26 0 0 100
MIO022 6 G2 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
FMS072 7,5 G2 4 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 4 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T 28 0 0 32 80
EITN45 7,5 A 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U T 28 14 0 0 150
EDAN50 7,5 A 4 4 X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T 2 0 0 12 180
ESS030 4,5 G2 4 4 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
EDAN15 7,5 A 4 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
FMSN30 7,5 A 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 28 14 14 2 120
FMA125 3 A 4 4 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FAF150 7,5 A 4 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 40 110
ETIF15 7,5 G2 4 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T 14 0 28 60 108
EDAN25 6 A 4 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T 28 0 12 0 120
EDA095 7,5 G2 4 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 24 0 10 4 152
EIT140 7,5 A 4 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
EDA050 4,5 G2 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN15 7,5 A 4 4 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETIF10 7,5 G2 4 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
ETS061 7,5 A 4 4 X E1 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
FMS155 7,5 A 4 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100
MAM120 7,5 G2 5 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
EDI042 7,5 A 5 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T 24 24 0 0 152
EDA385 7,5 A 5 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
ETTN15 7,5 A 5 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
EITN10 7,5 A 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 162
FMN100 6 A 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 12 0 4 120
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EEM031 7,5 G2 5 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
ETIN40 7,5 A 5 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 16 80 2 0 0 16 80
EEMN10 7,5 A 5 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A 5 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
ETIN55 7,5 A 5 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
EEMF05 7,5 G2 5 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 130
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSN20 7,5 A 5 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EEMN15 7,5 A 5 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 28 0 80
ETIN60 7,5 A 5 4 X E Avancerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 158
EITN35 7,5 A 5 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAMN10 7,5 A 5 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMS110 7,5 A 5 4 X E1 Olinjära tidsserier X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN15 7,5 A 5 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAMN01 Avancerad interaktionsdesign: Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats.
FMA135 Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
FMS110 Olinjära tidsserier: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Kandidatarbeten - D

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i D-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
EDAL01 15 Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W
EITL01 15 Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W