lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - MSOC-programmet

Masterutbildning i system på chips  12/13 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
ETIN25 7,5 A X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 20 14 12 0 150
ETIN55 7,5 A X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
ETIA10 7,5 G1 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 158
ETIN35 7,5 A X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 16 70 0 0 0 16 80
EDAN15 7,5 A X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150

Valfria kurser - MSOC

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIF05 7,5 G2 1 1 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 130
ETIN70 7,5 A 1 1 X E2 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
EITN25 15 A 1 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T 0 0 0 25 375
EITF20 7,5 G2 1 1 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
ETIN45 7,5 A 1 1 X E DSP-design KS KE U W T 24 12 8 15 140
ETIN50 7,5 A 1 1 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 20 20 16 0 140
EITN25 15 A 1 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T 0 0 0 25 375
ETIN80 7,5 A 1 1 X E2 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 12 176
FFF115 7,5 A 1 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 60
ETIN30 7,5 A 1 1 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 22 18 12 0 150
EITN25 15 A 1 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T 0 0 0 25 375
ETIN75 7,5 A 1 1 X E Avancerad analog design KS KE U W T 24 24 8 0 144
ETIN60 7,5 A 1 1 X E Avancerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 158
FFF160 7,5 A 1 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
EITN25 15 A 1 1 X E Projekt i system på chips KS KE U W T 0 0 0 25 375
ETIN65 7,5 A 1 1 X E2 Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 190
FFF021 7,5 A 2 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
EDA385 7,5 A 2 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
ETTN15 7,5 A 2 1 X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
FFF110 7,5 G2 2 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETIN10 7,5 A 2 1 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
EEMN01 7,5 A 2 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETIN15 7,5 A 2 1 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154

Examensarbeten - MSOC

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MSOC-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W