lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - MEMB-programmet

Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader  12/13 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AEBF10 7,5 G2 X E Energianvändning och termisk komfort i byggnader KS KE U W T 20 20 10 1 149
VBFF05 7,5 G2 X E Fuktsäkerhetsprojektering KS KE U W T 20 20 10 1 149
AEBN10 15 A X E Passivhus – integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet KS KE U W T 10 42 40 2 306
AEBF15 7,5 G2 X E Dagsljus och belysning i byggnader KS KE U W T 20 20 10 1 149
ABKF10 7,5 G2 X E Ventilation och luftkvalitet i byggnader KS KE U W T 20 20 10 1 149
AEBN15 15 A X E Energieffektiv kontorsbyggnad – integrering av dagsljus och ventilation KS KE U W T 10 42 40 2 306