lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - MNAV-programmet

Masterutbildning i nanovetenskap  12/13 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W T 56 10 0 0 100
FFF042 7,5 A X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 0 130

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A 1 1 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
ETIN20 7,5 A 1 1 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
EITN35 7,5 A 1 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FFFN01 7,5 A 1 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
MAM242 7,5 G2 1 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
FFFN05 7,5 A 1 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 172
EITN35 7,5 A 1 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAMN20 7,5 A 1 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
FFFN10 7,5 A 1 1 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FAF095 7,5 A 1 1 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF115 7,5 A 1 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 60
FAFN15 7,5 A 1 1 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 150
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FAFN05 7,5 A 1 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FFFN15 7,5 A 1 1 X E2 Optoelektronik KS KE U W T 28 14 16 0 140
ETIA10 7,5 G1 1 1 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 158
EITN35 7,5 A 1 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FKFN01 7,5 A 1 1 X E1 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T 14 6 10 10 120
FFFN01 7,5 A 1 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
FFFN20 15 A 1 1 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
MAMN20 7,5 A 1 1 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
FFF051 7,5 A 1 1 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A 1 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A 1 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
EITN35 7,5 A 1 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FAF085 7,5 A 1 1 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A 1 1 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 32 28 4 0 136
TEK177 7,5 A 1 1 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Examensarbeten - MNAV

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MNAV-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W