lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - MD-programmet

Maskinteknik - Teknisk design  12/13 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKA15 7 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 32 42 0 0 94
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T 8 4 10 10 40 8 8 6 8 40
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 34 36 0 0 81 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 42 28 0 0 90
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 60 12 4 1 164
IDEA30 5 G1 - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T 3 25 0 0 14 3 25 0 0 14
AFOA01 6 G1 - S Estetik I KS KE U T 10 56 0 0 94
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA35 6 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T 14 28 14 0 0 14 28 14 0 0
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 32 36 0 0 88 26 46 6 0 60
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 56 14 12 0 120
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 70
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 0 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 18 15 0 5 42 18 15 0 5 42
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
IDEA75 5 G1 - E2 Designmetodik KS KE U W T 8 30 0 0 60
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 56
MMKF01 5 G2 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W T 14 28 0 0 42
MAMA11 5 G1 - S Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W T 22 16 8 0 92
IDEF20 10 G2 - E2 Designprojekt KS KE U W T 12 24 0 0 180

Årskurs 4 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFO065 9 A - S Estetik II KS KE U T 20 80 0 0 140
IDEA10 5 G1 - E2 3D-modellering och rendering KS KE U W T 4 56 0 0 60
MMKN05 5 A - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W T 20 35 4 8 60
AFO165 6 G1 - S Produktsemiotik KS KE U T 14 56 0 0 90
IDE051 15 A - E2 Projekt i teknisk design KS KE U W T 8 16 0 14 130 8 17 0 13 150
MMKF10 5 G2 - S Digital prototypframtagning KS KE U W T 10 40 0 0 40

Årskurs 5 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMN25 7,5 A - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
EXTP05 7,5 A - E2 Entreprenörskap och affärsutveckling – från idé till marknad KS KE U W T 18 14 0 0 168

Valfria kurser - MD

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 4 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
MMK140 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 28 0 0 42
IDEN40 5 A 4 4 X E Design management 2 KS KE U W T 41 39 0 12 40
MTTN40 7,5 A 4 3 X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MIE100 7,5 A 4 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 28 0 16 128
MMKN11 7,5 A 4 3 X E2 Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMT015 7,5 A 4 4 - S Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
FKMN01 7,5 A 4 3 X E1 Polymera material KS KE U W T 42 14 16 10 70
MTTN30 7,5 A 4 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling X Ges två gånger läsåret 2012/2013. Sedan enbart i LP 4. KS KE U W T 34 16 0 4 146
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
MMT125 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
MMKA10 5 G1 4 3 X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T 10 25 0 0 25 6 29 0 0 29
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80 6 12 0 0 80
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMIF20 7,5 G2 4 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75 16 8 0 1 75
IDEF06 3 G2 4 3 X E2 Portföljteknik KS KE U W T 8 20 0 2 25 0 0 0 4 25
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 1 79
MTTN55 7,5 A 4 3 X E2 Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
EIEF01 10 G2 4 3 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 40 20 0 1 139
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
FHLN15 7,5 A 4 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T 30 0 8 0 100
MMK145 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 14 28 0 0 42
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
MIOF01 9 G2 4 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 42 14 0 0 74 44 4 0 5 57
IDEA15 1 G1 4 3 - E1 Fototeknik KS KE U W T 8 8 0 0 10
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
MMKN20 5 A 4 3 X E2 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 21 28 8 8 50
FKMN15 7,5 A 4 3 - E1 Lätta material KS KE U W T 42 28 4 0 70
FHLN01 7,5 A 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
MMKF15 7,5 G2 4 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 0 120
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MMK070 7,5 G2 4 3 X E Design i företag KS KE U W T 14 28 0 0 42 14 28 0 0 42
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EIEN01 10 A 4 3 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
TNX153 7,5 G2 4 2 - E2 Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
MMT160 7,5 G2 4 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FHL064 7,5 G2 4 4 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
MTTN30 7,5 A 4 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling X Ges två gånger läsåret 2012/2013. Sedan enbart i LP 4. KS KE U W T 34 16 0 4 146
MMKN35 7,5 A 5 4 X E2 Produktinnovation KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMTN01 7,5 A 5 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN01 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
MMTN01 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
MMTN01 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. 0 0 0 40 160
MMT195 7,5 A 4 3 - S Kretsloppsteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKN30 7,5 A 4 3 X E1 Servicerobotik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

MTTN30 Processbaserad verksamhetsutveckling: Ges två gånger läsåret 2012/2013. Sedan enbart i LP 4.
MMTN01 Projekt – Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
MMT195 Kretsloppsteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
MMKN30 Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.

Examensarbeten - MD

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MD-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMK920 30 Examensarbete i teknisk design KS KE U W