lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - W-programmet

Ekosystemteknik  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
VVR111 15 G1 X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W T
FAFA20 10 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W T
KOOA01 5 G1 - S Inledande kemi KS KE U W T
VTGA05 5 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W T 32 16 16 0 80
EXTA01 10 G1 X E Terrester ekologi KS KE U W T 36 32 56 0 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
KFKA01 10 G1 - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W T
KOKA10 7 G1 - S Organisk kemi KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
KMBF01 15 G2 X E Molekylär cellbiologi KS KE U W T
FKFF01 4 G2 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 75
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
KOOF01 5 G2 X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W T 19 28 10 0 76

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS140 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
VVR120 7,5 G2 X E Strömningslära KS KE U W T
KTE170 15 G2 X E Masstransport i naturliga och tekniska system KS KE U W T
FMIF05 12 G2 - S Miljö och management KS KE U W T 0 3 6 0 61
FRT110 6 G2 - S Systemteknik KS KE U W T 22 22 8 0 70

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W T
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 14 0 14 0 55
FMS072 7,5 G2 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
FMAF15 7,5 G2 - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W T 42 21 4 0 150

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN10 5 A V 4 3 X S Energitransporter KS KE U W T
MVKF10 7,5 G2 V 4 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W T
AEB010 7,5 G2 V 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T
FMI050 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
FMI055 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
EIEN10 7,5 A V 4 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
ESSF15 5 G2 V 4 4 - S Elenergiteknik KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 4 - S Energianvändning KS KE U W T
MVK093 6 G2 V 4 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 V 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 12 6 0 0 50
FKF100 7,5 A V 4 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 18 4 3 1 74
MVKN15 7,5 A V 4 3 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
FBR012 7,5 G2 V 4 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T 28 8 4 60 100
FMI070 7,5 A V 4 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 0 12 5 179

Specialisering ms - Miljösystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
FMI090 15 G2 V 4 4 - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W T
FMI110 7,5 A V 4 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U T 14 6 2 0 86
FKF100 7,5 A V 4 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 18 4 3 1 74
FMI085 15 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T 10 30 0 2 158
FMI070 7,5 A V 4 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 0 12 5 179

Specialisering p - Processdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A V 4 4 X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W T
KBT115 7,5 G2 V 4 3 X E2 Bioprocessteknik X Kursen ges på engelska i HT1 för W KS KE U W T
KTE055 7,5 A V 4 4 - S Katalys, utvidgad kurs X Kursen ges udda år, varvas med KET040 KS KE U W T
KAT051 7,5 A V 4 3 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W T
FMI055 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
KET010 7,5 A V 4 4 X E Energi och miljö KS KE U W T
KTE061 7,5 A V 4 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W T
KBT080 7,5 G2 V 4 3 X E Miljöbioteknik KS KE U W T
KETN01 7,5 A V 4 3 X E1 Processimulering KS KE U W T
KTE131 7,5 G2 V 4 3 - S Processriskanalys KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 12 6 0 0 50
KET050 15 A V 4 4 - S Projektering KS KE U W T 0 56 0 0 100

KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för W
KTE055 Katalys, utvidgad kurs: Kursen ges udda år, varvas med KET040
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 3 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T
VVA030 15 A V 4 4 X E Urbana vatten KS KE U W T
VTG021 7,5 G2 V 4 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTGN05 7,5 A V 4 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T
VVAN01 7,5 A V 4 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W T 0 6 0 2 92
VVR170 7,5 A V 4 4 X E Flodrestaurering KS KE U W T 12 12 0 2 74
VVR090 7,5 A V 4 3 X E Hydromekanik KS KE U W T 18 10 0 0 72
EXTF01 7,5 G2 V 4 4 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier KS KE U W T 16 34 0 0 150
VVR040 7,5 A V 4 3 X E Kusthydraulik KS KE U W T 28 28 0 0 144
VVRN10 7,5 A V 5 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T
VSMN25 7,5 A V 5 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T
VVR176 7,5 A V 5 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T
VVRN01 7,5 A V 5 4 X E Avancerad hydraulik KS KE U W T
VVRN05 7,5 A V 5 4 X E Avancerad hydrologi KS KE U W T

Valfria kurser - W

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40
VVRF05 7,5 G2 3 3 - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid. KS KE U W T 10 10 50 30 100
TEK035 15 A 4 4 X E1 Limnologi KS KE U W T
EXTN20 15 A 4 3 - E2 Markekologi KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
EDAA01 7,5 G1 4 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
TEK095 15 A 4 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W
TEK097 15 A 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 2 0 2 40
KII010 7,5 G2 4 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 0 32 80
EXTN25 15 A 4 4 - S Vattenvård KS KE U W T 43 69 0 80 208
VTGN01 7,5 A 5 5 X E2 Fältundersökningsmetodik KS KE U W T

VVRF05 Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Examensarbeten - W

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i W-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS U W
TEK920 30 Examensarbete i ekologi KS U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi KS U W
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS U W

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.