lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - IDL-programmet

Datateknik med logistik  12/13 

Examensarbeten - IDL

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IDL-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL05 22,5 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U
EIEL05 22,5 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
MAML05 22,5 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U