lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - KID-programmet

Industridesign (kandidatutbildningen)  12/13 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA05 5 G1 - E2 2D-tekniker KS KE U W T 6 3 12 0 19 6 3 12 0 19
IDEA01 14 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T 20 80 0 0 50 20 80 0 0 50
EXTA05 4 G1 - E2 Designhistoria KS KE U T 18 2 0 0 25 18 2 0 0 25
AFO240 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U W T 8 25 0 0 47 4 12 0 1 63
IDEA25 1 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T 12 0 0 0 12
IDEA15 1 G1 - E1 Fototeknik KS KE U W T 8 8 0 0 10
IDEA20 4 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T 10 0 0 46 50
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W T 14 28 0 0 91
IDEA10 5 G1 - E2 3D-modellering och rendering KS KE U W T 2 40 0 0 42 2 16 0 0 18
IDE015 3 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T 28 0 0 0 14 28 0 0 0 14
FKM050 6 G1 - S Material KS KE U W T 30 10 4 0 70
AFO245 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U T 16 60 0 0 86

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA56 3 G1 X E2 Avancerad skissteknik KS KE U W T 30 0 0 0 50
TNSA01 2 G1 - S Universal design, teori KS KE U W T 12 2 4 0 35
MAMA05 10 G1 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W T 18 4 8 34 110 4 12 0 2 74
IDEA40 9 G1 X E2 Designmetodik KS KE U W T 5 20 0 0 40 5 20 0 0 60
AFOA05 6 G1 X E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U T 8 30 0 0 40 8 30 0 0 46
AAMA01 3 G1 X E1 Ljus och färg KS KE U W T 12 12 6 20 30
IDEA50 4 G1 X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T 8 8 0 32 16
AFOA10 5 G1 X E1 Produktsemiotik KS KE U T 14 44 0 0 60
TNSF01 6 G2 X E2 Universal design, projekt KS KE U W T 4 0 0 6 64 0 8 0 8 70
IDEA45 6 G1 X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T 15 0 0 70 75
MMKA01 6 G1 X E2 Produktutveckling med snabb prototypframtagning KS KE U W T 14 35 0 0 45

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIA05 4 G1 X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T 28 7 0 10 50
AFOF20 8 G2 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV KS KE U T 21 43 7 0 120
IDEF06 3 G2 X E2 Portföljteknik KS KE U W T 8 20 0 2 25 0 0 0 4 25
IDEF10 9 G2 X E2 Industridesignprojekt C KS KE U W T 10 20 0 28 80
MMTF01 6 G2 X E Produktion KS KE U W T 34 30 12 0 64
EXTF55 8 G2 - S Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv KS KE U W T 10 10 0 0 75 10 10 0 0 75
IDEA80 7 G1 X E Design management 1 KS KE U W T 62 39 0 12 40

Valfria kurser - KID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEF01 7,5 G2 2 2 - E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut. KS KE U T 0 0 0 0 200
IDEF15 15 G2 2 2 - E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut. KS KE U T 0 0 0 0 400
GEMA30 4,5 G1 2 2 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 2 2 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 2 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80 6 12 0 0 80
GEMA60 7,5 G1 2 2 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA75 7,5 G1 2 2 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 2 2 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 2 2 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 2 2 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
IDE175 4,5 G2 2 2 - E 3 D - Modellering II KS KE U W T 2 66 0 0 45
IDEA60 1 G1 2 2 - E2 Workshop i industridesign X Förlagd till tentamensperioder KS KE U T 0 0 0 0 30
IDEF30 3 G2 2 2 - E2 Avancerad skissteknik II KS KE U T 30 0 0 0 50
IDEF01 7,5 G2 2 2 - E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut. KS KE U T 0 0 0 0 200
GEMA20 7,5 G1 2 2 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 2 2 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 2 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 2 2 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 2 2 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 2 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
IDE025 4,5 G1 2 2 - E2 Glasdesign KS KE U W T 2 66 0 0 50
MMKA05 3 G1 2 2 - E2 Projekt i volymmodellering KS KE U W T 10 10 0 0 60

IDEF01 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEF15 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEA60 Workshop i industridesign: Förlagd till tentamensperioder

Kandidatarbeten - KID

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i KID-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEL01 15 Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS KE U W