lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - C-programmet

Infocom  12/13 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS130 7,5 G1 - S Kommunikationssystem KS KE U W T
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
MAMA15 7,5 G1 - S Interaktionsdesign, grundkurs KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
EIT100 7,5 G1 X E2 Informationsöverföring KS KE U W T
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W T
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W T

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T
ETSF05 9 G2 - E2 Internetprotokoll X Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 X S Databasteknik KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T

ETSF05 Internetprotokoll: Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EITF05 4 G2 - S Webbsäkerhet KS KE U W T
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T
ETSF01 4 G2 - E Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T

Specialisering da - Användbarhet och design

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 V 4 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T
EITN50 7,5 A V 4 4 X E2 Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T
MAMN10 7,5 A V 4 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
MAM032 7,5 A V 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 V 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
MAMN01 7,5 A V 4 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
EITN40 4 A V 4 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MAMN15 7,5 A V 4 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T
MAM090 7,5 A V 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 V 4 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
MAM032 7,5 A V 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 V 4 4 - E2 Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 V 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
EDAN30 7,5 A V 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 4 X E2 Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T
ETTN15 7,5 A V 4 4 X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EITN40 4 A V 4 3 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 4 X E2 Internetprotokoll X Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FMAN10 7,5 A V 4 4 X E1 Algebraiska strukturer X Våren 2013 äger den skriftliga tentamen rum på lördagen efter lv 1 i lp 4. KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A V 4 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EDI075 6 A V 4 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EIT140 7,5 A V 4 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
ETIN15 7,5 A V 4 4 X E Radiosystem KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 4 X E2 Simulering KS KE U W T
FMS045 6 G2 V 4 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EDI042 7,5 A V 5 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T
EITN10 7,5 A V 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
ETSF10 Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Våren 2013 äger den skriftliga tentamen rum på lördagen efter lv 1 i lp 4.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
ETTN10 7,5 A V 4 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
ETTN05 7,5 A V 4 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
FMAF10 5 G2 V 4 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 4 X E2 Matristeori KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 V 4 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMS045 6 G2 V 4 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRTN01 10 A V 5 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 2 2 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
EXTA35 15 G1 2 2 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
EXTF60 15 G2 3 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T
MAM120 7,5 G2 4 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T
EITN50 7,5 A 4 4 X E2 Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T
EDAA25 3 G1 4 4 X S C-programmering KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 4 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
FRTN10 7,5 A 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
ETIF05 7,5 G2 4 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MAMN10 7,5 A 4 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
ETTN15 7,5 A 4 4 X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T
ETTN10 7,5 A 4 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
ETSN05 7,5 A 4 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAN20 7,5 A 4 4 X E Språkteknologi KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMS065 7,5 G2 4 4 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
EIT020 9 G2 4 4 - S Digitalteknik KS KE U W T
FMI050 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
FRTN15 7,5 A 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
EDA040 6 G2 4 4 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
FMIF15 7,5 G2 4 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
ETTN05 7,5 A 4 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
MAMN01 7,5 A 4 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
EITN40 4 A 4 3 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
EITF20 7,5 G2 4 4 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 4 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MAMN15 7,5 A 4 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 4 4 X E2 Internetprotokoll X Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
MAM090 7,5 A 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 2 X E2 Geometri KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
FMAN10 7,5 A 4 4 X E1 Algebraiska strukturer X Våren 2013 äger den skriftliga tentamen rum på lördagen efter lv 1 i lp 4. KS KE U W T
ETIN80 7,5 A 4 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
ETSN01 7,5 A 4 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
FMA270 6 A 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
MIOA01 9 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN30 7,5 A 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMAF01 7 G2 4 4 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
EDI075 6 A 4 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 4 X E2 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 4 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 4 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EITN01 7,5 A 4 4 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
FMA120 6 A 4 4 X E2 Matristeori KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 4 - E2 Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
FMA272 3 A 4 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 4 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
FMA091 6 G1 4 4 - S Diskret matematik KS KE U W T
MIO022 6 G2 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 4 - E2 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EITN45 7,5 A 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EDAN50 7,5 A 4 4 X E2 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
MAMN30 7,5 A 4 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T
FMAF05 7 G2 4 4 - S Matematik - System och transformer X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 4 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMN011 6 G2 4 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T
EIT140 7,5 A 4 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 4 4 X E Radiosystem KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 4 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 4 X E2 Simulering KS KE U W T
FMS045 6 G2 4 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMA170 6 A 5 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T
EDI042 7,5 A 5 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T
EITN10 7,5 A 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T
FMN100 6 A 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 5 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FRTN01 10 A 5 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
FMA175 3 A 5 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
EDA270 9 A 5 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
ETSF10 Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Våren 2013 äger den skriftliga tentamen rum på lördagen efter lv 1 i lp 4.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.

Kandidatarbeten - C

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i C-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W

Examensarbeten - C

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
TEK821 30 Examensarbete i kognitionsforskning KS KE U
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W