lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - MFOT-programmet

Masterutbildning i fotonik  12/13 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFF01 7,5 G2 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAFN01 7,5 A X E Lasrar KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAF095 7,5 A X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAFN10 7,5 A X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150

Valfria kurser - MFOT

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A 1 1 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
ETT051 7,5 G2 1 1 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETEN05 7,5 A 1 1 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
ETIF05 7,5 G2 1 1 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 130
FFF021 7,5 A 1 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FFF110 7,5 G2 1 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
EITN35 7,5 A 1 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FFFN01 7,5 A 1 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
ETEN10 7,5 A 1 1 X E Antennteknik KS KE U W T 34 14 6 0 146
ETTN01 7,5 A 1 1 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
FFF042 7,5 A 1 1 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130
FAFF20 7,5 G2 1 1 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
EITN35 7,5 A 1 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FBR024 7,5 A 1 1 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A 1 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FFFN15 7,5 A 1 1 X E2 Optoelektronik KS KE U W T 28 14 16 0 140
ETIA10 7,5 G1 1 1 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 158
EITN35 7,5 A 1 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FFFN01 7,5 A 1 1 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
EITN45 7,5 A 1 1 X E1 Informationsteori KS KE U T 28 14 0 0 150
FAF150 7,5 A 1 1 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 40 110
ETEN01 7,5 A 1 1 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
EITN35 7,5 A 1 1 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Examensarbeten - MFOT

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MFOT-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W